Jag och feminismen

maj 3, 2013 at 15:15 17 kommentarer

Det här med jämställdhet är ett känsligt ämne, där olika ståndpunkter ofta leder till polemik. Därtill är begreppsförvirring vanligt. Vissa icke-/antifeminister bemöter alla som kallar sig ”feminist” som vore de misandriska radikalfeminister, medan vissa feminister bemöter alla som kallar sig ”icke-/antifeminister” som vore de misogyna motståndare till lika rättigheter oavsett kön. Ingetdera är rättvist. Vidare brukar vissa självutnämnda feminister verka mena att epitetet friar en från kritik, eftersom ”det vet ju alla att feminism är något gott”.

GenusEtiketter är förvisso inte det viktiga, utan innehållet i någons synsätt är det som räknas. Vad denne sedan väljer att kalla sin samling åsikter och värderingar är underordnat. Samtidigt är det dumt om begreppsförvirring orsakar onödig polemik och slitningar som kunnat undvikas.

På grund av det, och för att min agenda varit på tapeten sista tiden, tänkte jag redogöra för hur jag förhåller mig till de olika roller/typer jag ser att förekommer i de här diskussionerna. Jag bryr mig inte om att gå in på skillnader mellan biologister och socialkonstruktivister, eller särarts- och likhetsfeminister. Eftersom sådana skillnader inte nämnvärt behöver påverka synen på könens värde och på vad jämställdhet faktiskt innebär, fokuserar jag istället på skillnader i förklaringsmodell och ambitioner.

Definitionerna här nedan är mina personliga och subjektiva, och avser inte att motsvara någon ”korrekt” Wikipedia-tolkning. Deal with it.

Den klassiska liberalfeministen

DEFINITION: Strävar efter lika rättigheter och skyldigheter för bägge könen, samt rätten att bli bemött som individ och inte som representant för sitt kön, punkt. Kan förvisso anse att det finns tvingande könsroller, och kanske till och med att dessa slår hårdare mot ett givet kön, men ser inte någon dunkel ”konspiration” som förklaringsmodell.

MITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT: Instämmer till fullo, och har inget emot att själv tilldelas det epitetet.

Den välmenande radikalfeministen

DEFINITION: Tror på könsmaktordningen, dvs. att kvinnor strukturellt är underordnade män. Detta behöver inte nödvändigtvis bero på att män är onda, utan på att tvingande könsroller och samhällsstrukturer ger män som grupp fördelar. Tror att ett dekonstruerande av stereotypa könsroller (framför allt den manliga, som ses som destruktiv) är vägen framåt, och att alla män har ett kollektivt ansvar för vad individuella män gör. Är egentligen mer emot stereoyp manlighet än män som sådana.

MITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT: Förklaringsmodellen håller inte – ”könsmaktordningen” är en konspirationsteori. Visst hämmar framför allt vissa religiösa levnadsregler kvinnor mer än män, men problematiken är inte särskilt påtaglig här i den sekulära västvärlden. Här innebär könsrollerna olika slags begränsningar och nackdelar, inte olika många/svåra. Även om jag inte tycker illa om personer ur denna kategori, anser jag dem påtagligt felinformerade.

Den misandriska radikalfeministen

DEFINITION: Tror på könsmaktordningen, dvs. att kvinnor strukturellt är underordnade män. Menar att detta beror på att män aktivt förtrycker kvinnor, och att män är att se som av naturen onda, destruktiva, våldsamma och själviska. Verkar ofta även vara av åsikten att eftersom kvinnor historiskt har farit illa, är det inte mer än rätt om män som kollektiv nu straffas. Även här är alltså tesen om kollektiv, manlig skuld en bärande balk. En värld utan män vore att föredra.

MITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT: Har väldigt svårt att respektera denna åsiktsströmning, lika lite som jag accepterar andra kollektiviserande fördömanden så som rasism, homofobi eller misogyni, för den delen. Kollektiv skuld som tillskrivs en individ på grund av kön är ren sexism och inget annat, och följaktligen bör misandrisk radikalfeminism bekämpas av alla med liberala, humanistiska värderingar.

Den karriäristiska radikalfeministen

DEFINITION: Denna kategori uppbär sitt levebröd genom att propagera för myten om könsmaktordningen, och har följaktligen ett intresse av att synen på kvinnor som offer och män som förövare bibehålls. Hen behöver inte nödvändigtvis till fullo tro på att det är så, men kommer likafullt att vidmakthålla den linjen så länge som det gynnar egenintresset. Jag gissar – utan att veta säkert – att en hel del mediepersonligheter återfinns i denna kategori.

MITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT: Det viktigaste här är att tillräckligt många av oss andra vågar ropa ”Kejsaren är naken!”, så att tröskeln för att våga överge gamla ideologiska käpphästar blir så låg som möjligt. Med det sagt är det klart att det ibland kan vara svårt att uppamma respekt för personer som inte vågar säga ifrån, trots att de egentligen misstänker att det de propagerar för är orättvist…

Sven-Lotta Medelberg

DEFINITION: Denna kategori omfattar förmodligen de allra flesta i detta avlånga land, och utgörs av alla de som inte har någon distinkt uppfattning om ämnet. Några tänker att ”feminist borde man nog vara, det är väl klart man är för jämställdhet?” medan andra tänker ”kan inte bara män få vara män och kvinnor få vara kvinnor?”.

MITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT: Så länge man utformar spelreglerna för eventuella partnerrelationer utifrån gemensam respekt och omtanke, är det faktiskt fullt tillåtet att inte vilja engagera sig djupare i de här frågorna. Det enda jag hoppas är att gemene man (och kvinna) tänker kritiskt, och inte blint utgår från att allt kvällstidningarna skriver i jämställdhetsfrågan är sant.

Den sanna jämställdisten

DEFINITION: Egentligen en exakt motsvarighet till ”den klassiska liberalfeministen”: Strävar efter lika rättigheter och skyldigheter för bägge könen, samt rätten att bli bemött som individ och inte som representant för sitt kön. Undantaget är att denna kategori sällan vill kalla sig själva för ”feminister”, oftast för att de anser att radikalfeminismen har smutsat begreppet och gett det en negativ klang.

MITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT: Instämmer till fullo, och har inget emot att själv tilldelas det epitetet.

Den falska jämställdisten

DEFINITION: Oftast, men inte alltid, man. Säger sig vara för jämställdhet, men menar att feminism och jämställdhet är en omöjlig kombination eftersom feminism enbart jobbar för att främja kvinnors situation. Följaktligen lägger denna kategori oftast mer energi på att motverka feminism (all sådan, oavsett typ) än på att driva en egen, konstruktiv agenda. Ofta är denna kategori också ganska könsrollskonservativ.

MITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT: Jag finner denna hållning i bästa fall slarvig, i värsta fall bedräglig. Jag håller visserligen bitvis med, då radikalfeminism av den misandriska sorten sannerligen inte vill män något gott. Å andra sidan skulle  breddade könsroller förmodligen kännas befriande för många män. Vidare är det helt okej att inte vilja kalla sig feminist (jag gör det till exempel inte själv) men att reflexmässigt visa motvilja mot någon utan att sätta sig in i dennes specifika åsikter, och utan att presentera ett alternativt förhållningssätt, är knappast konstruktivt.

Könsrollschauvinisten

DEFINITION: Tydliga, stereotypa könsroller är det enda rätta. Kvinnor skall (helst iförda ett polkaprickigt hemmafru-förkläde från 1955) laga mat och föda barn, män skall tåla lite stryk (läs: hur mycket stryk som helst) utan att gnälla samt kunna byta fluxkompassatorn på bilen i sömnen, och ”genus” är en synonym för ”struntprat”. Tja, ni vet vilken typ jag menar… Förekommer hos bägge könen.

MITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT: Först och främst är det viktigt att inte missta denna kategori för ”Sven-Lotta Medelberg”. Den sistnämnda har ingen distinkt åsikt, vilket jag som sagt respekterar. Könsrollschauvinisten däremot har den distinkta åsikten att män och kvinnor skall bete sig på ett visst (och snävt avgränsat) sätt, och att avvikare från normen bör straffas. Detta ser jag som en illiberal, människofientlig hållning som enbart kan begränsa, aldrig berika.

Entry filed under: Jämställdhet & Genus. Tags: , , , , , , , .

Failbook Gu(l)d skall väl inte kunna rosta?

17 kommentarer

 • 2. bashflak  |  maj 3, 2013 kl. 16:38

  Jag brukar hävda att en jämställdist är en liberal feminist som fokuserar på mansfrågor. Eller att en liberal feminist är en jämställdist som fokuserar på kvinnofrågor (och därför inte har något att göra i dagens Sverige).

  • 3. Mia.  |  maj 3, 2013 kl. 17:40

   Nu har vi PS-jämställdism, GD-jämställdism och BF-jämställdism 😉

   Och för mig är och förblir jämställdism någon som kan belysa frågor ur mäns och kvinnors perspektiv el iaf aktivt lyssna till det parspektiv man kankse själv inte är helt bekant med eller fokuserar på för att mötas.

   • 4. bashflak  |  maj 3, 2013 kl. 18:13

    OK, jag antar att PS betyder Pär Ström? Men vilka är då GD och BF?

    • 5. Mia.  |  maj 3, 2013 kl. 19:12

     Genusdebatten och bashflak.

     Kanske lite ‘internt’ då jag hade debatten som förts i ämnet på Genusdebatten i bakhuvudet.

     http://genusdebatten.se/vad-vill-jamstalldisterna/

     Var alltså inte så allvarligt menat mer att det bara finns många olika tolkningar på vad jämställdism är.

  • 6. certatio  |  maj 3, 2013 kl. 19:03

   Fyndigt formulerat. 🙂
   Sedan tror jag kanske inte att liberala feminister är helt arbetslösa i Sverige heller, men där får vi naturligtvis ha olika uppfattning…

 • 7. Mia.  |  maj 3, 2013 kl. 17:43

  @Certatio
  Instämmer utifrån min subjektiva syn på din subjektiva syn på saken.

  • 8. certatio  |  maj 3, 2013 kl. 19:03

   🙂

 • 9. bittergubben  |  maj 3, 2013 kl. 18:06

  Den du kallar könsrollschauvinist skulle jag kalla (extremt) könsrollskonservativ. Chauvinism innebär att man tycker att (människor i) den egna gruppen är bättre och mer värda än (de i) andra grupper. Hur chauvinistisk man är, och hur könsrollskonservativ man är, det är två olika frågor. Och det är en i debatten viktig skillnad på könsrollsmoraliserande, att hävda att människor SKALL bete sig si eller så baserat på deras kön, och att vara tolerant för att statistiska skillnader i preferenser föreligger mellan könen. Jämställdismen står för sådan tolerans, men de som vill att könen skall vara likadana, läser ofta in ”bör” eller ”skall”, och kritiserar de som tolererar olikheter för att vara könsrollskonservativa.

  Jag ser ingen motsättning i att vara jämställdist och antifeminist. Skulle snarare hävda att jämställdist implicerar antifeminist, även om många är väldigt obekväma med den termen, eftersom den inte har någon avgränsning åt andra hållet; ideologisk manschauvinism hamnar också under antifeminism, oavsett hur extremt manschauvinistisk den blir. Tråkigt sällskap. Precis som feminismen inte definierar någon avgränsning för när något blir för kvinnochauvinistiskt för att räknas som feminism.

  För mig inkluderar feminism inte jämställdhet, utan står för olika grad av kvinnoism/kvinnochauvinism, den bryr sig mer om kvinnor än om män. Möjligtvis med undantag för de som kallar sig urfeminister, en term som implicerar ett avståndstagande mot den moderna feminismen.

  • 10. certatio  |  maj 3, 2013 kl. 19:08

   OK, din term var egentligen bättre sett till faktisk innebörd, men jag är för fredagslat för att redigera… 😉

   Har träffat / nätpratat med för många kvinnor som kallar sig feminister, men som ändå har sunda tankar både för män och kvinnor, för att vilja vara så kategorisk som du föreslår.

   Men, som jag svarade Bashflak, det är tillåtet att ha olika syn på det…

   • 11. bashflak  |  maj 3, 2013 kl. 21:58

    Det finns säkert många som tror att de är feminister, men som i själva verket är jämställdister om man konfronterar dem med sakfrågorna

 • 12. Malte Skogsnäs  |  maj 4, 2013 kl. 09:13

  Falukorvsfeminister och kvinnoister.

 • 13. Martin  |  maj 4, 2013 kl. 12:45

  Du, jag ska inte peka ut någon här men det finns en typ av feminister som jag föraktar. Jag är man och jag älskar kvinnor. Jag ser dem som mina jämlikar på alla plan med samma värde och rättigheter. Men nu till de jag föraktar. Dessa är de som ser mannen som ett biologiskt avfall som bara har kvinnoförtryck i tankarna och anser att alla män har skuld i detta oavsett hur de själva är som män. Personligen skulle jag aldrig ens kunna kröka ett hårstrå på en kvinnas huvud. Hon är alldeles för värdefull. Men jag blir så förbannad när jag läser vissa bloggar.

  Tänker speciellt på en just nu som nyligen tog upp ett fall där en man hade mördat sin flickvän med 18 knivhugg och misshandlat henne innan. Hela inlägget utgick ifrån vilket jävla svin mannen var osv. Strax efteråt tog samma bloggerska upp ännu ett fall och denna gång handlade det om Travis Alexander som blev mördad av sin flickvän Jody Arias med 27 knivhugg och avskuren hals och skjuten i huvudet. Hur lade bloggerskan upp detta fall som i verkligheten var än värre än det andra. Jo hon gav sig istället på Travis och menade på att han måste ha behandlat henne illa för annars hade Jody aldrig gjort en sån här sak.

  Vad fan är det för jävla jämlikhet. Föraktar bloggerskor som hon som inte kan se åt båda håll. Om man ska döma ett kön på ett sätt då ska man banne mig göra samma sak the other way around. Är så trött på folk på båda sidor som inte kan se åt båda håll. Sanningen är att ibland gör män fel och ibland gör kvinnor fel. Jämlikhet med lika värde och rättigheter ska inte ens behöva diskuteras för det är så självklart.

  • 14. Malte Skogsnäs  |  maj 4, 2013 kl. 14:19

   Vet inte vilken bloggare du menar men annars passar din inledande beskrivning på Lady Dahmer.

 • 16. trollan  |  maj 7, 2013 kl. 09:27

  Läste en bra kommentar från @Robin_Hkd som jag tyckte var ganska bra apropå det här med ”hen”

  ”Om det är så viktigt med könsneutrala ord borde ju man sluta säga feminism.”

  Och just där håller jag med att det är absolut inte könsneutralt med feminism. Man kan säga hur mycket som helst att man bryr sig om båda könen – men begreppet motsäger det.

 • 17. 33 anledningar att tänka själv | Certatio  |  maj 24, 2013 kl. 12:12

  […] egen del ser jag mig (vilket jag tidigare redogjort för) som ståendes väldigt nära de klassiska, liberalfeministiska tankegångarna, men lika långt […]


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

 • 87 197

%d bloggare gillar detta: