Posts tagged ‘sexism’

Att nyttja M-ordet är att faila

Detta inlägg anknyter väl i viss utsträckning till mitt förra, där jag påvisade hur Johan Ehrenberg snarare väljer en hållning för egen vinnings skull, än att på allvar ha konstruktiva mål. Han faller ganska väl in i den roll SCUM-manifestets författarinna Valerie Solanas kallade för ”nyttig idiot”:

Svaga män som mjäkar med kvinnorörelsen förtjänar inget annat än förakt, men det finns ingen anledning att visa det. Låt dom mjäka sig. Låt oss utnyttja dom och låt dom springa våra ärenden. Låt dom tala sig hesa för jämställdhet mellan könen. Låt dom arbeta för mannens mentala och sociala kastrering. Låt dom nyttiga idioterna hjälpa till med att förbereda arbetet för mannens kastrering och slutliga fysiska likvidering. 

En parentes: notera här att jag INTE menar att ”riktiga män” (whatever the fuck that is…) motsätter sig jämställdhet, eller att jämställdhet skulle vara något negativt. Dock går det utmärkt att verka för jämställdhet utan att – som Ehrenberg – basera sin argumentation på misandriska grunder.

Nåväl. Jag har inget emot män som verkar för ökad jämställdhet, inte ens om de fokuserar ensidigt på kvinnofrågor och utelämnar mansfrågorna. Eftersom två fel inte gör ett rätt, är det bättre att angripa ett problem än inget (även om att angripa två problem är ännu bättre).

Dock kan jag känna att jag har svårt för de gånger ”man och feminist” mest känns som en pose; ett sätt att vinna kvinnligt gillande utan att egentligen reflektera över vilka teoribyggen som är hållbara.

OrdlistaLika svårt har jag dock för ett uttryck som (inte helt sällan) används för att beskriva sådana män: manginas (eller, på svenska, ”manginor”). Jag finner användandet av denna term fullständigt korkad, och det av två tämligen uppenbara skäl:

1. Det är uppenbart att det är tänkt att vara en nedlåtande och nedvärderande term. Att nyttja en term som egentligen avser det kvinnliga könet som skällsord är liksom ganska uppenbart sexistiskt, vilket inte är okej. Lika lite som det bör ses som okej att kvällspressen använder prefixet ”gubb-” framför i princip allt de vill utmåla som dåligt, lika lite bör det vara okej att använda fraser som ”mangina”.

Dessutom: om/när frasen används, leder det till ett legitimerade av uppfattningen att de (män) som motsätter sig radikalfeminismens misandri egentligen bara är ute efter att konservera en ordning med det kvinnliga könet som lägre värderat. Följaktligen bör alla seriösa jämställdhetsivrare (särskilt de utan feministiska förtecken) veta bättre än att använda termen.

2. Hallå, skulle det kvinnliga könet (konkret, fysiskt) vara något negativt? Jag gissar att de flesta normalkåta heteromän egentligen har få ”föremål” högre rankade på sin tycka-om-lista än just detta, så varför i hela fridens namn det överhuvudtaget skall användas som en nedsättande term framstår som svårbegripligt… 😉

Ergo: låt ”mangina” utgå ur vokabulären. Nu.

Annonser

november 11, 2013 at 11:25 14 kommentarer

Syntax error, Digitaliseringskommissionen

Sexism styr rekryteringen till den svenska IT-sektorn”. Så lyder den braskande rubriken på en aktuell debattartikel på DN, skriven av Digitaliserigskommissionens ordförande Jan Gulliksen. Det är onekligen ett ganska skarpt påstående, som dock visar sig tveksamt underbyggt om man väl läser artikeln. Dessutom finns det ett par passager som går att ifrågasätta även av andra skäl:

Kvinnor må utgöra omkring hälften av dem i världen som doktorerar i tekniska och naturvetenskapliga ämnen, men högre upp blir de allt mer sällsynta, och i de verkligt inflytelserika positionerna finns de nästan inte alls. Kvinnor sitter inte i några större antal i de kommittéer som delar ut forskningsmedel, de talar inte särskilt ofta på konferenser och de publicerar eller granskar inte så värst mycket i Nature, skriver Nature.

Skall detta därmed anses bevisa sexism och/eller diskriminering? Läs gärna ”The Sexual Paradox – Men, Women, and the Real Gender Gap” och fundera ett ögonblick på vad Susan Pinker hade haft för tankar kring det… Om olika (antalsmässigt) utfall per default är ett bevis på sexism, tycker jag verkligen att vi bör ta krafttag mot den grava diskrimineringen av alla de män som skulle ha velat bli förskolepedagoger!

Tänk bara på hur vi talar om till exempel programmering. Vi talar om programmering som logik, som matematik, som byggande, ord som är uttalat maskulint kodade, medan vi mycket mer sällan talar om det som språk, som är feminint kodat, eller som pussel eller mönster, som är mer neutrala begrepp.

HTML tattooFör det första heter det ju faktiskt ”programspråk”. För det andra är det väl svårt att förneka den tämligen rena logiken i en ”IF THEN”-sats? För det tredje tycker åtminstone jag personligen att det andas nedvärdering mot kvinnor att tro att vi skulle behöva prata om att ”kodslöjd” för att locka dem till branschen. De kvinnliga IT-ingenjörer jag har stött på har varit kompetenta nog att inte behöva gullas med för att trivas inom sitt område.

För det fjärde och sista verkar Gulliksen mena att ifall vi styr uppfattningen om IT som något ”manligt”, kommer färre kvinnor att vilja ge sig in på området. Om så är fallet, och här tror jag faktiskt att han har en poäng, kanske det är dumt att påstå att ord som matematik, logik och byggande är maskulint kodade? Är inte det liksom att bidra till problemet…?

När vi tänker oss en programmerare tänker vi inte bara på en man, utan på en väldigt specifik typ av man, en nörd.

Återigen: exakt vad var det du tänkte åstadkomma med detta, Gulliksen? Förutom då att eventuellt avskräcka ännu ett par kvinnor från branschen, samt att uttrycka en negativ generalisering mot en hel yrkeskår? Fail.

Kvinnor som kommer från universiteten till IT-sektorn arbetar oftare som projektledare, medan männen blir utvecklare, och det är från den senare gruppen som cheferna rekryteras.

Jaså? Det är inte vad förbundsdirektören för IT & Telekomföretagen inom Almega, Ann-Marie Fransson, anser. Enligt henne är det snarare tvärtom:

28% av alla chefer i branschen är kvinnor, vilket är över genomsnittet för näringslivet i Sverige (25 procent enligt SCB). Andelen kvinnliga vd:ar är däremot pinsamt låga 8 procent, vilket delvis förklaras av att IT-branschen har en försvinnande låg andel kvinnliga entreprenörer.

Värt att notera är att andelen kvinnliga projektledare är överrepresenterade i våra medlemsföretag – 34 procent. Till skillnad från Gulliksen så ser vi att chefer i högre utsträckning rekryteras från denna grupp än programmerarna. De gör istället generellt karriär som specialister, systemarkitekter eller dylikt.

Chefer  verkar alltså i högre grad rekryteras från den sfär där kvinnor verkar. Följaktligen ligger branschen alltså över genomsnittet avseende andelen kvinnliga chefer. (Visst kan vi diskutera den trots det skeva balansen mellan andelarna manliga/kvinnliga chefer, och vilka roller egna livsval kontra diskriminering spelar för den, men som sagt: läs gärna Susan Pinker först.)

En sista kommentar värd att göra rör mitt inledande Gulliksen-citat, och det faktum att kvinnor var lätträknade på riktigt höga poster inom branschen. Säg mig, om nästan alla IT-företag har startats och expanderats av manliga entreprenörer, som därmed tagit de stora finansiella riskerna och gjort de stora uppoffringarna avseende fritid och familj – är det då verkligen ett bevis på sexism om en majoritet av alla VD också är män? Really?

Nej, Gulliksen, det här håller inte. Vi är eniga om att det är dumt att måla upp vissa branscher som ”manliga” eller ”kvinnliga”, eftersom sådana uppdelningar enbart kommer att leda till att människors val begränsas, men att därifrån gå till att anklaga branschen för sexism enbart för att att färre kvinnor väljer att jobba med IT (och än färre väljer att starta egna företag inom området) kanske är att bita av lite mer än du klarar att tugga…?

mars 11, 2013 at 10:56 2 kommentarer

Hål i huvudet, Engelholm

Jag brukar här på bloggen försöka behandla alla former av inhumant / korkat beteende. När det gäller sexism är det vanligaste ämnet förmodligen radikalfeminismens kollektiva skuldbeläggning och smutskastning av det manliga könet, men det innebär inte att jag har större tolerans för andra former av sexism.

Följaktligen måste jag bara understryka hur otroligt mycket hål i huvudet de spelinstruktioner en ungdomstränare i FBC Engelholm har använt är – eller vad sägs om följande…  mindre smakfulla *harkel* exempel:

FBC Engelholm har förvisso gått ut och dementerat att materialet var sanktionerat av klubben, utan istället en produkt av en enskild tränares dåliga omdöme. Likafullt jobbar tränaren kvar som ungdomsledare i föreningen. Skärpning, Engelholm – gör om, gör rätt!

januari 18, 2012 at 12:06 9 kommentarer


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

  • 86 537