Posts tagged ‘Charlotte Vainio’

”I have a dream…”

Spinner vidare lite på mina funderingar på att komma ut eller lägga av. Jag skulle ju verkligen vilja fortsätta skriva om de här ämnena (särskilt då jämställdhet ur ett icke-radikalfeministiskt perspektiv) eftersom jag finner dem intressanta, engagerande och viktiga. Jag vill dock helst göra reell skillnad, och då är antagligen texter i eget namn effektivare – men då kvarstår som sagt den ganska höga prislapp som medföljer kritik mot den radikalfeministiska hegemonin.

Jag ser dock en väg framåt, en jag tror skulle ha kapacitet att både nå ut till många, men som samtidigt skulle vara så ”skonsam” som möjligt för de inblandade.

Det jag skulle önska var någon form av ”skribent-kollektiv”, en gemensam plattform / webbsida där olika skribenter lägger upp egna texter. Exklusivitet vore inte nödvändigt; vill man behålla egna bloggar parallellt vore det helt okej.

De enda spelreglerna skulle vara att texterna inte är misandriska eller misogyna, och att eventuella resonemang bör vara logiskt hållbara och (i den mån det är möjligt) baserade på tillförlitliga faktakällor. I övrigt skulle den personliga friheten vara stor.

Skribenterna skulle samtliga vara verksamma under sina egna, riktiga namn, och vara beredda att stå för sina texter. Sinsemellan skulle det inte finnas någon skyldighet att alltid försvara varandras alster, men alltid varandras personer. Hat, hot och smutskastning skall bemötas solidariskt och konsekvent.

Allra helst bör bägge könen finnas representerade, och gärna då även i form av infallsvinklar som har god spännvidd. Helst bör både feministisk könsrollskritik och icke-feministisk individualism få utrymme. Ett personligt ”dream team” skulle kunna innehålla (men inte vara begränsat till; det finns fler goda skribenter och kloka individer där ute) ett urval av följande skribenter:

Jag själv (doh!)
Hannah Lemoine
Ekvalist
Charlotte Vainio
En Stilla Undran
Sara ”Schmenus”
Henrik Sundholm (Tenebrism)
Josefin Utas
Ida C. Mörk.

Det känns som att det hade varit mycket svårt att angripa en grupp med den spännvidden som ”hatisk”, ”radikal” eller ”anti” whatever. Eller hur?

Är ni på? Jag tar gärna på mig att sätta upp en site i så fall, och kastar i så fall även gärna anonymitets-manteln…

januari 9, 2014 at 13:32 16 kommentarer


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

  • 87 197