Posts tagged ‘hjärnspöken’

What’s kön got to do with it?

…som Tina Turner sjunger i sin klassiker från 1984. Tja, typ så, i alla fall.

Kvinnlig företagareAnledningen till att jag parafraserar hennes fråga är en debattartikel på Aftonbladet, betitlad ”Stäng inte dörren för kvinnliga entreprenörer”. Den är signerad Maria Jacky (VD och rektor för Skolhoppet AB), Helena Bonnevie (VD för Akers friskola) samt Ulrica Bennesved (ordförande Älghults friskola). Artikeln handlar om att privata aktörer inom vad som annars ses som traditionell offentlig sektor, t.ex. i form av friskolor, bör få gå med vinst.

Givetvis skriver de i eget intresse, men det har jag i sig inte några anmärkningar på. Personligen tycker jag i och för sig att det bör finnas regleringar kring hur stor andel av eventuell vinst som minst skall återinvesteras i verksamheten, bara för att sålla bort de mest uppenbart oseriösa aktörerna. Samtidigt förstår jag att de som driver sådana verksamheter gärna vill kunna maximera sin vinst, och eftersom jag inte direkt är för kommunistisk planekonomi heller, ser jag det som en levande fråga.

Så har vi ju det här med könsvinklingen. Så här skriver artikelförfattarna:

I går presenterades friskolekommitténs kompromissförslag, men frågan om skolor ska få gå med vinst har man inte löst än. […] Varför ropas det på vinstbegränsningar i sektorer där kvinnor arbetar, när ingen gör detsamma i verksamheter som domineras av män?

Tre fjärdedelar av de anställda i offentlig sektor är kvinnor, vilket betyder att varannan kvinna på arbetsmarknaden arbetar där. Och vi lär inte se någon stor förändring i framtiden, eftersom tre fjärdedelar av studenterna på högskoleutbildningar som i första hand inriktas mot offentlig sektor är kvinnor.

[Så] länge samhället ser ut som det gör är vi kritiska till inställningen att kvinnors företagande inom utbildning, vård och omsorg helst ska vara ideellt eller med begränsningar som inte finns i sektorer som domineras av män. Det skulle leda till att färre kvinnor blir företagare och ett än mer ojämställt företagande när redan 7 av 10 företagare är män. Det är därför inte rimligt att sätta strukturella hinder i vägen för alla de kvinnor som arbetar i offentlig sektor och som vill utveckla verksamheten genom att driva företag.

Jag har ofantligt svårt att förstå hur någon lyckas landa i detta resonemang. Det finns inget ”strukturellt hinder” kopplat till kön, och anledningen till regleringarna är inte att hålla tillbaka kvinnor. Det handlar – som de flesta nyktra individer verkligen borde förstå – om en diskussion där fördelarna med att kvalitetssäkra vård och skola vägs mot nackdelarna med att hämma entreprenörsskap. Att vi har fler vinstregleringar inom s.k. offentlig sektor, är bara för att de flesta instinktivt känner att vinstmaximering inom t.ex. en grundskoleverksamhet riskerar att undergräva verksamhetens kvalité.

Samma regleringar hade funnits på plats även ifall det var en majoritet män som ville jobba som lärare eller förskolepedagoger. Det handlar inte om att specifikt kvinnor är motarbetade, utan om att förutsättningarna för olika branscher faktiskt skiljer sig åt. Ett detaljhandelsföretag kommer sannolikt inte att kunna tjäna pengar på att ”utsätta” sina kunder för en sämre produkt, vilket ett företag inom vård/omsorg/skola åtminstone teoretiskt skulle kunna göra.

Om någon ändå tycker att de borde ha samma intjäningskapacitet oavsett bransch, fine – lobba då för avregleringar. Oavsett vilket, gnäll inte över inbillande oförrätter, eftersom det vare sig hjälper en själv eller andra. Offerkoftan är trasig. Släng skiten och kom med i matchen…

Annonser

maj 26, 2013 at 10:29


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

  • 86 537