Gudrun polemiserar vidare

november 20, 2013 at 11:49 8 kommentarer

Gudrun Schyman skriver idag på Aftonbladet om hur dagens feminism kräver nya tankesätt. Tyvärr bjuder inte Schyman på nämnvärt mycket av den varan, utan trampar på i samma gamla, vanliga ”män vs kvinnor”-hjulspår. Även om man – som jag – håller med om att det fortfarande finns landvinningar att göra på området ”jämställdhet”, är det tråkigt att hennes retorik fortfarande sitter fast i polemik och skuldbeläggning. Dessutom verkar argumentationen bitvis bygga mer på teoretiserande än på konkreta underlag:

Arbetsmarknadens parter, de som ska sköta lönebildningen, är tyngda av gammalt patriarkalt tänkande. […] Här handlar det om att i grunden förändra reglerna för lönebildningen. Sätta lön efter utbildning, kunskap och ansvar, inte utifrån förlegade föreställningar om att män är familjeförsörjare som ska ha heltid med lön att leva på samtidigt som kvinnor förväntas dryga ut hushållskassan när vi jobbar […].

1. Det är ju när man faktiskt väger in bransch, utbildning, tjänsteår, personalansvar och anställningsgrad som löneskillnaderna mellan könen i princip försvinner helt*. Följaktligen framstår det som om lönesättningen redan sker enligt sunda principer.

* Enligt sammanvägda siffror från t.ex. SCB och Medlingsinstitutet blir den ”oförklarliga” löneskillnaden mellan kvinnor och män vid lika arbete ~1%. Fortfarande en diskrepans värd att undersöka, och sannolikt en orättvisa att rätta till. Dock knappast i paritet med de sedvanliga slagorden om ett lönegap på 15-20%…

2. Det vore jättespännande att få några bevis presenterade för att det överhuvudtaget existerar sådana ”förlegade föreställningar om män som familjeförsörjare” vid lönesättning, vare sig det handlar om på individuell eller samhällelig nivå. Personligen har jag ALDRIG under ett lönesamtal hört familjesituation komma upp som en faktor.

3. Om ”strukturen” nu är att kvinnor halkar efter för att de oftare jobbar deltid och/eller i den offentliga sektorn (vilket känns som ett fair statement) – exakt VAD är det som hindrar kvinnor från att tänka om? Vilka juridiska hinder finns det för kvinnor att välja bort hemmaförälderskapet och deltiden till förmån för heltid/karriär, och vilka hinder finns det för att välja bort den trygga men lönehämmade offentliga sektorn till förmån för den mer konkurrensutsatta men bättre betalda privata sektorn?

Jag förstår att det finns sociala stigman och normer som påverkar, och att valet att inte vara mamma före yrkeskvinna inte kommer utan prislapp, precis som det kanske inte är helt enkelt för den man som vill vara hemmapappa eller bli balettdansör.

Här kan jag absolut hålla med om att vi som samhälle behöver jobba med att bryta upp sådana hämmande normer – men det är inte samma sak som att dessa normer innebär att halva befolkningen är i ”maktöverläge” gentemot andra halvan. Båda könen har samma juridiska frihet att vara självständiga aktörer, och båda könen har normativa förväntningar att utmana.

Debate clubVarför ifrågasätter aldrig Schyman (och andra ledande feminister) kvinnorollen på den här punkten? Har kvinnor ALDRIG ett eget ansvar, på samma sätt som män tillskrivs? Jag börjar på allvar tro att på samma sätt som ”fysiskt våld som problemlösningsmetod” är en olycklig del av en normativ manlig könsroll, på samma sätt är ”offerkoftan” en olycklig del av en normativ kvinnlig könsroll. Allt är alltid någon annans fel, och alla kvinnor är alltid ”drabbade”.

(Återigen: jag tycker som sagt att de normer som hämmar gott kan attackeras, men polemiken ”män vs kvinnor” är inte nödvändig som utgångspunkt.)

Röster hörs om att feminismen har gått för långt, konservativa utnyttjar stagnationen till att påstå att vi redan skulle leva i ett totalt jämställt samhälle, att feminismen är utdaterad. Vi har fått en kraftig våg av antifeminism, ivrigt understödd av de fascistiska strömningar som slår in som svallvågor över Europa och Sverige. Kvinnohat, rasism och homofobi är tätt sammansvurna.

Allvarligt talat: en så pass erfaren och skicklig politiker/debattör som Schyman borde veta bättre än att hänfalla till så klumpig ”guilt by association”, samt hysa större tilltro till sina läsare än att anta att vi är för dumma för att upptäcka genuina logiska felslut.

För det första finns det inget likhetstecken mellan ens ”antifeminism” och ”kvinnohat”. Visserligen verkar många uttalade antifeminister vara tämligen könsrollskonservativa, och vilja implementera snäva, begränsande normer på kvinnor (och män), men steget från det till hat är ändå inte självklart.

För det andra är vi vid det här laget ganska många som kritiserar Schymans polemiska misandri, UTAN att kalla oss ”anti” något alls. Att vara ”icke-feminist” (där den gren av feminismen som avses är specifikt den radikala) är inte ens på samma planet som ”kvinnohat”, utan innebär istället av allt att döma en starkare tro på den kvinnliga förmågan att vara en aktiv agent än vad t.ex. Schyman själv ger uttryck för.

För det tredje behöver vare sig anti- eller icke-feminister dela åsikter med smutsbruna högerextremister på någon som helst punkt. Själv har jag vid upprepade tillfällen buntats ihop med ljusskygga element, både av Schyman själv, men även av Maria Sveland och andra framstående mediepersonligheter, enbart för att jag har fräckheten att kritisera deras ideologiska luftslott, radikalfeminismen. Detta trots att jag kontinuerligt fortsätter att propagera EMOT homofobi och rasism.

Det kan inte nog upprepas: den här typen av angrepp på meningsmotståndare är intellektuellt ohederlig på gränsen till ondskefull. När Schyman inte drar sig för att helt grundlöst kalla kritiker för högerextremister, målar hon upp en bild där radikalfeminismen framstår mer intresserad av att skapa ett könskrig mellan kvinnor och män än av framsteg på området jämställdhet.

Den nya våg av feminism som Vänsterpartiet vill starta har redan börjat. Buret av en vision om ett samhälle som respekterar kvinnors mänskliga rättigheter, som samtidigt avvisar varje form av annan diskriminering (etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck eller ålder) […] växer nu en modig och modern politisk rörelse fram.

Du, Schyman, det där finns redan. Det kallas H-U-M-A-N-I-S-M. Man behöver inga teorier som utmålar halva befolkningen som ”bad guys” för att vilja ha ett samhälle baserat på de premisserna. Och förresten, allra helst kanske samhället skall respektera allas mänskliga rättigheter, och inte bara kvinnors?

[Vi] ska ha lika mycket makt att forma samhället och våra liv, oavsett om vi är kvinnor eller män.

Onekligen den springande punkten. Båda könen bemöts som sagt av hämmande normer, men att det skulle vara genuint mycket svårare att vara kvinna i det avseende känns vanskligt att hävda. Vem döms hårdast – en kvinna som beter sig typiskt ”manligt”, eller en man som beter sig typiskt ”kvinnligt”?

I övrigt finns det i Sverige i dag exakt NOLL juridiska begränsningar för kvinnors möjlighet att forma sina liv, som i så fall inte gäller även män. Det skulle däremot vara möjligt att (med en vagt generös tolkning) hävda det omvända, eftersom lagarna om ”kvinnofrid” inte har någon motsvarighet i ”mansfrid”, och mödrar har lagstadgade rättigheter som fäder saknar.

Ett litet PS för en global infallsvinkel, då det inte råder något vidare tvivel om att det finns länder / delar av världen där kvinnor de facto HAR ett juridiskt underläge, vilket aldrig bör ses som acceptabelt. Till exempel är Saudiarabien kanske inte direkt ett jämställdhetens paradis…

Slutsatsen av allt detta? Schyman har rätt, det behövs ett nytänk – framför allt från henne själv och hennes gelikar… Den polemiska, skuldbeläggande linjen är föråldrad, grundlös och destruktiv snarare än konstruktiv. Det är dags att sluta bedriva könskrig och istället gemensamt fokusera på sakfrågor, medvetna om att olika problem slår olika hårt mot respektive kön. Frågan är om Schyman är villig att ta steget?

*   *   *   *   *

PS. Bara för att liksom understryka att Schyman har fel i sina virriga kopplingar mellan icke-feminism och kvinnohat, mellan en könsneutral humanism och högerextremism, vill jag dela denna länk:

Kvinnors texter bedöms som sämre av både män och kvinnor

När jag pratar om vikten av att bryta upp hämmande normer, sådana som begränsar oss som individer i våra valmöjligheter, är detta ett klockrent typexempel! Precis som det finns skadliga uppfattningar om att män skulle vara sämre lämpade som t.ex. föräldrar eller förskolelärare, finns det uppenbarligen skadliga föreställningar om att kvinnor skulle vara sämre lämpade som forskare.

Dumt, dumt, dumt, och värt att förändra. Notera för övrigt gärna att denna bild upprätthålls av båda könen (som fallet oftast är) och inte existerar på grund av att specifikt män ser ner på kvinnor. (Precis på samma sätt som hämmande normer kring hemmapappor nog upprätthålls minst lika mycket av män som av kvinnor.)

Annonser

Entry filed under: Jämställdhet & Genus. Tags: , , , , , , , .

Internationella Mansdagen Liber

8 kommentarer

 • 1. Rick  |  november 20, 2013 kl. 12:26

  Du skriver

  ”Visserligen verkar många uttalade antifeminister vara tämligen könsrollskonservativa, och vilja implementera snäva, begränsande normer på kvinnor (och män)”

  Kunde du bara för tydlighetens skull nämna några av dessa uttalade antifeminister som verkar vilja implementera snäva och begränsande normer på kvinnor.

  Eller avser du religiösa grupper, som t.ex. muslimer?

  • 2. certatio  |  november 20, 2013 kl. 14:09

   Får erkänna att jag inte har någon skärmdump eller länk så här på rak arm (men kan säkert gräva fram om du tycker det är viktigt).

   Tills vidare kan du förhoppningsvis tro mig när jag säger att jag sett ett flertal tyckare i bloggars kommentarsfält, på FB eller på Twitter, som säger saker i stil med [förenklat] ”jag är antifeminist, för jag tycker att kvinnor skall vara kvinnor och män skall vara män. Kvinnor skall vårda/uppfostra och män försörja/skydda, punkt slut.”

   Intrycket jag får är att den typen av normativa ”krav” på hur könen skall bete sig är vanligare hos sådana som benämner sig själva som ”antifeminister” än bland övriga.

   PS. Notera att jag skrev ”…på kvinnor (och män)”.

   • 3. Rick  |  november 20, 2013 kl. 15:38

    Det är fullt möjligt att det förhåller sig så. Min erfarenhet är dock att de allra flesta som aktivt står upp mot feminismen av idag är någon form av humanister, av vilka de flesta skulle kunna underteckna den klassiska feminismens alla grundprinciper om t.ex. lika lön för lika arbete eller lika möjlighet till utbildning.

    Nåja, nu är jag ju inte hemmastadd i nätets alla vinklar och vrår, så jag ska inte tala om sådant jag inte känner till, men i mina ögon utgår all den tunga krtitik mot dagens feminism på bloggar som t.ex. denna från jämställdhet mellan könen.

    • 4. certatio  |  november 20, 2013 kl. 15:51

     Håller helt med dig om att de flesta kritiker är humanister (som lika gärna kunde ses som liberalfeminister). Jag är definitivt en av dem.

     Dock brukar de flesta av oss etikettera oss själva som ”ICKE-feminister”. De som uttryckligen kallar sig själva ”anti-” brukar som regel framstå som i högre grad könsrollskonservativa.

 • 5. Inlägg om inlägg | WTF?  |  november 20, 2013 kl. 12:45

  […] tycker jag att man kan läsa Certatios inlägg ”Gudrun polemiserar vidare” där han tar upp Gudruns Schymans vanliga tugg som hon kör med. Och definitivt Ninnis […]

 • 6. Jens  |  november 20, 2013 kl. 13:17

  En liten tanke om lön och lönebildning, där Gudrun har tänkt, iaf en liten bit men hon dra inte den logiska slutsatsen av det, i vanlig (V)-ordning.
  Det hon upprörs över är sannolikt att olika branscher har olika lönenivåer, och där det klassiska är en sjuksköterska som har en väldigt låg lön i förhållande till utbildning och ansvar, om man jämför med till exempel en ingenjör eller en ekonom. Hon har helt rätt i den märklig skillnaden men drar inte slutsatsen att det beror på att i princip den enda arbetsgivare som finns för en syrra är det offentliga, utan föredrar att se det som att det är för att branschen till huvuddel består av kvinnor. Lösningen skulle kunna vara att tillåta än fler privata aktörer, men det föresvävar henne inte, såklart..

  Genom att Gudrun verkar anse att löneskillnader mellan män och kvinnor i det långa loppet endast försvinner om man höjer lönerna i dagens kvinnodominerade yrken så blir också i sin tanke en aning biologist, vilket är lite ironiskt. Hon verkar nämligen ta det för givet att kvinnor kommer att fortsätta att vara i majoritet i de omhändertagande yrkena, och det är svårt att se varför de skulle vara det om det inte finns en biologisk predestination, måhända liten men tillräcklig för att vara utslagsgivande. Biologist är hon ju nu inte, utan det är bara ytterligare en indikation på att hon inte tänkt klart riktigt.

 • 7. lavazza1891  |  november 20, 2013 kl. 13:28

  ”Genom att Gudrun verkar anse att löneskillnader mellan män och kvinnor i det långa loppet endast försvinner om man höjer lönerna i dagens kvinnodominerade yrken så blir också i sin tanke en aning biologist, vilket är lite ironiskt.”

  Tanken är kanske att män inte ska vara välkomna i kvinnoyrkena efter lönehöjningarna? Genom regler och villkor som kvinnor har lättare att följa eller genom misstänkliggörande och mobbing mot män.

 • 8. Malte Skogsnäs  |  november 20, 2013 kl. 20:15

  Lilleputtpartiet får mycket uppmärksamhet.


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

 • 86 452

%d bloggare gillar detta: