Fler män i förskolan!

april 18, 2013 at 14:36 4 kommentarer

Frågar du mig finns det inget sådant som det ”bra” könet och det ”dåliga” könet. Män och kvinnor har olika styrkor och egenskaper, vissa medfött biologiska och andra inlärda, men könen är lika mycket värda. I vissa fall vore det absolut hälsosamt att bredda (de inlärda delarna av) könsrollerna, i andra fall är det kanske ingen skada skedd med att vi är lite olika.

På samma sätt tror jag att barn mår bäst av att ha förebilder och rollmodeller av bägge könen. Det är knappast nödvändigt för att kunna bli en välmående, välfungerande vuxen (jag har till exempel inte stött på några som helst belägg för att barn som växer upp med samkönade föräldrar skulle fara illa av det) men jag tror ändå det är att föredra om bägge könen finns representerade i barnens vardag.

Följaktligen är bristen på manliga förskolelärare rimligen en svaghet med vårt nuvarande skolsystem. Detta är en uppfattning som delas av Mats Olsson, lärarutbildare på Malmö Högskola och tidigare själv förskolelärare under 25 års tid. Han skriver på Sydsvenskan om vikten av att verkligen efterfråga män inom detta yrke, samt vikten av att inte per default misstänka de som väl söker för pedofili:

Male pre-school teacherJag började arbeta i förskolan 1975. […] Vi män som bröt mot traditionella könsmönster hyllades och ansågs bidra med någon form av mångfald. […] I mitten av 1990-talet förändrades kartan, män drabbades av anklagelser om övergrepp. En stor grupp tröttnade och övergav yrket.

Delegationen för jämställdhet i förskolan ifrågasatte på 2000-talet värdet av att rekrytera män – och oroade sig för att män gör maskulint kodade saker samt förstärkte könsmaktsordningen. Jämställdhetsinsatserna fokuseras på att rekrytera män av en särskild medveten sort och staten ger bidrag till projekt där genuskunskap står i centrum.

De som menar att pedagogens kön är betydelsefullt marginaliseras som biologister. Läroplansperspektivet betonar uppdraget att motverka traditionella könsmönster och maskuliniteten utsätts för hård kritik. De kvinnliga pedagogerna slipper som majoritet och norm undan granskningen. [..]

Svensk jämställdhetspolitik styrs av en idé om att vi inte bör tala om könsskillnader. Ur detta perspektiv är det utmärkt att Statskontoret har fått i uppdrag att granska de misslyckade svenska jämställdhetsinsatserna inom skolområdet.

Av Sveriges 44 327 förskollärare är 1 251 män. Andelen män i förskolan ligger oförändrat runt 3 procent sedan 1970-talet. Andra länder arbetar aktivt för att rekrytera ”vanliga” män. Tyskland och Norge genomför framgångsrika kampanjer. I Danmark finns affischer med det självsäkra budskapet ”Skift job – ikke identitet”.

Män i förskolan måste få slippa att representera sitt kön – men för att det ska kunna ske, måste de vara fler.

Mitt kvoteringsmotstånd är principiellt, och rubbas inte heller denna gång. Bästa sökande skall få jobbet, även om dennes kön redan råkar vara i majoritet, och det gäller förskolan lika väl som styrelserummet.

Jag menar alltså inte att män skall kvoteras in på utbildningar till förskolepedagog. Dock kanske staten, och samhället i stort, skulle fundera på hur man efterfrågar och bemöter de män som vill ta ansvar för att lära och leda våra barn framåt i livet?

Annonser

Entry filed under: Jämställdhet & Genus. Tags: , , , .

Mobbingoffret Mustafa? Den kollektiva skuldens bristande logik

4 kommentarer

 • 1. bashflak  |  april 18, 2013 kl. 14:54

  Jag brukar påstå att pedagoger är en av få yrkesgrupper där könsfördelningen på personalen har ett egenvärde. Det behöver inte vara 50/50, men alla barngrupper bör regelbundet träffa personal av båda könen. Annars riskerar barn från trasiga familjer att växa upp utan att någonsin föra en dialog med en vuxen man, och skapar då sina egna förvrängda mansnormer.

  http://bashflak.wordpress.com/2013/02/24/strukturell-pojkdiskriminering/

  http://bashflak.wordpress.com/2013/01/14/omanliga-valdtaktsman-och-bristen-pa-normer/

 • 2. Naughty Nurse  |  april 18, 2013 kl. 19:56

  Det vore absolut väldigt välkommet med fler män inom förskolan! Det skulle leda till många bra saker.
  MEN…Jag tycker att det är lite för enkelt att visa på siffror om hur få män det är procentuellt och hävda att det beror på att män inte törs söka sig till yrket pga misstankar om pedofili t.ex.
  Är det därför det är så få manliga sjuksköterskor också? Eller undersköterskor? Eller inom något annat yrke där man jobbar nära människor,vårdar?
  Det ÄR färre män än kvinnor som vill jobba med vårdande yrken,eftersom kvinnor generellt ÄR mer vårdande som personer.

  • 3. Naughty Nurse  |  april 18, 2013 kl. 19:59

   (Skickade för fort)…
   Det finns massor av män som passar underbart bra inom vårdande yrken och och det finns massor av kvinnor som absolut inte ska jobba med människor alls!
   Och självklart ska de män som vill jobba inom förskolan bemötas på ett lika sätt som kvinnor .
   Och jag hoppas procenten ändrar sig snart!

   • 4. certatio  |  april 19, 2013 kl. 13:19

    Alltså, jag tror absolut inte att könsfördelningen för förskolelärare skulle bli 50/50, bara för att de män som vill utbilda sig till förskolepedagog bemöts bättre.

    Precis som du säger är detta nog ett område med en genuin skillnad mellan könen, som (även om den kanske är förstärkt av socialisering) har biologiska grunder. Det är en rimlig gissning att fler kvinnor än män vill jobba inom ”omvårdande” yrken. Samtidigt är det ingen anledning (vilket jag inte heller tror att du tycker) till att bemöta dessa män sämre än de förtjänar.

    Dels är det synd om förskolan går miste om värdefulla manliga förebilder – 6% manliga förskolelärare hade varit bättre än dagens 3%.

    Dels är det en inkonsekvens: när få kvinnor vill jobba inom teknik, IT eller konstruktion, försöker bli rockstjärnor, eller starta egna företag, ses det oftast som ett problem och sägs bero på att miljön är ovälkomnande för kvinnor. Stödåtgärder sätts in, och stödprogram med särskilda utbildningar, lokaler, kurser och finansiell uppbackning tas fram. När få män söker sig till förskolan, verkar reaktionen mest vara ”lika bra det, så slipper vi oroa oss för övergrepp”

    Nåväl, jag skall inte predika för mycket. Vi verkar ju trots allt vara helt överens om den springande punkten:

    Självklart ska de män som vill jobba inom förskolan bemötas på ett likadant sätt som kvinnor.

    Tack för det.


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

 • 85,839

%d bloggare gillar detta: