Posts tagged ‘Aftonbladet’

Schack matt, Ehrenberg!

Johan Ehrenberg skriver på Aftonbladet Debatt om det han ser som det kollektiva manliga ansvaret för våldtäkter. Visst har han ett par poänger, till exempel kring omedveten sexism (val av skällsord) och mannen som ibland rådande norm. VM i ”mansfotboll”, någon?

På det hela taget finner jag dock artikeln vara en duktig vurpa ner i den kollektiva skuldbeläggningens dike. Följande utgör artikelns bärande del:

[Män] blir blinda för det gemensamma ansvaret. Det är ”samhällets fel” att våldtäkter mot kvinnor pågår och pågår och pågår och ALDRIG är det mäns fel. I stället riktas ilskan mot våldtäkterna mot de tjejer eller killar som vågar påstå att vi har ett gemensamt manligt ansvar här.

INTE MITT FEL, ropar arga män i media och i vardagslivet. Men det är det.

Varje dag du som man går förbi en H&M-annons och inte reagerar över den sjuka könsbilden, så är du en del i det manliga förtryck som skapar våldtäkter.

Varje gång du skrattar åt ett ”mansskämt” om ”frugan” på affärsmiddag då är du en aktiv part.

Varje gång du ropar HORA eller BÖG på fotbollsplanen så är du en aktiv part.

Varje gång du står på läktaren och kallar domaren kärring är du aktiv.

Varje gång du sätter dig i fackliga förhandlingar som ombudsman och inte – obönhörligt – kräver ökade löner för de lägst betalda tjejerna, så är du en aktiv del.

Varje gång du accepterar att dagis ringer frun när barnen är sjuka så är du en aktiv del.

Varje gång du arbetar mindre i hushållet än din kvinnliga partner så är du en aktiv del.

Och varje gång du ropar DET ÄR INTE MITT FEL så är du en hycklare som aktivt ställer dig på våldtäktsmännens sida.

Du är nämligen en del i en våldtäktskultur.

Om du inte inser det – att den manliga kulturen, med all sexism, allt förakt för svaghet, all rädsla för motstånd och allt hat mot kvinnors kamp – faktiskt är grunden för våldtäkterna – om du INTE ser din del – så är du en aktiv part i det fortsatta förtrycket.

Först och främst vill jag poängtera att han sätter fingret på ett antal beteenden som med gott fog kan ses som förkastliga. Att använda ”skällsord” som hora, bög eller kärring är knappast charmigt.

Så vad är då problemet? Tja, även om logiska hopp som ”Om män inte tar 50% VAB upprätthåller de en våldtäktskultur” säkert skulle kunna vara föremål för diskussion, är det inte där skon klämmer. Tillåt mig förklara. Ehrenberg hävdar uttryckligen (i artikelns rubrik, till och med) att ALLA män har ett kollektivt ansvar. Då undrar jag följande:

Om män är ansvariga just för att de är män, oavsett hur de agerar som individer – gäller det då att även de män som tar sitt ansvar hemma, inte kallar någon hora/bög, behandlar kollegor lika oavsett kön, och inte skrattar åt misogyna skämt, fortfarande är delansvariga för våldtäkter? De är ju fortfarande män, eller hur?

CheckmateAntingen svarar Ehrenborg JA, och då spelar det ingen roll hur vi män agerar. Då är vi enligt honom genetiskt defekta, och dömda att alltid vara ”det skyldiga könet”. I så fall är han i mina ögon en misandrisk sexist av rang. Eller så svarar han NEJ, och då medger han att skulden i slutänden är individuell och inte kollektiv. I så fall är hans artikel att se som föga mer än en yttring av substanslös, lismande populism.

Oavsett vilket, är han (i det här fallet) ute och cyklar. Jag som individ har ett ansvar för mitt eget agerande, inte för någon annans.

Visst omfattar ansvaret inte bara mina konkreta handlingar, utan även eventuell underlåtenhet att handla där det hade varit moraliskt riktigt. Om jag inte säger ifrån om jag hör ett våldtäktsoffer utsättas för slut shaming (”kom igen, med den kjolen bad hon ju praktiskt taget om det”) bidrar jag till ett skadligt samhällsklimat. Om jag underlåter att anmäla – eller åtminstone konfrontera – någon som skryter med ett potentiellt sexuellt övergrepp (”hon var en motsträvig liten vildkatta först, men när jag väl fått henne på rygg slappnade hon av”) är mitt ansvar än större.

Grejen är bara det att sådana undfallande beteenden är just det: beteenden, möjliga att hänfalla till oavsett kön. Det är ju knappast som om slut shaming är något som bara män ägnar sig åt.

Visst finns det en självklar poäng i att uppmuntra konstruktiva, icke-sexistiska beteenden. Det finns en hel del landvinningar att göra avseende synen på både manlig och kvinnlig sexualitet. Poängen med (och logiken i) kollektiv skuldbeläggning, och att utmåla alla män som tillhörande Det Skyldiga KönetTM, lyser dock som alltid med sin frånvaro.

Schack matt, Ehrenberg.

oktober 25, 2013 at 14:15 11 kommentarer

Slagna män osynliggörs av Nyamko Sabuni

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni skriver på Aftonbladet om hur vårdpersonal måste fråga om kvinnomisshandel. Hon skriver bland annat detta:

Många kvinnor som utsetts för våld i nära relationer går osedda genom tillvaron. Vissa anstränger sig för att dölja brotten, andra har bara inte kraft nog kvar att bryta upp från våld och tvång. Vissa använder ständigt mer make-up och andra träder inte fram i ljuset utan lever i en skuggvärld. Det råder ingen politisk konflikt i fördömandet av våldet. Mäns våld mot kvinnor är den mest akuta jämställdhetspolitiska utmaningen. Där är alliansregeringen tydlig.

Ambitionen att se till att så få som möjligt drabbas av partnervåld är naturligtvis god, för givetvis är det alltid en tragedi när någon utsätts för våld eller psykisk terror av en närstående. Det råder heller inget tvivel om att kvinnor är den mest utsatta gruppen. Även om det ”bara” är ungefär 50-55% av offren för partnervåld som är kvinnor, utgörs cirka 65-70% av de som skadas fysiskt och cirka 75% av de som dödas av partnervåld av kvinnor.

Vän av ordning noterar dock en sak i siffrorna här ovan: det handlar inte om en 100/0-fördelning med bara kvinnor som utsatta. Även män utsätts för, och skadas av, partnervåld. Därför kan man ifrågasätta följande passager från Sabuni:

Vi har ökat resurserna för landets kvinnojourer och vi har förbättrat den hjälp som sociala myndigheter kan ge.

Eftersom två fel inte gör ett rätt är det bra att landets kvinnojourer fått större resurser. Dock är det lite synd att de få mansjourer som finns får en bråkdel av det stöd kvinnojourerna får (även räknat per enhet).

Målet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Hemmet ska vara en trygg plats och inte brottsplats.

Varför kan inte målet vara att allt partnervåld skall upphöra? Någon som har fattat det jag verkar missa kan väl förklara för mig hur det skulle kunna vara en sämre ambition?

Trots 27 000 anmälda misshandelsfall mot kvinnor varje år kommer alldeles för många brott aldrig till samhällets kännedom.

Mörkertalet för partnervåld mot män är enligt skapligt eniga uppskattningar högre. Ändå vill Sabuni alltså att bara kvinnor skall tillfrågas om partnervåld av vårdpersonal, inte män. Återigen: varför inte inkludera alla? Menar Sabuni att det bara är majoritetsproblem vi skall bry oss om? I så fall kommer nog hela vården att behöva genomgå ganska omfattande förändringar… (Fotnot: jag har naturligtvis inget emot att vi minskar mörkertalet för kvinnor; det vore självfallet önskvärt.)

Uppdraget syftar till att ge personalen metoder och kunskap i hur man ställer frågor i syfte att i tidigt skede upptäcka den våldsutsatta, såväl kvinnor som barn och partners som lever i samkönade relationer.

Där har vi det igen… Bokstavligen ALLA utsatta grupper utom just män skall erbjudas förbättrad uppmärksamhet och stöttning. Detta trots att antalet män i heterosexuella relationer som drabbas av partnervåld med all rimlighet överstiger antalet homosexuella som drabbas; det går alltså inte att skylla på att det skulle vara en marginell grupp som förbises.

Allvarligt, Nyamko, vad är det egentligen som gör att du så villigt överser med våldsutsatta män, bara för att de är män? Borde inte en jämställdhetsminister motverka diskriminering på grund av kön, istället för att bidra till den…?

Troubled man

Käften – du finns inte!

juni 10, 2012 at 13:30 5 kommentarer

Kyrkan tillhör väl ändå… kyrkan?

För en gång skulle håller jag inte med Christer Sturmark i en fråga som rör hur ett sekulärt samhälle och kyrkan skall interagera och fungera ihop. Annars brukar jag i det stora hela hålla med honom om det mesta som rör hur humanism och religion förhåller sig till varandra.

Han skriver på Aftonbladet om hur vi bör ge prästen ledigt på skolavslutningen, och även om jag länge tycker att han är inne på rätt spår vill jag mena att han havererar en smula i själva poängen:

Skolan, inklusive skolavslutningen skall vara till för alla. De som har behov av att höra ”Guds ord” eller representanter för en viss religion kan uppsöka detta alla andra dagar på året.

Sant. Jag är helt överens med Sturmark om att skolavslutningen bör vara sekulär.

Tro mig, även som icketroende kan man uppskatta dessa kyrkorum. De religiösa symbolerna är förstås meningslösa, men akustiken, ljuset som faller in genom de färgade glasen, dofterna av stengolv, träbänkar och brinnande stearinljus värmer och stillar sinnet. Det behövs inget övernaturligt för att uppskatta det.

Återigen: sant. Jag har inget emot att skolavslutningen hålls i en kyrkolokal, så länge det inte sker under religiösa förtecken.

Det kan inte vara någon stor sak att tjänstebefria prästen denna enda dag. Ändå protesterar nu präster runt om i landet. De tycker att de ”äger” sin kyrka och att bara ”guds ord” får höras där. Somliga församlingar vägrar helt att upplåta kyrkan till skolavslutningarna om inte prästen får leda ceremonin. Detta är fel väg för svenska kyrkan att gå.

Njae… Här tar enigheten slut. Sturmark menar visserligen att eftersom staten använder även den icke-troende majoritetens skattepengar till att bevara kyrkor som kulturminnen, har även vi sekulära rätt att göra anspråk på lokalerna.

St Nikolai kyrka, interiörDet låter kanske rimligt, men om vi nu ändå inte har en statskyrka, utan det skall vara helt separerat mellan stat och kyrka, bör väl kyrkan faktiskt ha rätt att själv avgöra hur och av vem deras lokaler används? Om inte staten gillar detta kan de i så fall använda underhållspengarna som hållhake, så får kyrkan ta ställning till hur de vill göra. Dock ser jag inte att kyrkan har någon moralisk skyldighet att ge icke-troende fri tillgång till sina lokaler.

Det är lite på samma sätt som jag inte tycker att kyrkan behöver tillåta samkönade vigslar. Det är naturligtvis helt förkastligt att hålla människor som mindre värda på grund av sexuell läggning, men det är faktiskt ingen mänsklig rättighet med kyrklig vigsel, förrättad av en präst. Ta då i så fall hellre bort de juridiska aspekterna av kyrklig vigsel helt, och låt det bli en strikt ceremoniell historia för de som nu faktiskt tror på Gud. Jag är helt övertygad om att resten av oss kan ordna minnesvärda och fina bröllop ändå.

Alltså: Nej, Sturmark, vi sekulära kan faktiskt inte kräva tillträdesrätt till kyrkorummen. Vi får allt lov att ta ställning; är det viktigt för oss att ha sekulära skolavslutningar, får vi också vara beredda att fira dem någon annanstans än i kyrkan…

juni 10, 2012 at 13:07 7 kommentarer

Äldre inlägg


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

  • 87 197