Posts tagged ‘pappors rättigheter’

Internationella Mansdagen

Idag är det alltså Internationella Mansdagen, som till skillnad från vad många tror inte handlar (enbart) om att ”hylla mannen”, utan primärt om att attackera problemområden där män faktiskt far illa.

Dagen är alltså värd att uppmärksamma inte för att män skulle vara bättre än kvinnor, eller för att män generellt skulle vara mer utsatta eller förtryckta än kvinnor – utan för att det finns specifika frågor och områden där det är rimligt att lägga fokus på männen. (Det vill säga av precis samma anledning som Internationella Kvinnodagen är värd att uppmärksamma.)

Några exempel av relevans här i Sverige?

  • Ungefär 9/10 av de som dör i arbetsplatsolyckor är män, och även bland ”indirekta” dödsoffer (arbetsinducerade sjukdomar som tar liv) är män i klar majoritet.
  • Män dominerar tämligen stort på samhällets bottenskikt; bland hemlösa, narkomaner och på andra sätt socialt utslagna.
  • Pappor har inte samma juridiska rättigheter som mammor, och ses i lagens ögon fortfarande som de sekundära föräldrarna.
  • Med undantag för hjärt-/kärlsjukdomar har män svårare än kvinnor att bli sjukskrivna vid samma symtom – om de alls söker vård…
  • Betydligt fler dör av prostatacancer än av t.ex. bröstcancer varje år, men män har inte tillgång till motsvarande förebyggande screening.
  • Partnervåld mot män osynliggörs i hög grad i den offentliga diskussionen, och det sociala stigmat gör därtill att många utsatta män inte vågar anmäla.
  • Pojkar har svårare att trivas och utvecklas i skolan, trots att de har samma genomsnittliga intelligens och klarar faktiska kunskapsprov lika bra.
  • Öppen misandri i etablerad media är fullt accepterad, och ses snarare som ett tecken på att man är ”socialt medveten” än som den sexism det faktiskt handlar om.

Debattörer och tyckare som säger sig jobba för / värna om jämställdhet, borde se det som en självklarhet att engagera sig även i dessa frågor, och inte bara (men även) i frågor där kvinnor har den sämre sitsen.

Tyvärr är detta dock långt ifrån fallet. Istället finns det de som inte bara tycker att män skall hålla käften, utan som därtill förmedlar den åsikten på ett sätt som garanterat bidrar till ett par av punkterna i listan här ovan. Män och mansrollen må enligt vissa vara roten till allt ont, men nåde de män som bryter normen om att vara tysta, starka och tåliga…

My Vingren om internationella mansdagen

Annonser

november 19, 2013 at 10:56 15 kommentarer


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

  • 86 537