33 anledningar att tänka själv

maj 24, 2013 at 12:11 6 kommentarer

På sista tiden har siten ”33 anledningar varför feminism behövs” blivit något av en viral cybertrend.

För egen del ser jag mig (vilket jag tidigare redogjort för) som ståendes väldigt nära de klassiska, liberalfeministiska tankegångarna, men lika långt ifrån det misandriska, kollektivistiska tankegodset hos radikalfeminismen.

Magnifying glassFöljaktligen vore det intressant att utifrån mitt rätt neutrala utgångsläge se hur väl de 33 anledningarna står sig vid en kritisk granskning. Vad respektive punkt avser får ni checka på originalsiten, annars blir detta ett löjligt långt inlägg. Här listar jag enbart mina kommentarer, så koncisa jag förmår:

ETT. Sexistisk reklam fälls regelbundet av Reklamombudsmannen. Förutom att anmäla dit går det utmärkt att bojkotta produkter från företag man anser att nyttjar osmaklig reklam. Det finns all möjlighet att påverka.

TVÅ. Militant abort-motstånd och andra typer av försök att kontrollera kvinnors sexualitet är förkastliga. Värt att notera är dock att i princip samtliga sådana är religiöst grundade, varför det vi behöver mer sannolikt är ”ateism” än ”feminism”. Jag instämmer dock i att det finns en problembild.

TRE. Eeeh, hallå…? Vad är skillnaden på att framställas som duglig endast om man är snygg och kåt, och som duglig endast om man är välbeställd, framgångsrik och mäktig? Är inte båda objektifiering i precis samma utsträckning, bara på olika sätt?

FYRA & FEM. Inga invändningar här. Facebook borde fan ta sig i kragen…

SEX. Att det är svårt att fälla våldtäktsförövare är (minst sagt) högst olyckligt. Samtidigt kan inte en modern rättsstat fälla någon enbart på ord mot ord, och finns det inte fysisk bevisning är det således rimligt att fria. Om någon tycker annorlunda, läs ”Nummer 5 från vänster”.

SJU. Att motverka sjukligt smala kvinnoideal är något jag till fullo stöttar. Sedan kan man fråga sig om det primärt är ”patriarkatet” (läs: män) som upprätthåller dessa ideal, eller om det kanske snarare är damtidningar, modejournaler och –bloggar utgivna och författade av kvinnor?

ÅTTA. Jag håller egentligen med, och anser att arbetsgivare som väljer bort annars bäst lämpade kandidater baserat på antaganden om längre föräldraledighet gör bort sig. En liten brasklapp dock för att kvinnor som regel vill få vara föräldralediga mer än sina makar. När kvinnor börjar kräva av sina partners att ta halva ledigheten, och också är villiga att avstå från tid för egen del, försvinner grunden för eventuell diskriminering. Alla har ett eget ansvar för sin livssituation.

NIO. En klassisk myt. Kvinnor som grupp tjänar förvisso mindre än män som grupp, men det beror inte på olika lön för lika arbete. Nästan hela skillnaden försvinner nämligen om man tar hänsyn till anställningsgrad, bransch, position och så vidare. Den lilla skillnad som kvarstår (det handlar om <1%) skulle lika gärna kunna bero på olika löneförhandlingsstrategier som på diskriminering. (Tips på nya undersökningar tas emot med tacksamhet!)

TIO. Onekligen bottnande i en förkastlig syn på kvinnor och på sexualitet. En av anledningarna till att jag är medlem i Humanisterna är också just deras arbete med att förbättra kvinnors autonomi och rättsäkerhet på detta område. Återigen handlar det dock oftare om skadliga religiösa regler än om män vs. kvinnor rent generellt.

ELVA. Jag noterar att bildtexten och punktens rubrik handlar om helt olika ämnen, men låt gå. Alla sexuella övergrepp är strikt förkastliga, men jag gissar att de flesta (även kvinnor) faktiskt tycker att det är (och bör vara) skillnad på sexuellt utnyttjande och på att med fysiskt våld eller hot om detsamma tvinga sig på någon mot dennes uttryckliga vilja. Jag står för att jag tycker straffskalan bör vara olika för de två brotten, utan att för den skull se milt på något av dem.

TOLV. Det är bara för kvinnor att se till att bli lika stora konsumenter och framställare av datorspel som män, så löser sig problemet. Att kvinnor objektifieras i fantasy-spel är väl annars inte värre än att män framställs stereotypt (och ofta negativt) i s.k. ”chick flicks”? (Fotnot: jag är så klart för motverkandet av ALLA fördummande stereotyper, men ser inte att kvinnor är mer offer för dem än vad män är.)

TRETTON. Om det finns en tillförlitlig källa för det påståendet är det så klart väldigt illa. Samtidigt har det i vissa (däribland svenska) undersökningar förekommit att ovälkomna sexuella närmanden liknas vid ”försök till våldtäkt”, vilket leder till en överskattning av problemets förekomst. Utan att ursäkta män som går för långt, är Warren Farrells ”Why Men Are The Way They Are” ett bra lästips här.

FJORTON. Instämmer helt i att det är dumt att hävda att tjejer har ansvaret för att inte bli våldtagna – ett brott är alltid förövarens ansvar. Samtidigt kanske det kan vara på sin plats att påpeka att >99,9% av alla män inte heller behöver ”lära sig att inte våldta”, eftersom det helt enkelt aldrig kommer att återfinnas på deras mentala karta att begå ett sådant brott.

FEMTON. Det är en myt att kvinnor drabbas värre än män av krig. Att systematiska våldtäkter är ett så effektivt terrorvapen beror därtill just på att kvinnoliv ses som mer skyddsvärda än mansliv, inte tvärtom.

SEXTON. Se punkt sju.

SJUTTON. En lysande retorisk vändning på temat ”hur jag förolämpar dig genom att låtsas inte göra det”. Retorik som denna syftar ju precis till att upprätthålla bilden av män som lägre stående. Skämskudde!

ARTON. Se punkt fjorton samt länkarna där. Notera även att personen med den osmakliga kommentaren inte är av manligt kön – även om det finns en ohälsosam syn på kvinnlig sexualitet att motverka, handlar det återigen inte om män vs. kvinnor. Dock vore det önskvärt med en mindre moralistisk syn på kvinnors sexualitet, och historiskt har feminism gjort positiv skillnad på det området.

NITTON. Stämmer uppgiften är det vidrigt. Det vore dock, i rättvisans namn, också intressant att redogöra för hur många sekunder det går mellan det att en person av respektive kön utsätts för mord eller grov misshandel. Kanske skulle man upptäcka ett annat utsatt kön i den statistiken?

TJUGO. Helt riktigt – jag instämmer till fullo. Kom bara ihåg att det även gäller åt andra hållet. Har ni hört den förut: ”Killar är som toaletter, antingen upptagna eller fulla med skit…”?

TJUGOETT. Alla som tror att dessa åsikter (hur obehagliga de än må vara) är representativa för antingen sig samhällskulturen i stort, eller för manligheten specifikt, räcker upp en hand. Ingen…? Om inte Valerie Solanas och hennes SCUM är representativa för alla kvinnor, är inte genetiska olyckor som de på bilden heller representativa för alla män.

TJUGOTVÅ. Det är alltid olyckligt om brottsoffer bemöts med misstro av rättsväsendet. Manliga offer för sexuellt våld bemöts dock med mer misstro än kvinnliga offer.

TJUGOTRE. Kvinnor utgör cirka 3/4 av dödsoffren vid partnervåld och cirka 2/3 av de fysiskt skadade, så visst drabbas kvinnor värre. Samtidigt utgör kvinnor nästan hälften av förövarna, och män utgör trots allt ungefär 1/3 av de fysiskt skadade. Mörkertalet för män är större, och män bemöts med mer misstro när de anmäler. Staten satsar hundratals miljoner på att förebygga våld mot kvinnor, men 0 kr på att förebygga våld mot (heterosexuella) män. Hur länge skall det behöva dröja innan vi byter ut frasen ”mäns våld mot kvinnor” mot ”partnervåld”?

TJUGOFYRA. Vardagssexism mot kvinnor debatteras och kritiseras (med rätta) konstant. Vardagssexism mot män rättfärdigas under etiketten ”radikalfeminism”, och återfinns inskrivet i partiprogrammet för 6 av våra 8 riksdagspartier.

TJUGOFEM. Berättigad punkt. Alla system med ”hemgift” (vilket gör flickor ”dyrare” att uppfostra) är olyckliga, och för min del får de gärna försvinna snarast möjligt.

TJUGOSEX. Okej, män som ställer sig på barrikaden hotas förvisso kanske inte så ofta med just sexuellt våld, men det är knappast som att de slipper hån och hat. Alla former av ”näthat” är förkastliga, men den här vinklingen är uppenbart ohederlig.

TJUGOSJU. Återigen instämmer jag helt. Facebook, vad i helvete håller ni på med?!

TJUGOÅTTA. 3 miljoner för många, absolut. Även detta en anledning till mitt medlemskap i Humanisterna, som arbetar för att motverka problemet. Samtidigt är kvinnlig omskärelse olagligt här i Sverige, vilket manlig dito inte är.

TJUGONIO. Det beror verkligen helt och hållet på definitionen av ”feminism”. Det borde vara lika självklart att kämpa mot sexism som det är att kämpa mot rasism och homofobi, ja. Liberalfeminism kan göra det anspråket, medan radikalfeminism istället är just en i grunden sexistisk (misandrisk) ideologi.

TRETTIO. Se punkt ett. Vidare: vad tror ni – är American Apparels kunder huvudsakligen män eller kvinnor…?

TRETTIOETT. Låter onekligen som ett fall av riktigt dåligt omdöme från rättsväsendet, givet att det verkar finnas fysisk bevisning. Se dock punkt sex, som fortfarande kan tänkas vara giltig.

TRETTIOTVÅ. Trafficking är vidrigt, vare sig det sker i form av ett stort antal kvinnor och flickor för sexhandel, eller i form av (ett faktiskt ännu större antal) män och pojkar för slavliknande fysiskt arbete av icke-sexuell natur. Människohandel är enligt mig personligen ett av de värsta tänkbara brotten.

TRETTIOTRE. Mmm, och alla som har en pappa, make, bror eller son vill väl att han skall slippa pekas ut som en våldsam, förtryckande primat? Tja, alla utom radikalfeministerna förstås… Feminism kan som sagt betyda många olika saker, och vissa grenar arbetar absolut för goda ändamål – andra inte alls.

Det var det hela. Några av er (med lite otur när ni tänker) kommer att tolka den bitvis kritiska genomgången ovan som att jag försvarar samtliga de företeelser som omnämns, så som sexuellt våld, sexistisk reklam eller trafficking. Jag kunde be er läsa igen, fast lite mer noga den här gången, men det hade knappast tjänat något till.

De med ett mer öppet sinne noterar att min poäng istället var att det inte alls är nödvändigt att kalla sig (eller verka som) feminist för att vara emot sexism, eller vara för breda, fria könsroller. Det vanliga ”antingen med oss eller emot oss”-resonemanget från vissa feministers sida är alltså inte rimligt. Det går alldeles utmärkt att slå hål på ogrundad feministisk mytbildning om mäns kollektiva skuld och kvinnors överdrivna utsatthet, även om man håller med om målbilden: lika rättigheter och skyldigheter oavsett kön.

En sista ödmjuk förfrågan. Du som läser detta, man eller kvinna, och känner att du är trött på den mytbildning och misandri som ibland sprids i våra medier – våga ta ställning. Säg ifrån även privat, och stå upp för din övertygelse om att det måhända finns könsspecifika problem, men inget ”skyldigt kön”. En bra start? Dela det här inlägget i sociala medier.

Annonser

Entry filed under: Jämställdhet & Genus. Tags: , , , , , , .

Double (tap) standards What’s kön got to do with it?

6 kommentarer

 • 1. Mia.  |  maj 25, 2013 kl. 20:33

  Bra sammanfattat!

  Ang punkt 23 kan man även undra hur länge det ska ta innan myten om antalet kvinnor utsatta för ‘kvinnomisshandel’ försvinner.

  Ska man jämföra äpplen med äpplen så misshandlades 28400 kvinnor, och 40400 män utsattes för ‘mansmisshandel’ 2012 (Brå).

  Talar vi kvinnomisshandel som i *kvinnofridskränkning’ (våld från en manlig partner eller före detta partner) så handlar det i snitt om 2500 anmälningar/år.

  • 2. certatio  |  maj 27, 2013 kl. 08:47

   2500 för många, helt utan tvivel, men det är självklart alltid önskvärt att diskutera alla sådana diskussioner på riktiga siffror, och inte på skräckpropaganda.

 • 3. Sapias  |  maj 26, 2013 kl. 11:10

  Bra svar på de 33 punkterna. Jag har en egen komplettering angående punkt 14: jag håller med om att ett brott alltid är förövarens ansvar, men det innebär inte att man bör låta bli att vidta försiktighetsåtgärder.

  Man borde kunna gå hemifrån utan att vara rädd för inbrott, men de flesta låser ändå dörren när man lämnar hemmet. Man borde kunna parkera bilen var som helst utan att vara rädd för att den ska bli stulen, men de flesta låser ändå bilen när man parkerar den, och många har larm också. Och aktuellt i dessa dagar: man borde kunna parkera bilen utan att vara rädd för att någon ska tända eld på den. Det sistnämnda är svårt att skydda sig mot, det enklaste är kanske att parkera på ett mer riskfritt ställe.

  Mera direkt relaterat till originaltexten: jag som man kan riskera att bli misshandlad om jag befinner mig på fel ställe vid fel tidpunkt, och kanske säger fel saker till fel person. Det vet jag, och därför undviker jag helt enkelt att befinna mig i riskabla miljöer vid riskabla tidpunkter. Det kanske inskränker min frihet, men det är verkligheten jag har att anpassa mig till.

  • 4. certatio  |  maj 27, 2013 kl. 08:53

   Hej Sapias, och välkommen – både hit och till bloggosfären!

   Du har naturligtvis rätt i din observation, för visst kan man ”riskminimera” genom att välja vilka situationer man försätter sig i (både som man och som kvinna). Samtidigt har jag spontant lite svårt för den typen av resonemang, eftersom det är väldigt kort sträcka från det till att någon (och jag säger inte att denne någon är du) säger att ”…han/hon faktiskt får skylla sig själv lite grann, eftersom…”.

   Vare sig det är han som var ute själv, sent, alkoholpåverkad och i fel del av stan, eller hon som var ute själv, sent, alkoholpåverkad och i kortkort kjol och höga klackar, är det ingen ursäkt för en eventuell angripare. Jag säger inte att du inte inser (och instämmer i) detta, men jag vill ändå understryka detta eftersom det är ett misstag som man trots allt ofta ser folk göra.

   • 5. Sapias  |  maj 27, 2013 kl. 20:26

    Tack för välkomnandet!

    Jag håller med dig, men vill komplettera lite ändå.

    På bilden som hör till punkt 14 finns en skylt som frågar ”What will you teach your son?”. Svaret ska väl vara ungefär ”att inte våldta någon”. Det håller jag med om, det ska vi lära alla söner. Jag tror nog i och för sig att de flesta pojkar får lära sig det sedan lång tid tillbaka, men det skadar väl inte att fortsätta lära dem det. Trots det kommer några att göra annorlunda mot vad de har lärt sig, och det är väl det som är problemet. Vad gör man åt det? Jag vet inte.

    Det är samma sak som att de allra flesta får lära sig att man inte ska mörda någon, inte ska misshandla någon, inte ska stjäla saker av andra och inte ska tända eld på andras egendom. Alla lär sig detta, men ändå sker mord, misshandel och inbrott, bilar och cyklar stjäls, det finns ficktjuvar i städerna, anlagda bränder förekommer.

    Alltså är jag tillbaka vid att det kan vara vettigt att vidta vissa försiktighetsåtgärder ibland. Men det är en svår balansgång, och jag håller med dig om att det inte är rätt att säga att någon som blir utsatt för ett brott får skylla sig själv. Ansvaret ligger alltid på förövaren.

    • 6. certatio  |  maj 28, 2013 kl. 08:00

     Välformulerat. Word.


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

 • 86 587

%d bloggare gillar detta: