Könsstympning är aldrig okej

februari 5, 2014 at 23:59 15 kommentarer

Idag, den 6:e februari, har utropats till ”Internationella dagen mot könsstympning”. Det innebär att det lär förekomma en god dos artiklar och event som vänder sig mot den synnerligen obehagliga sedvänjan med kvinnlig omskärelse, vilket är bra. Det är – och bör vara – förbjudet.

Dock lär ni inte läsa lika mycket om manlig omskärelse, trots att även denna sedvänja handlar om att skära bort friska delar av ett könsorgan. Det här inlägget handlar därför om varför manlig omskärelse borde förbjudas i Sverige (och för all del helst överallt annanstans också). Om någon av er anser att jag målar upp det som en enkel fråga, har det sin naturliga förklaring: det ÄR en enkel fråga. Det finns inget rimligt skäl till varför det borde tillåtas.

Men borde det inte tillåtas eftersom…

…kvinnlig omskärelse är mycket värre? Anser du att misshandel bör tillåtas eftersom mord är värre? Nej, jag tänkte väl det. Visst, de värsta formerna av kvinnlig omskärelse (det finns många olika varianter, många rent horribla och vissa till och med lindrigare än manlig dito) medför definitivt större risker, samt mer och längre lidande. Tack och lov är dock kvinnlig omskärelse redan olagligt i Sverige, vilket alltså snarare är ett argument FÖR ett förbud mot manlig dito än tvärtom – för varför skulle inte pojkars kroppsliga integritet vara lika mycket värd som flickors?

…det är en anrik, kulturell sedvänja? Antag att en religion plötsligt instiftade en rit där man klipper av ett fullt fungerande lillfinger på alla nyfödda barn. Hade du sett det som acceptabelt? Nej, givetvis inte – och varför skulle det vara annorlunda bara för att det nu är pojkarnas kön man klipper i? (Om du känner dig frestad att svara ”på grund av hälsoeffekten”, se nästa punkt.) Visst är manlig omskärelse en ”anrik” sedvänja, men det är kvinnlig omskärelse också. Andra historiskt sett långlivade vanor som knappast möts med samma förståelse är slaveri, religiöst förtryck av kvinnor och blodshämnd; bara för att ett fenomen är seglivat betyder det inte att det är önskvärt.

Circumcision

Ser du vad lycklig denne lille pojke är över att få vara en del av traditionerna? Eller inte.

Vidare är det viktigt att poängtera att religiösa sedvänjor bygger på en given idétradition. Idéer, åsikter och argument varken har eller bör ha samma skyddsvärde som basal kroppslig integritet. Att tillåta könsstympning av ett barn (som ännu inte hunnit ta ställning till den idétradition som sedvänjan bygger på) bara för att barnets föräldrar ansluter sig till sagda idétradition, är helt orimligt.

…det har positiva hälsoeffekter, och kan hjälpa mot spridning av HIV? Det verkar förvisso som om manlig omskärelse har en tydlig positiv effekt när det gäller att bromsa spridningen av HIV-smitta. Frågan är dock om detta är ett bra skäl att tillåta fenomenet. Antag att ny forskning framkom som påvisade en liknande positiv effekt även av kvinnlig omskärelse – skulle du då anse att det förbudet borde hävas? Om du svarar nej, bör du väl rimligen också anse att manlig omskärelse skall vara förbjudet?

Vidare bör det understrykas att manlig omskärelse knappast är en universallösning mot HIV. Den FN-myndighet som driver frågan, UNAIDS, betonar att omskärelse inte ger ett fullgott skydd mot HIV/AIDS, utan att det i så fall måste kombineras med preventivmedel, information om sjukdomen och säkert sex, behandling av sjukdomen och rådgivande service om HIV/AIDS.

Anledningar till varför det INTE borde vara tillåtet

Okej, om de argument som vanligen framförs som skäl att inte förbjuda manlig omskärelse inte håller, vad finns det då för skäl för ett förbud?

FN-konventionen om barnens rättigheter. Tja, egentligen är det faktiskt inte svårare än att manlig omskärelse är ett uppenbart brott mot barns mänskliga rättigheter, så som de formulerats av FN. Betänk följande punkter ur deklarationen:

3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Är det rimligt att anse att det är ”barnets bästa” att utsättas för fysisk stympning på grund av föräldrarnas religion?

12. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Ja, vad tycker du själv – skulle du kanske vilja bli tillfrågad innan någon bestämmer sig för att skära bort delar av dig utan uppenbara medicinska skäl? Ett sådan beslut bör rimligen fattas av individen själv, i myndig ålder.

19. Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet. Att bli könsstympad bör rimligen kunna likställas med ”fysiskt våld”. Om du ändå tycker att det kanske inte riktigt kvalificerar sig som övergrepp, googla ”Metzitzah b’peh” och återkom.

24. Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas. Läs den sista meningen igen. Och så en gång till.

De negativa hälsoaspekterna. Trots den positiva effekten avseende minskad HIV-spridning, är det inte som att manlig omskärelse är en hälsomässigt ensidig vinstaffär. Bortsett från de trots allt ganska små direkta medicinska riskerna vid själva ingreppet (som ändå inte bör ignoreras helt, givet att ingreppet ibland genomförs när barnet bara är kring en vecka gammalt) finns det flera andra nackdelar:

 • Både omskurna män och deras kvinnliga partner har tre gånger mindre förmåga att få orgasm än oomskurna, och de kvinnliga partnerna har åtta gånger oftare smärta vid samlag (dyspareuni).
 • Omskurna män löper ökad risk för urinrörsförträngning som kan leda till njurskador.
 • Ollon och urinrör lämnas mer exponerat för smuts och bakterieangrepp, och på nyfödda kommer ollonet i ständig kontakt med urin och avföring på grund av avsaknaden av förhud.

Vad kan jag göra?

Till att börja med skriva under det här uppropet: Förbjud omskärelse. (Du skulle vara i gott sällskap, givet att såväl Barnombudsmannen, RFSU, Läkarförbundet, UNICEF och Rädda Barnen stödjer tanken på ett förbud…)

Vidare bör du tydligt markera ditt ställningstagande emot denna otidsenliga sedvänja, varhelst och närhelst diskussionen uppstår. Det är en företeelse som står i direkt strid med Barnkonventionen, och det finns inga goda skäl till varför det skulle vara tillåtet. Påverka de du kan, när du kan.

Inte för min skull, utan för barnens.

PS. En sen update 140207: många andra har igår också skrivit (bra) om detta: En Stilla Undran, Snurrigt Dot Com, ToklandetGenusdebatten och Jämställdhet.se för att nämna några.

Entry filed under: Jämställdhet & Genus, Moral & Etik, Politik & Juridik. Tags: , , , .

Yta före innehåll? Over and out, men ändå inte

15 kommentarer

 • 1. Malte Skogsnäs  |  februari 6, 2014 kl. 07:41

  En eventuell samtyckeslag bör även gälla för könsstympning av barn.

 • 3. Anders/AV  |  februari 6, 2014 kl. 08:11

  Eller som Nour sa om sitt armhålehår: Evolutionen har satt det där.

 • […] Certatio: ”Könsstympning är aldrig ok” […]

 • 5. Könsstympning är dåligt för alla | En stilla undran  |  februari 6, 2014 kl. 08:32

  […] Certatio – Könsstympning är aldrig OK […]

 • 6. Ulf T  |  februari 6, 2014 kl. 11:12

  Jag läste igenom en av de randomiserade studierna här.

  En sak att notera:

  The reasons for this protective effect of MC on HIV acquisition have to be found elsewhere, and several direct or indirect factors may explain this [25]. Direct factors may be keratinization of the glans when not protected by the foreskin, short drying after sexual contact, reducing the life expectancy of HIV on the penis after sexual contact with an HIV-positive partner, reduction of the total surface of the skin of the penis, and reduction of target cells, which are numerous on the foreskin [26]. Indirect factors may be a reduction in acquisition of other STIs, which in turn will reduce the acquisition of HIV. Our study does not allow for identification of the mechanism(s) of the protective effect of MC on HIV acquisition.

  Man kan titta på enkätsvaren beträffande skillnader i beteende mellan grupperna och fundera på möjligheten att deras frågor och statistiska analys kanske inte fångar upp den signifikanta beteendepåverkan som själva ingreppet bidrog till (nu talar vi alltså också om frivillig omskärelse i vuxen ålder).

  En annan sak är kanske att medan 29 färre personer i interventionsgruppen fick HIV (20 mot 49), drabbades 60 personer av påtagliga problem på grund av omskärelsen, t.ex.

  – pain (13)
  – excessive bleeding (9)
  – infection (3)
  – damage to the penis (4)
  – swelling or haematoma (10)
  – anaesthesia-related events (1)
  – insufficient skin removed (4)
  – delayed wound healing (2)
  – problems with appearance (9)
  – other causes (5)

  Man skulle kunna säga att om det inte vore för att gruppen ifråga är en högriskgrupp (ung. hälften bedömdes ha riskbeteende för HIV), så skulle ovanstående lista av plågor rimligen vara ett ganska högt pris att betala för lite ökat skydd.

 • 7. Kristian  |  februari 6, 2014 kl. 11:24

  Tack. Flera som skriver bra om detta idag.
  Några unika infallsvinklar på varje blogg.
  Har skrivit på. Inte så mycket att tillägga.

 • […] inleder inlägget Könsstympning är aldrig okej med följande ord som förklarar vår kampanjs inriktning, omskärelse av […]

 • 9. Emma  |  februari 7, 2014 kl. 12:30

  Vill man få slut på manlig omskärelse på ocke medicinska grunder så ska man:
  1. Skippa alla känslomässiga argument från ickeomskurna som (även helt förståeligt) kan tycka att hela seden i sig är barbarisk för att de inte själva skulle kunna tänka sig det, även om det finns andra vuxna män som gör det frivilligt.
  2. Sluta jämföra med kvinnlig könsstympning som i de flesta fall associeras till den variant som ger rakbladsöoppning på bröllopsnatten och förlossningar som går åt skogen. Det leder debatten in på ett sidospår att ta upp en icke jämförbar företeelse.
  3. Skippa alla religiösa spekulationer. Det här handlar inte om manlig omskärlses vara eller inte vara.
  4. Fokusera debatten på det enda väsentliga. Att manlig omskärelse endast bör vara tillåten om den utförs av läkare på samtyckande myndiga vuxna män. Inget annat. Precis som alla andra icke medicinska permanenta ingrepp bör vi ha en 18årsgräns på detta. Punkt. Fokuserar vi debatten på enbart punkt 4 har vi störst chans att slippa fler skadade spädbarn.

  • 10. enstillaundran  |  februari 7, 2014 kl. 14:31

   Jag håller med om din slutpoäng.

   Jag vill tillägga att de hälsofördelar som ofta förs fram i debatten främst handlar om sexuellt överförbara sjukdomar och sexuellt överförd HIV/AIDS.

   Mitt motargument mot att använda omskärelse/könsstympning som förebyggande medicinsk metod är att spädbarn inte har och inte ska ha sex.

   Detta är en allmän norm i de flesta kulturer.

  • 11. certatio  |  februari 7, 2014 kl. 14:41

   Tack för din kommentar, Emma. Även om jag tolkar den som att även du vill få slut på otyget, känner jag spontant ändå att vi är mindre överens om problemformulering och metodik än vanligt. 🙂 Ergo några synpunkter:

   1. Det handlar inte om vad vuxna män vill. Vill vuxna män låta omskära sig får de absolut göra det! Problemet är dock att man gör det på barn, som inte ges möjlighet att ha en egen talan avseende vilka kroppsdelar de vill ha kvar eller bli av med. Givet punkterna i Barnkonventionen ser jag inte detta så mycket som en känslobaserad argumentation, utan snarare en juridisk/logisk dito.

   2. Det handlar inte om att säga att manlig omskärelse är lika illa som (alla former av) kvinnlig dito. Dock är ALLA former av kvinnlig omskärelse olaglig, vilket alltså inkluderar former som ger färre/lindrigare men och/eller komplikationer än manlig. Om inte män uttryckligen skall ses som mindre skyddsvärda, bör därför även manlig omskärelse vara olagligt. Detta resonemang förringar inte på något sätt hemskheten i kvinnlig könsstympning.

   3. Som sagt (punkt 1), vill någon vuxen omskära sig får de absolut göra det, vare sig de säger att det beror på religiös övertygelse, veckodag eller humörsvängningar… Dock menar jag att samhället förhåller sig mer ursäktande inför det faktum att ingreppet görs på barn, just för att det (nästan alltid) bottnar i föräldrarnas religiösa övertygelse.

   Vi som samhälle hade aldrig visat samma flathet inför en vana av att stympa barn utifrån t.ex. politisk övertygelse, och det finns ingen anledning till varför religion (som också är en idé, inget naturtillstånd) skulle ha en särställning.

   4. Håller helt med dig i sak. Som mina kommentarer 1-3 här ovan visar, tror jag dock att det finns gott fog för att brassa på med hela argument-artilleriet, inte bara de torrt medicinska. De principiella invändningarna (som rör barns skyddsvärde samt varför mäns skyddsvärde skulle understiga kvinnors) är minst lika viktiga i den här diskussionen.

   …men tack för att du engagerar dig, och för att du intar den förnuftiga hållning till själva förbudsfrågan som du gör!

 • 12. Emma  |  februari 8, 2014 kl. 02:46

  Ha ha vi är ofta rörande ense. Här är det väl mer detaljer än helheten vi är oense om ja. Visst vill jag ha slut på otyget, när det gäller barn i allmänhet o spädbarn i synerhet är jag blödig som tusan..

  1. Med känsloargument syftar jag inte på enbart dig utan debatten i stort. Som ofta brukar plana ut i en allmän diskussion om känslor inför omskärelse i allmänhet, vilka grupper osv osv. Jag anser att det gärna blir ett sidospår tyvärr.

  2. ” Det handlar inte om att säga att manlig omskärelse är lika illa som (alla former av) kvinnlig dito. Dock är ALLA former av kvinnlig omskärelse olaglig, vilket alltså inkluderar former som ger färre/lindrigare men och/eller komplikationer än manlig. Om inte män uttryckligen skall ses som mindre skyddsvärda, bör därför även manlig omskärelse vara olagligt. Detta resonemang förringar inte på något sätt hemskheten i kvinnlig könsstympning.”
  Fast nu illustrerar du på något sätt poängen jag försöker göra här. Med dina exempel får du mig att fundera exakt varför du anser att skära eller bränna ett så känsligt område som klitoris i syfte att skapa ärrvävnad och nedsatt känslighet vid sex alltid är lindrigare än en lyckad omskärelse på sjukhus ? Andra kommer bara att associera till förlossningar som slutat i katastrof pga de värre varianterna. Jag menar att vi ska jämföra öht just för att allt detta leder bort fokus från det vi egentligen skulle diskutera. Att småkillar utsätts.
  Jag förstår jämförelsen med kön. Men en mer konstruktiv variant som inte tar fokus vore att helt enkelt jämföra med andra typer av icke medicinska ingrepp på spädbarn av bägge könen. Möjligen vore en jämförelse med bröstförstoring för flickor relevant i vårt land just för regelverket? När det gäller bröstinplantat av rent kosmetiska skäl ska man vara 18år, oavsett om någon tycker det vore dags innan. Kunde inte ett liknande regelverk gälla småpojkar?

  Det ska helt enkelt vara en medicinsk fråga. Inga seriösa läkare gör/eller får göra icke medicinska ingrepp på barn bara för att föräldrarna vill det. Speciellt är man restriktiv med att operera spädbarn pga riskerna men också för att man inte vill utsätta barn för smärta om det kan undvikas. Med undantag från direkt vanprydande ärr och liknande plastikopererar man inte barn heller vad jag vet. Det enda vi behöver fokusera på är att man inte ska göra några undantag från denna regel just för småpojkar. Samma medicinsk-etiska regler ska gälla för dem. Den invändningen är mycket svårare att bolla sig ur för förespråkarna.
  Den absolut enda invändningen förbud jag kan se relevans i är den om att vissa hävdar att om omskärelse av småbarn förbjuds på sjukhus så kommer den sk. ”Köksbordskirurgin” i hemmen att öka. Frågan är hur man stävjer det. Åtala föräldrarna bara i de fall som går fel och skadar barnet allvarligt eller i alla fall? Hur ser du på det?

  3. Här är vi eniga. En viktig del av religionsfriheten är friheten att fritt få välja eller välja bort religion. För mig är 18år, myndighetsåldern en lämplig naturlig gräns för större beslut i religionens namn (eller religiösa friskolor, men det är OT). Flathet och konflikträdsla tycker jag med.

  4. Jo, vi är nog enig i stort. Men jag tror att den officiella debatten, och småpojkarna i slutänden skulle vinna på att ”strama upp” debatten mer. Allt för att undvika okunstruktiva metadebatter. Även om jag kan hålla med om mycket du skrivit så funderar jag på vad som för den officiella debatten mest framåt. Lite det där med skillnaden mellan ”ha rätt och få rätt” du vet. Man kan ha hur rätt som helst i sak, men det är resultatet som räknas här. Lite samma linje jag är inne på i andra viktiga frågor som gärna halkar in på sidospår.

  Vi opererar inte spädbarn/småbarn för nöjes skull oavsett kön eller föräldrarnas livsåskådning. Vi tillåter inte att barn tillfogas smärta och komplikationsrisker om det inte är nödvändigt av medicinska skäl, i vissa fall psykiska skäl. Omskärelse, i ett land där det är lagligt att inte vara det och majoriteten inte är det, är inte ett sådant skäl. Punkt.

 • 13. Emma  |  februari 18, 2014 kl. 10:11

  Nehepp? 😦

 • 14. certatio  |  februari 21, 2014 kl. 08:41

  Hej Emma,

  Beklagar ifall jag fick dig att tro att jag dissar dig. Bristen på återkoppling beror i ärlighetens namn mest på att jag inte såg några direkta frågor i din kommentar, och därmed inte uppfattat att du förväntade dig svar. Sedan har jag även haft rätt fullt upp med andra grejer, och inte ägnat så mycket tid åt bloggen sista tiden.

  Det enda jag vid en nogrannare genomläsning hittar som jag känner att jag vill/behöver återkoppla kring är denna passage från dig:

  Med dina exempel får du mig att fundera exakt varför du anser att skära eller bränna ett så känsligt område som klitoris i syfte att skapa ärrvävnad och nedsatt känslighet vid sex alltid är lindrigare än en lyckad omskärelse på sjukhus?

  Det där stämmer ju inte. Jag har absolut inte sagt att ”kvinnlig omskärelse alltid är lindrigare än en lyckad omskärelse”. Det jag uttryckligen skrev var följande:

  Visst, de värsta formerna av kvinnlig omskärelse (det finns många olika varianter, många rent horribla och vissa till och med lindrigare än manlig dito) medför definitivt större risker, samt mer och längre lidande.

  Big difference på min text och din tolkning, om du frågar mig.

  I övrigt hör jag dock vad du säger, och det är möjligt att du har rätt. Kanske är det i det här fallet skillnad på att ”ha rätt” och ‘”få rätt”. Jag står dock för att jag tycker att samtliga argument jag anför äger ett (om än olika starkt) berättigande.

 • 15. Emma  |  mars 4, 2014 kl. 14:54

  Ha ha jag blev nästan lite orolig när du lät mig få sista ordet sådär. ”..vissa till och med lindrigare än manlig dito..” Den lindrigaste och ganska ovanliga formen av kvinnlig könsstympning jag känner till som jag antar att du syftar på är ”prickning” dvs att ärra klitoris och på så sätt nedsätta känsligheten. Det jag ifrågasatte var varför du stensäkert ansåg den lindrigare än nedsatt känsel pga manlig omskärelse? Om man nu ska jämföra öht vilket jag är tveksam till. Tycker som sagt att det utmynnar i en okonstruktiv ”vem är det mest synd om” debatt. Istället för att fokusera på det väsentliga här, att inga omyndiga pojkar ska få ickemedicinska ingrepp gjorda på sin kropp. Sånt är för myndiga samtyckande.

  Så, för ovanlighetens skull lite kritik från mig. Annars ser jag fram emot fler inlägg från dig. Tycker du har en saklighet som behövs i debatten!


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

 • 87 197

%d bloggare gillar detta: