Posts tagged ‘Svenska Evangeliska Alliansen’

Trancendent Verklighet, 20p?

Resume: Peter Persson (S) ställer en skriftlig fråga till utbildningsminister Jan Björklund (FP), där han undrar om inte bevisandet av Higgs-partikelns existens torde rättfärdiga ett minskande av mängden religionsundervisning i skolan, till förmån för mer naturvetenskap.

Stefan Gustavsson från Svenska Evangeliska Alliansen skriver då en debattartikel på Aftonbladet, där han går i klinch med Perssons önskan. Han tycker tvärtom att det snarare behövs mer religionsundervisning. Även enligt en välvillig tolkning skulle jag dock säga att Gustavsson och SEA torskar matchen med 1-2:

Underförstått i påståendet att gudsfrågan kan avgöras av naturvetenskapen finns bilden av Gud som en del av naturen. Men det gudsbegrepp som judar, kristna och muslimer delar innebär att Gud inte är ett föremål bland andra i världen. Nej, Gud finns före världen och står utanför världen; han är dess skapare. Han är en transcendent verklighet. Världen kan bära spår av honom, men han kan inte fångas in av oss i laboratorier och provrör.

Alltså, allvarligt…? Jag säger inte att alla intressanta frågor svenska skolbarn skall ställas inför kan eller bör besvaras med centimeter och kilon, kvoter och produkter, ettor och nollor. Dock säger jag – med visst eftertryck – att jag föredrar om vårt skolväsende lägger tid på att utbilda om den faktiska verkligheten, och inte en ”transcendent” sådan.

Naturvetenskapen är enormt viktig – inom sitt arbetsområde. Dess fenomenala framgång frestar oss att sätta vår tillit till den också i andra frågor. Men frågor om livets mening, människans värde, moraliska frågor, liksom frågan om Guds existens, kan inte ges naturvetenskapliga svar. De måste besvaras på andra sätt.

Holding hands with JesusLåter så vitt jag kan se som ett stycke utmärkt reklam för ämnen som filosofi eller (för den än mer strukturerade) samhällsvetenskap. Dock har jag svårt att se varför vi skulle behöva diskutera olika religiösa teorier om världens uppkomst och befattning, den ena mer fantasifull än den andra, för att komma fram till hur vi skall bete oss trevligt mot varandra.

(…särskilt inte som de flesta organiserade religioner i slutändan brukar leda till att ”rätt” slags folk beter sig illa mot de som är ”fel”, så som homosexuella, kvinnor eller ateister.)

I en tid när Sverige, inte minst genom invandring, blir allt mer mångreligiöst ökar behovet av kunskap om religion och religiösa frågeställningar. Det behövs därför snarare fler, inte färre, religionstimmar i skolan.

Det är här jag i min välvilliga tolkning ger Gustavsson en poäng. Det är förmodligen nyttigt att ha åtminstone en grundläggande kunskap om hur olika religiösa synsätt påverkar folks beteenden och förhållningssätt till världen. Jag kan till och med sträcka mig så långt som till att godta att religion finns kvar som ett eget ämne på schemat, trots att tämligen övertygande argument kunde formuleras för att de bitarna lika gärna kunde avhandlas inom samhällskunskap.

En brasklapp, dock: Det är inte så att jag inbillar mig att all världens människor skulle komma överens på ett rosafluffigt, mysigt sätt, om bara religion inte fanns. Vi skulle säkert hitta andra saker (politik, sport, kultur, frisyrval och andra banaliteter) att bråka om. Dock har jag svårt att se hur vi trots allt inte skulle ha färre saker att bråka om i en ateistisk värld.

Ergo: istället för att utbilda mer om problemet – varför inte avveckla problemet? Visst, världen kan vara ett läskigt ställe utan en låtsasfarbror att hålla i handen, men å andra sidan är det kanske inte så dumt att gå i en riktning man väljer själv, utan att behöva bli ledd…?

augusti 12, 2013 at 14:16 1 kommentar


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

  • 87 197