Tavakoli vs Ekeroth: 1-0

november 22, 2013 at 10:42 11 kommentarer

Först skrev iranske flyktingen Borzoo Tavakoli ett öppet brev till SD:s Kent Ekeroth i Dagens Nyheter, där han ifrågasätter vem av de två som egentligen bidrar med vad till det svenska samhället.

Sedan berömde jag artikeln på Twitter, eftersom jag tyckte den var både välformulerad och ställde befogade frågor. Då fick jag mothugg från taggen @mittswe, som tyckte att jag i så fall även borde läsa en (anonym) replik till Tavakoli på Avpixlat.

Sagt och gjort, det gjorde jag. Här är mina synpunkter:

1. Hans artikel bygger på hans egen personliga historia med avsikten att det ska avspegla invandrargruppen som helhet. […] Oavsett vilken grupp man tittar på så kommer man kunna hitta olika typer av människor, intelligenta och mindre intelligenta, konstruktiva och destruktiva, produktiva och lata. Sverigedemokrater […] bygger sina argument på hur gruppen invandrare som helhet påverkar det svenska samhället, inte hur enskilda individer påverkar samhället.

Humorös inledning. Givetvis är Tavakoli bara en person. Ingenstans i hans artikel påstår han sig dock representera alla invandrare, han ställer bara frågan vem av honom själv och Ekeroth som bidrar bäst/mest till det svenska samhället. Vidare är denna första punkt ett tydligt fall av ”sten i glashus”, eftersom SD:s retorik bygger precis på att dra alla invandrare över en kam, när man påstår att de bidrar till kriminalitet, religiös fundamentalism och bidragssnyltande (som om detta gällde alla invandrare, och inte bara vissa individer).

2. ”Ofta, när medierna nämner ditt namn, beskrivs du som en företrädare för ‘islamofobi’.”

[…] Vad andra kallar Kent Ekeroth är irrelevant och räcker inte till för någon slags bevisning. […] Vidare så är ordet ”islamofobi” ett politiskt uttryck där man tagit begreppet fobi, som i sig endast utbildade experter kan diagnostisera en person med, en irrationell rädsla för något […]. Ett bättre uttryck är i så fall hat mot muslimer, men även detta är tveksamt beroende på hur man definierar hat.

Den första invändningen är helt korrekt. Vad andra kallar Ekeroth är inget bevis i någon sakfråga, så det köper jag.

Dock kan det vara intressant att fokusera just på det där med ”fobi” som varandes (just det) en irrationell rädsla. I den bemärkelsen är SD:s inställning till muslimer och islam en tydlig fobi, eftersom man utgår från att de värsta, mest osympatiska militanta yttringarna är representativa. Som fortbildning här rekommenderas Doug Saunders ”The Myth of the Muslim Tide”, Mohammad Fazlhashemis ”Vems Islam?” eller det här inlägget från mig.

När det sedan gäller avslutningen, så är det väl åtminstone inte helt irrelevant att tala om ”hat mot muslimer”, när Ekeroth på sin blogg inte modererar bort en kommentar av typen ”Muhammedaner är djur enligt mig och en bra Muhammedan är en död Muhammedan”?

3. ”På ren svenska betyder det att du bär ett hat mot islam.”

Det komiska i det här sammanhanget är att Borzoo nu fullkomligt krossar sig själv, omedelbart efter att ha använt ordet ”islamofobi”. Här översätter han det till ”hat mot islam”, trots att ordet fobi inte betyder hat. 

Ursäkta, är det viktigaste här semantik, eller huruvida en kommentar likt den om en att en död Muhammedan är en bra dito kan sägas påvisa fientlighet? Om det bästa ”försvaret” för Ekeroth är att diskutera detaljtolkningar av specifika termer, säger det en hel del…

4. Kommentaren om ”muhammedaner” var inte skriven av Ekeroth, ändå väljer Borzoo att strax efter hävda att uttrycket är något som ”du och din grupp” står för. […] Är det inte just den här typen av gruppbaserade generaliseringar som ligger till grund för problemet med rasism?

Som bloggägare är du i strikt mening juridiskt ansvarig för det du låter publicera, och det gäller även i viss mån underlåtenhet att moderera hatfyllda kommentarer. I sak har Tavakoli alltså rätt i att Ekeroth genom sin brist på agerande ”står för” kommentaren, i alla fall i juridisk mening.

Den avslutande meningen är för övrigt så skenhelig att jag snudd på kräks. Jag inbillar mig inte för ett ögonblick att Avpixlat-skribenten inte är medveten om att (negativ) generalisering mot grupper är den egna sajtens (och SD:s) adelsmärke.

5. ”Jag är inte muslim, och bekänner mig inte heller till någon annan religion. Trots detta räknas jag säkert till den grupp som du och dina sympatisörer karaktäriserar som djur.”

Vad nu? Kommentaren, som Ekeroth inte skrivit […] bygger på idén om att ”muhammedaner” (vilket jag antar betyder muslimer) är djur. Borzoo går sedan in och menar att han ”säkert” räknas till den gruppen, trots att han inte är muslim. Att han sedan väljer att hålla Ekeroth ansvarig för det antagandet är minst sagt underligt.

Kent EkerothFair enough. Den dag SD, Avpixlat och järnrörssvingande gäng med gatuligister (ibland går dessa att kombinera) slutar bemöta folk med etnisk bakgrund i muslimska länder som vore de per automatik islamister, köper jag invändningen. Jag tänker dock inte hålla andan tills det sker…

6. ”Djur i motsats till en del människor attackerar andra djur bara när de är hungriga eller när de känner sig hotade.”

Vafalls? Var har han fått detta ifrån? Det finns flertalet dokumenterade exempel på djur som ”misshandlar” andra djur, trots att de inte är en del av födan, eller konkurrerar på något sätt. Djuren tycks ha skadat det andra djuret för skojs skull, en lek. Vad bygger Borzoo sitt uttalande på?

En i sak korrekt invändning. Alla som sett en katt leka med en fångad mus kan intyga att djur kan uppvisa beteenden vi skulle klassa som ”ondskefulla” om människor uppvisat dem.

Sedan kanske vi kan sluta med ämnesflykten nu? Frågan Tavakoli ställde i sin artikel handlade ju om hans kontra Ekeroths bidrag till det svenska samhället. Om Tavakoli nu hade fel om huruvida djur kan vara onda, innebär det inte att den frågan tappar sin relevans.

7. ”Det är därför både obildat och dumt att som i ditt kommentarsfält låta djur symbolisera ondskan”

Obildat? Folk som bor i glashus. För det första så menade inte kommenteraren att muslimer var onda, utan snarare att de var dåliga och borde dö. Hur avskyvärt det uttalandet än må vara så stämmer det inte att personen tycker att det ska dö för att de skulle vara onda.

Ja, men absolut, om muslimer borde dö för att de är dåliga och inte för att de är onda så handlar det ju ABSOLUT inte längre om rasism! Låt oss för all del fokusera på den tolkningsfrågan istället för på att någon tycker att muslimer borde dö bara på grund av sin religions skull… (Dessutom sagt av någon som med säkerhet har tydliga – och, för all del, befogade – aversioner mot politisk islamism.)

8. ”Tyvärr har det blivit svårare för mig att göra en detaljerad jämförelse. Du raderade ju en mängd information i din blogg efter den senaste polisanmälan.”

Här kritiserar Borzoo alltså Ekeroth för att han raderat olämpliga kommentarer, samtidigt som han tidigare i artikeln kritiserar Ekeroth för att han låtit kommentarer ligga kvar. Borzoo, kan du inte åtminstone anstränga dig en smula för att vara konsekvent?

Så ifall Ekeroth tagit bort andra kommentarer är det plötsligt okej att han lämnade kvar ”god Muhammedan = död Muhammedan”? Intressant. Vidare handlar Tavakolis kommentar om det faktum att Ekeroth uppvisat en viss vana att ta bort egna blogginlägg han hamnar i blåsväder över, och inte bara andras kommentarer, vilket liksom är av viss relevans här.

9. Sedan gör Borzoo en detaljerad genomgång av Ekeroths förflutna. Felet med detta är att han tidigare i artikeln menar att Ekeroth representerar en grupp, jag antar att han syftar på Sverigedemokrater, men går i stället in på Ekeroth som person. Om Ekeroth är produktiv eller inte är som vi redan konstaterat irrelevant för huruvida hans argumentation håller eller inte.

Kan delvis se en poäng i detta resonemang, eftersom individer som regel bör bemötas som individer. Samtidigt är Ekeroth officiellt en representant för SD, givet att han är riksdagsledamot för partiet. Det faktum att han offentligt i sin roll som SD-politiker gett uttryck för precis samma slags åsikter som Tavakoli tar upp, ger en viss rimlighet åt Tavakolis upplägg.

Vidare är Ekeroths ”produktivitet” visst relevant för trovärdigheten i hans argumentation. Han (och SD) målar ju upp invandrare som ett problem eftersom de är ”improduktiva”, trots att det uppenbarligen inte gäller samtliga individer i gruppen, och svenskar som bättre eftersom de är ”produktiva” – vilket uppenbarligen inte heller gäller alla individer i gruppen. Ekeroth själv, till exempel, framstår knappast som en ”god svensk” i jämförelse med Tavakoli…

Sist men inte minst beskriver Borzoo sin oro för att ha Ekeroth i Sveriges riksdag. Men vet du vad Borzoo, jag är orolig över att ha dig i riksdagen. Det faktum att du skriver en artikel till en av landets största tidningar, utan att ens bemöda dig med att ha en konsekvent och rationell argumentation, att du begår grova argumentationsfel och inte ens tycks inse hur mycket du förlöjligat dig själv inför svenska folket med ditt dravel, det skrämmer mig. 

Okej, nu har jag hållit mig ganska länge, men nu går det inte längre. Sluta förminska Tavakoli med billiga härskartekniker. Skall det refereras till ”Barzoo” bör det rimligen även refereras till ”Kent”. Förtjänar Ekeroth att tilltalas med efternamn gör Tavakoli det med.

När det sedan gäller det där med ”grova argumentationsfel”, ”förlöjliga sig själv” och ”dravel”, så tillåter jag mig själv att dra på smilbanden. Låt oss se vilka misstag Tavakoli samt hans kritiker gör i sina respektive artiklar:

TAVAKOLI

 • Använt vad andra säger om Ekeroth som delbelägg för sin tes, trots att andras åsikter inte är ett hållbart bevis.
 • Felaktigen hävdat att djur inte kan uppvisa ”ondskefullt” beteende.

AVPIXLAT

 • Argumenterat emot halmgubben att Tavakoli skulle anse sig representativ för kollektivet ”invandrare”, trots att han inte någonstans skriver något sådant.
 • Diskuterat den exakta innebörden av ordet fobi (och dessutom lyckats missa poängen även där) som en flykt från ämnet ”är det okej att säga att en död Muhammedan är en bra Muhammedan?”.
 • Konstant undvikit den grundläggande frågan: kan Ekeroth verkligen kalla sig själv en bättre svensk än Tavakoli?
 • ”Missförstått” vilken typ av raderingar på Ekeroths blogg Tavakoli kritiserar honom för.
 • Hävdat att kopplingar mellan Ekeroths människosyn och SD:s inte är relevanta – trots att Ekeroth är riksdagsledamot för partiet.
 • Förminskat Tavakoli genom att genomgående referera till honom med förnamn, Barzoo, men Ekeroth med efternamn.
 • Hävdat att om Ekeroth åtminstone tagit bort några hatkommentarer, är det okej om han lämnar kvar andra.
 • Påstått att det är av större vikt att Tavakoli missuppfattat huruvida någon tycker att muslimer borde dö för att de är ”onda” eller ”dåliga”, än att någon skriver sådana saker överhuvudtaget.
 • Anklagat Tavakoli för ”grova argumentationsfel”, trots att den egna texten mest argumenterar mot halmgubbar, och dessutom inte särskilt effektivt.

Nej, slutsatsen står tämligen uppenbar:

Någon riktigt hållbar grund för att klanka ner på Tavakoli – och försvara Ekeroth –  finns inte. Ja, om man nu inte anser att det simpla faktum att den förre är född i Iran, och den senare i Sverige, är det som bör avgöra vad det de säger och gör är värt, förstås.

Fast då är det å andra sidan rasism.

Entry filed under: Hat & Fördomar. Tags: , , , , , , .

Liber Manshat, finns det?

11 kommentarer

 • 1. Purre  |  november 22, 2013 kl. 11:32

  High five!
  Kram!

 • 2. Limppol  |  november 22, 2013 kl. 12:31

  Tack! 🙂

 • 3. Malte Skogsnäs  |  november 22, 2013 kl. 16:15

  Jag tror att du räknade fel i antalet mål. SD-sidans självmål måste också räknas med.

  • 4. certatio  |  november 22, 2013 kl. 16:18

   Ha ha! 🙂
   Enligt min avslutande summering blir det väl 9-2 då, istället…

   • 5. Malte Skogsnäs  |  november 22, 2013 kl. 16:31

    Erik Hamren: -”Ring inte oss. Vi ringer dig.”

    • 6. certatio  |  november 22, 2013 kl. 16:36

     Dagens bästa! Brett flin nu… 😀

 • 7. Hannah - Everyone is entitled to my opinion  |  november 23, 2013 kl. 02:19

  Haha! Fantastiskt bra genomgång.

  Det enda jag fortfarande funderar över är ”Djur i motsats till en del människor attackerar andra djur bara när de är hungriga eller när de känner sig hotade.”

  Förutom det du själv tagit upp om djur och diverse ondskapsfullt beteende så undrar jag om det inte är just så att SD & company känner sig just precis hotade och att det är därför de attackerar?

  • 8. certatio  |  november 24, 2013 kl. 10:59

   Tack. Visst har rädsla (upplevt hot) med saken att göra. ”Xenofobi” betyder väl ”rädsla för det okända”? Invandrarfientlighet beror säkert ofta på okunskap/farhågor kring de som ser ut / beter sig annorlunda. (Går ju igen även ifråga om homofobi.) Evolutionärt har ”rasism” förmodligen faktiskt haft ett visst berättigande waaaay back, eftersom risken att då bli angripen var större om man stötte på individer från konkurrerande stammar. Dock torde den poängen ha gått definitivt förlorad sedan rätt många hundra år sedan…

   • 9. Jonte  |  november 24, 2013 kl. 17:22

    Det är dock tveksamt att rasism baserad på fenotyp och hudfärg är evolutionärt betingad i särskilt hög grad eftersom olika hudfärg och fenotyper uppstått eftersom människor levt isolerade från varandra i skilda klimat under större delen av vår historia och knappast stött på varandra. Kulturellt betingad rasism kan däremot mycket väl till viss del vara evolutionärt betingad.

 • 10. Jonte  |  november 23, 2013 kl. 19:59

  Mycket bra genomgång

 • 11. oldman94  |  november 24, 2013 kl. 17:40

  En genomgång med mycket detaljer och som vinklar och jämför åt olika håll. Personligt såväl som nationellt. Jämförelser mellan mig själv och andra är ju inte politiska utan mer personliga……det blir ganska många inlägg om flera miljoner skall ”väga” och ”jämföra” sin egenhistoria med andras……sedan om det skiljer mycket i ålder så blir ju det intressanta vad som skall jämföras……1år—10år—hela livet…….
  Det finns mycket i inlägget http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/till-kent-ekeroth-riksdagsledamot-for-sd/?brs=m som inte är debatt utan fastmer ett offentliggörande av åsikter, i en bred bemärkelse dessutom.

  Så jag har svårt att delta i debatten kring detta eftersom det är i mångt och mycket personliga uppfattningar gott och väl och roligt att personer med en händelserik bakgrund får presentera sina åsikter MEN jag ser inte debatten?


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

 • 87 197

%d bloggare gillar detta: