Posts tagged ‘Lady Dahmer’

Vägskäl

Jag har beslutsångest.

Å ena sidan tror jag att ett genombrott på jämställdhets- och genusfronten kan ligga nära i tiden. Precis som Cissi Wallin skriver har den (i princip dominerande) radikala grenen av svensk feminism kört i diket, och det känns som om en implosion kan vara nära förestående.

Följaktligen frestar det att kasta anonymitetens mantel, och börja driva dessa frågor under eget namn. Lockelsen består främst i att jag tror att icke-anonymitet i förlängningen gynnar en konstruktiv och sansad debatt. Jag har inga problem att stå för mina argument, och gör så redan idag i mitt privatliv. Inte heller har jag några ”smutsiga” hemligheter att dölja, så offentligheten borde egentligen inte skrämma.

Å andra sidan har debatten hårdnat och härsknat mer än någonsin, och på Twitter flödar ett tämligen hätskt manshat fritt och rikligt. Visst, exemplen nederst i inlägget kanske är att se som extremfall, men även riktigt mainstream-omfamnade personer som Lady Dahmer eller Fanny Åström har en påtagligt aggressiv och polemisk framtoning, och drar sig heller inte för att blocka alla som försöker ifrågasätta på sansade sätt.

Jag har därtill sett vad som kan hända de som tar plats i rampljuset under eget namn. En relativt timid herre som Pelle Billing utsattes för ganska grav smutskastning, och personer jag själv känner (men som kanske inte är lika allmänt bekanta som Billing) har trakasserats och hotats på grund av sitt engagemang i en icke-radikalfeministisk jämställdhetsdiskussion.

När P3-medarbetaren Samson Wiklund på sitt (skyddade) Twitter-konto häromdagen skrev att han drömde om att machete-mörda alla vita män, utan att någon nämnvärd uppståndelse följde, inser man att tröskeln för vad icke-feministiska män förväntas utstå är rätt hög. Det är inte bara personer av tveksam mental hälsa (så som Jaylazkar) som yttrar dumheter likt detta, utan även mer renodlade mediapersonligheter kan riskfritt uttrycka sådana åsikter.

Detta samtidigt som Mattias Gardell och Maria Sveland med flera (t.ex. Nordiska Ministerrådet) försöker få alla former av kritik eller motsägelser mot (även radikal-)feminism förbjudna så som ”högerextrem hatpropaganda”.

I skenet av det vete tusan om jag har lust att bjuda på möjligheter för dessa uppenbart mentalt instabila individer, dessa misandriska hatare, att angripa mig och min familj. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att de är villiga att göra det, och även om jag kan tåla mycket för egen del, vill jag inte utsätta mina nära och kära för den risken.

Följaktligen överväger jag även att lägga ner helt, och ägna min tid åt andra sysselsättningar där jag inte utsätts för så renodlat hat och så bitter illvilja.

Så, vad göra? Å ena sidan tror jag att jag hade kunnat göra mer konstruktiv nytta för en sansad jämställdhetsdebatt som icke-anonym, men å andra sidan tror jag att hot, trakasserier och allmänt förlöjligande vore ofrånkomligt givet den svenska radikalfeminismens misandri och starka samhälleliga ställning.

Råd och idéer?

Misandriska tweets

januari 7, 2014 at 15:47 16 kommentarer

Manshat, finns det?

Det här inlägget är en vidareutveckling av en kommentar från mig på (av mig uppskattade) bloggen Charlotte Hit Och Dit, och inlägget ”Om det här med att hata män”. För att det jag skriver härunder skall komma till sin fulla rätt, bör ni ha läst hennes inlägg först. (OBS! Om ni tänker kommentera hos henne, håll god ton. Inte bara för att hon förtjänar det, utan för att det är det rätta att göra.)

För er som inte hinner/orkar läsa , kan hennes poänger i korthet sägas vara dessa:

  • Det är jobbigt att hela tiden behöva försvara en ståndpunkt man de facto inte har, och upprepat bemötas som om man utgjorde den extrema ytterligheten inom en linje man företräder. (I hennes fall att behöva värja sig mot anklagelsen ”manshat” bara för att hon skriver om genusfrågor utifrån ett – primärt – kvinnligt perspektiv.)
  • Det finns inte något sådant som ett strukturellt manshat. Det finns män och manliga problem som onekligen behöver uppmärksammas, men det handlar om individer som drabbats av ”livet”, snarare än om att samhället skulle härbärgera misandri.

Så här ser jag på det hela:

Jag förstår Charlottes frustration. Jag själv anser mig relativt neutral, eftersom jag min kritik mot radikalfeminismen till trots inte försöker hävda att männen är ”det förtryckta könet” eller att kvinnor inte kan ha större problem i vissa sammanhang. Trots det har jag vid upprepade tillfällen likställts med högerextremist, homofob och rasist – trots att jag uttryckligen motarbetar sådana strömningar.

Följaktligen beklagar jag att hon utsätts för detta bemötande, särskilt eftersom jag värdesätter de få ”genusintresserade” kvinnliga röster som de facto inte har en radikalfeministisk världsbild i botten. (Hon och One Way Communication-Hannah är kanske de två vassaste jag hittat.) Överlag vore det onekligen bättre om så många som möjligt försökte undvika brandtals-termer som ”hat!” och ”förtryck!” till de fåtal situationer där det faktiskt är befogat.

Men.

Med det sagt kan jag ändå finna det vanskligt att påstå att  ”det inte finns något manshat”. Hat är ett starkt ord, så fine, det kanske är att ta i. Men om man istället väljer att se misandri som ”mansfientlighet” eller ”bristande respekt” så ser jag det som svårt att inte erkänna förekomsten av (en strukturell) misandri.

En bra uppvärmningsövning kan kanske vara att ta del av Bashflaks lista över mediainslag under 2013, där inställningen till män hos många av dem åtminstone kan sägas vara tvivelaktig.

Också värt att notera är vad som hände när Lady Dahmer (en populär radikalfeminist i etern, läst och följd av många) häromdagen twittrade om sin inställning till 8-åriga pojkar. Artikeln hon länkade till handlade förvisso om ett rätt vidrigt beteende (sexuella trakasserier) från ett par småkillar, men ett som knappast är representativt för alla pojkar. Därför kan jag tycka att det ordagranna budskapet:

”Fy fan vad jag hatar 8-åriga pojkar!”

…knappast är befogat, utan ett ganska rejält övertramp. Reaktionen på detta? Inte ifrågasättande, utan ryggdunkar och hyllningskör. När jag kollar nu medan jag skriver har den tweeten fått 18 favoritmarkeringar, och ett antal instämmande kommentarer. Den enda som uttryckt någon invändning är jag. Att skriva att man hatar 8-åriga barn av manskön ses alltså inte som problematiskt, utan som något positivt.

Lady Dahmer

Vidare ses det som socialt accepterat och medvetet att placera kollektiv skuld på män som grupp, vilket (med rätta) ses som rasism när det görs mot någon grupp grundat på etnicitet. Se bara på Johan Ehrenbergs härjningar: hans virriga teser om att alla män är medskyldiga till alla våldtäkter bemöts i det stora hela med mer hejarop än ifrågasättande, vilket är ganska talande.

Läs gärna även de två SvD-texterna ”Så blev mannen det otäcka könet” samt ”Patriarkatet gör mannen helt värdelös” som bidrar med ytterligare pusselbitar.

Lägger man samman alla dessa pusselbitar är det svårt att inte se att det finns ett utbrett och accepterat förhållningssätt där gruppen ”män” är tillåtna slagpåsar. Visst kan man hävda att detta inte är ”strukturellt” eller ”hat”, utan att det är ”livet” som drabbar individuella män. Det är givetvis ett synsätt man får ha. Dock bör de som företräder denna linje i så fall inse att de rimligen därmed också frånsäger sig rätten att säga att det finns misogyni i samhället. Slut shaming, utseendehets och hedersvåld är inte ”strukturer”, utan bara ”livet” som drabbar individuella kvinnor…

Vidare kan jag inte låta bli att faktiskt ta upp kön här. Det är inte så länge sedan debatten gick het kring huruvida män kanske bäst håller sig utanför det där med att definiera kvinnors problem, och om inte kvinnors egna tolkningar av sin situation bör äga prioritet? (Vilket låter rimligt i mina öron.) I så fall bör dock kanske män äga tolkningsföreträde kring om det finns misandri eller inte? Det är väl rimligen upplevelsen hos oss män av hur det är att vara man som är viktigast, och inte vad kvinnor anser?

Min poäng? Jag ser fortfarande inte män som det ”förtryckta könet”, och jag möter inte direkt hat i mitt privatliv på daglig basis, bara för att jag är man. Precis som de flesta av de kvinnor som bemöts illa i anonyma nätdiskussioner inte heller möts av vardagligt hat för att de är kvinnor. Ingetdera är dock belägg för att misogyni/misandri finns eller inte finns. De belägg som kan sägas finnas, påvisar dock att man antingen tvingas erkänna eller förkasta bägges existens.

november 25, 2013 at 10:47 24 kommentarer


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

  • 87 017