Eurabia är ett falsarium

mars 24, 2013 at 15:01 29 kommentarer

EurabiaNi har säkert alla hört SD:s favoritfabel, den om ”Eurabia”, där Europa och dess idag existerande kulturer någon gång inom ett par decennier kommer att svepas bort av en flodvåg av islamistisk påverkan. Det faktum att vi tar emot så många muslimska invandrare och flyktingar, och tillåter dem att fortfarande praktisera sin religion, kommer att innebära att våra sekulära, humanistiska värderingar snart är ett minne blott.

Så brukar det låta. Frågan är då om det finns något fog för farhågorna? Svaret är, måhända förvånande för vissa, ett entydigt NEJ. Hur törs jag då påstå det? Låt oss kika på ett ”worst case scenario” (för att spela på högerflygelns vokabulär) där den militanta muslimska enklaven i Europa blir så stor som möjligt. Då utgår vi från ett par grundantaganden, som jag för övrigt kommer att återkomma till:

 • Samtliga invandrade muslimer bekänner sig till de grenar av islam som är att se som expansiva / militanta.
 • Reproduktionstakten hos invandrande muslimer är högre än för övriga befolkningen.
 • Denna reproduktionstakt kommer inte att sjunka i takt med att de muslimska invandrarna integreras i våra västliga samhällen.
 • Integrationen i sig kommer att vara svår, så ättlingar till invandrade muslimer kommer att bibehålla samma nivå av religiositet som deras förfäder.
 • Invandringstakten av muslimer kommer åtminstone inte att minska, utan möjligen även öka något.

Så där ja; den bilden torde väl vara tillräckligt alarmerande för att inte ens den mest förhärdade SD-sympatisör skulle anse att jag skönmålar läget? Gott.

Hur ”illa” blir det i så fall? Tja, för Europa som helhet skulle den muslimska delen av befolkningen i så fall öka från dagens cirka 3-4% till 9-10% år 2050. I vissa länder med högre invandring än genomsnittet, och med förhållandevis låga födelsetal bland den inhemska befolkningen, så som till exempel Sverige, skulle den muslimska delen av befolkningen faktiskt kunna nå så högt som närmare 15%.

Hur många tror att 10%, eller ens 15%, räcker för att tvinga på oss andra Sharia-lagar?

Vart får jag då dessa siffror ifrån, undrar ni kanske? Någon multikulti-kramande tankesmedja på vänsterkanten? Nej. Siffrorna härrör från undersökningar utförda av UN Department of Economic and Social Affairs, US Congressional Research Center samt Pew Research Center, även den sistnämnda en politiskt oberoende organisation. Notera att förutom FN är de övriga två amerikanska källor, och hur många tror att amerikaner så här ett decennium efter 9/11 är orimligt islamvänliga…?

Några av er tycker säkert (av varierande skäl) att tanken på 15% muslimer i Sverige om 40 år är illa nog, vare sig de är militanta eller ej. Låt oss då kika lite närmare på de förutsättningar jag angav som nödvändiga för att detta skall komma att ske, och hur hållbara de antagandena är:

Samtliga invandrade muslimer bekänner sig till de grenar av islam som är att se som expansiva / militanta. Det här är naturligtvis den enklaste (och viktigaste) punkten att bordlägga. Precis som det finns många grenar av kristendomen, finns det många grenar av islam. Vissa av dem är onekligen bakåtsträvande, kvinnofientliga och polemiska (precis som fallet med vissa av de abrahamitiska religionernas yttringar) men det gäller långt ifrån alla. Följaktligen har inte alla muslimer som emigrerar till Europa en politisk/religiös agenda, än mindre en våldsam sådan.

Reproduktionstakten hos invandrande muslimer är högre än för övriga befolkningen. Det är sant att muslimska immigranters födelsetal initialt är något högre än hos den inhemska befolkningen. Skillnaden är dock inte så stor som många tror. Man brukar säga att kvinnor i genomsnitt måste föda >2,1 barn för att en population skall växa; under det minskar befolkningen över tid. Icke-muslimer i Europa har idag ett snitt på 1,5 barn per kvinna, även om siffran sakta är på väg uppåt. Muslimska européer har för närvarande ett snitt på 2,2 barn per kvinna.

Detta snitt på 2,2 är sannolikt något överdrivet, eftersom beräkningen sker på förväntat antal barn under en livstid. Då många immigranter skaffar barn i ganska tät följd efter att ha anlänt till sina nya hemländer (utan att för den skull faktiskt skaffa fler barn totalt i slutänden) inträffar en statistisk anomali, där den förväntade totalsiffran förskjuts uppåt.

Också värt att kommentera är att en majoritet av de invandrande muslimerna är män, och eftersom födelsetalet beräknas per kvinna, innebär det att den reella muslimska reproduktionstakten inte är lika hög som siffrorna visar.

Denna reproduktionstakt kommer inte att sjunka i takt med att de muslimska invandrarna integreras i våra västliga samhällen. Detta är en ren missuppfattning. Redan för andra generationens muslimer ligger födelsetalet oftast i paritet med – eller åtminstone väldigt nära – det för den inhemska befolkningen*. Det är heller inget oväntat med det, utan istället en följd av att man anpassar sig till skillnader i levnadsstandard och -kostnader.

* Ett knepigt uttryck i sammanhanget, eftersom andra generationens invandrare ju också är födda i landet…

Ytterligare en faktor är att födelsetalen i den muslimska världen, dvs. de länder som immigranterna kommer ifrån, för närvarande faller ganska snabbt, i takt med att de länderna får bättre levnadsstandard och blir mer urbaniserade. I Iran föll födelsetalet från cirka 7 barn per kvinna i mitten på 1980-talet till 1,7 barn per kvinna 2010, den senare en siffra till och med lägre än för flertalet västeuropeiska länder. Ett rimligt antagande är alltså att de muslimer som immigrerar till Europa om 20 år kommer att ha betydligt färre barn med sig än de som gör det idag.

Integrationen i sig kommer att vara svår, så ättlingar till invandrade muslimer kommer att bibehålla samma nivå av religiositet som deras förfäder. Delvis beror detta så klart på hur vi bemöter dem, och i vilken utsträckning vi välkomnar dem in i vårt samhälle alternativt segregerar dem. Tittar man renodlat på immigranternas egen vilja att integreras, så är det naturligtvis individuellt (vissa släpper tämligen omgående sin gamla kultur, medan andra krampaktigt håller kvar vid den).

I det stora hela är det ändå ganska uppenbart att det sker en sekularisering med tiden, och att personer som växt upp helt och hållet i sekulära samhällen tenderar att vara mindre religiöst övertygade än de som växt upp i strikt religiösa omgivningar. Om något är detta i så fall en anledning att vara mer inkluderande mot de immigranter som nu ändå kommer hit, och inte mindre – ju mer de exponeras för sekulära influenser, desto mer sannolikt att de anammar dem.

Invandringstakten av muslimer kommer åtminstone inte att minska, utan möjligen även öka något. Det beror i mångt och mycket på hur det ekonomiska läget i Europa utvecklar sig. På makronivå är trenden nämligen sådan att både invandring och flyktingströmmar ökar till regioner och i tider där det råder ekonomiskt välstånd, och minskar när det är svårare tider. Även om detta är något mindre sant för flyktinginvandring än övrig invandring, bör man komma ihåg att flyktinginvandringen står för en klar minoritet av immigrationen, både på europeisk nivå och specifikt för Sverige.

Vidare bör man vara medveten om att en ganska liten del av immigrationen till Europa faktiskt består av muslimer. Frankrike har den högsta siffran, med för närvarande knappa 70% av immigranterna som muslimer (och att siffran är så pass hög beror på att majoriteten av dessa muslimer invandrar från Tunisien och Algeriet, som tillhörde Frankrike för bara något decennium sedan). För Storbritannien är siffran knappa 30%, och för Spanien endast knappa 15%.

Don't hate, debateSLUTSATS. Det ovanstående talar sitt tydliga språk. Även i ett teoretiskt ”worst case scenario”, där militanta islamistiska influenser skulle utgöra en så stor andel av den europeiska befolkningen som tänkas kan, skulle denna andel kring 2050 i så fall utgöra 10-15% av Europas befolkning. I själva verket är den siffran att se som en tydlig överdrift, dels för att den sannolika andelen muslimer inte alls är så hög, dels för att långt ifrån alla muslimer är militanta.

Teorierna om Eurabia är alltså inget annat än ett rent falsarium. Självklart bör vi även framledes stå upp för de sekulära, humanistiska värderingar våra samhällen baseras på och inte tillåta religiösa strömningar att hämma livskvalitén för några av våra innevånare, men Europa står de facto inte inför någon risk att ”infiltreras” av illasinnade islamistiska krafter, som innan vi vet ordet av lyckats implementera Sharia-styre. Nästa gång du hör någon lansera den tesen, använd då dessa siffror för att ge svar på tal, och se till att vinna diskussionen genom att presentera fakta.

Entry filed under: Hat & Fördomar, Vetenskap & Vidskepelse. Tags: , , , , , , , .

Jag, högerextremisten? Skyddad verkstad my ass!

29 kommentarer

 • 1. Ekvalist  |  mars 24, 2013 kl. 17:34

  Bra skrivet! Jag har ett gäng vänner och bekanta med rötter i den muslimska världen och alla utom en syndar ganska friskt, på ett sunt sätt. En har gjort det till ett politiskt projekt att synda mot islam och en annan är den mest ståndaktiga ateist jag någonsin har träffat.

  Även om min bekantskapskrets antagligen inte är representativ för Sverige så låter det rimligt det du skriver. Merparten av invandrade muslimer lockas att bli mer sekulariserade av att umgås med icke-muslimer.

  Och även om det inte skulle stämma så är Eurabia ändå en paranoid konspirationsteori, vilket du visar på ett snyggt sätt.

 • 2. Malte Skogsnäs  |  mars 24, 2013 kl. 18:59

  Eurabia är ett stort jävla fett falsarium och skulle det till ett enda ynka uns närma sig någon sanning i den teorin i framtiden kommer sekulära och liberala muslimer tillsammans med övriga ickemuslimska européer att sätta stopp (men det kommer ju ändå inte behöva ske).

 • 3. bashflak  |  mars 24, 2013 kl. 19:20

  Var inte det där scenariet uppe till diskussion under Breivik-rättegången? Breivik hävdar att Muslimerna blir majoritet i Norge typ 2030, medan hans kritiker säger 2050 (Jag är osäker på de exakta årtalen). Som om ett par decennier hit eller dit skulle göra någon skillnad. Det är ungefär som revisionisterna som säger nåt i stil med ‘Siffran 6 miljoner var kraftigt överdriven, i själva verket var det bara 4’. (Ursäkta Godwiniseringen).

  Men om man får tro framtidsoptimisten professor Hans Rosling, och det gör jag gärna, så föds det redan bara två barn per kvinna i de flesta av världens länder och befolkningsexplosionen kommer att plana ut runt 9 miljarder individer. Muslimerna i Sverige kommer sannolikt att anpassa sig till såna barnkullar redan innan deras hemländer gör det. Däremot kommer nog inflyttningen att vara lika stor som barnafödandet.

 • 4. Ekvalist  |  mars 24, 2013 kl. 19:57

  @Bashflak: årtalen stämmer inte. Breivik hävdade i sitt manifest att det skulle ske år 2083. Han har ingen matematisk utbildning men gillar ändå att uttrycka mycket av det han säger i siffror. Siffran 2083 är naturligtvis helt tagen ur luften och de någorlunda ambitiösa uppskattningar som finns att tillgå har Certatio skrivit om i inlägget.

  Ingen vet hur invandringen kommer att se ut om 50 år men att jihadisterna tar över är lika osannolikt som att kristna fundamentalister tar över.

  • 5. certatio  |  mars 24, 2013 kl. 20:20

   Tack för komplimangen.

   2083 är faktiskt inte taget helt ur luften, även om anledningen till att Breivik valde just det året sannolikt inte hade med det faktiska skiftet i befolkningsmajoritet att göra. Hans (helt ovetenskapliga) uträkningar landade kring 2080 någonstans, och då passade han på att välja 2083 eftersom det markerar 400-årsjubileet av slaget om Wien (1683).

   Slaget om Wien sägs vanligen utgöra dödsstöten för det (muslimska) Ottomanska riket till förmån för romersk-katolska krafter. Därav en symbolik som säkerligen tilltalade Breiviks skruvade sinne.

   • 6. Ekvalist  |  mars 25, 2013 kl. 12:04

    Sant. Jag tror iofs att han bestämde sig för året 2083 innan han gjorde sina ovetenskapliga beräkningar…

 • 7. Emelie  |  mars 25, 2013 kl. 14:45

  Interessant inlägg! Saknar nyanser när det gäller muslimer tycks allting vara antingen helt problemfritt eller världens undergång om man ska tro den svenska debatten. Mellantinget att de faktiskt är människor med varierande tro och tänkande som vi verkar inte existera. När det gäller integrationen finns det ingen anledning att tro att muslimer skulle följa något annat mönster än det som gäller för svenskar i exil.
  1.De mest driftiga ser till att lära sig språket och beblanda sig med majoritetsbefolkingen. Dessa kommer att lyckas bäst och deras barn kommer att snabbt lära sig ett bra språk.
  2.Mellanskiktet kommer att bosätta sig bland sina landsmän för att det känns tryggt med andra från samma land/språk/kulturområde. För att där ofta går att hitta varor från hemlandet osv. Dessa kommer ta hjälp av sina landsmän för att integreras i varierande grad.
  3. En minre andel kommer att radikaliseras. Dessa kommer aldrig mentalt lämna Hemlandet. Kommer inte se till att lära sig språket eller komma in i kulturen. Ofta betona hemlandets sedvänjor/regler mer än vad de som bor kvar i landet själva gör. Eftersom de inte i onödan beblandar sig med majoritetsbefolkningen kommer rasism och fördommar mot dessa frodas här. ¨Det är den sista gruppen folk som vill framhålla islam som jordens undergång gärna framhåller som den enda. Och vänstern inte vill diskutera.

 • 8. Tobbes Medieblogg  |  mars 25, 2013 kl. 21:11

  Det skulle varit intressant med någon form av sammanfattning av själva matematiken. Jag skulle förstås kunna sätta mig och gräva själv, plocka fram en excel-fil och köra. Jag är inte för korkad för att göra det, utan framför allt för lat. Men självklart har jag ändå ett par invändningar:

  Om det verkligen handlar om ”Europa som helhet” blir det ju närmast helt ointressant. Nej, vi tror inte att Polen eller Vitryssland kommer att tas över av muslimer. Om vi istället talar om EU blir det lite mer relevant, men man måste komma ihåg att Sverige är extremlandet när det gäller invandring per capita i EU. Här går det fort. Några tiotusen irakier, syrier, afghaner och somalier (sammantaget – olika grupper olika år – för tydlighetens skull) varje år är mycket i ett land med runt nio miljoner invånare. Sedan är det lite ohederligt av dig att använda just Iran som exempel, vilket jag även tidigare sett någon krönikör göra. Saken är nämligen den att Iran är en av regionens mest sekulariserade och moderniserade länder, troligen tack vare sekulär diktatur under shaherna. Varför inte nämna nativiteten i Somalia och Afghanistan, varifrån dagens invandring faktiskt kommer? Då hamnar du flera gånger högre än svenskens.

  Min främsta invändning gäller dock tänkandet kring 50% och sharialagar. Jag föreställer mig inte nödvändigtvis att vi sitter och väntar på det magiska året då muslimer uppgår till 51% och vi alla underkastas sharia-lagar. Det har nämligen visat sig att ett land inte behöver en majoritet av muslimer för att få problem. En ganska liten minoritet räcker gott. Problemet med just islam är dess mängd krav på omgivningen, kombinerad med förakt för otrogna och våldsbenägenhet. För att brutalisera lite: 5% muslimer i ett västland är dåligt, 8% är sämre. När du sedan når dina synbart beskedliga 15% är det kört. Då sitter Jan Helin sedan länge i en helvit by i Schweiz.

  Sedan är inte Eurabia-tanken någon SD-idé. Den har formulerats av bekymrade människor i både Europa och USA. Slutligen, vilket jag diskuterat med dig tidigare, tycker jag det är lite inkonsekvent av invandringsvurmarna att alltid tona ner siffrorna, så att de nästan helt försvinner. Vi är ju alla lika, invandring berikar, och vi kommer alla uppgå i en lycklig regnbågsfamilj, så varför ens diskutera huruvida vi får 5, 10, eller 50% muslimer, eller om vi tar emot 10 000, 20 000 eller 100 000 invandrare per år. Ju fler desto bättre! Än mer bisarrt blir det när man också gärna säger ”ja, men de flesta är skandinaver” eller liknande. Öh, ursäkta, är det skillnad på folk och folk i er värld nu?

 • 9. certatio  |  mars 26, 2013 kl. 18:02

  Tror inte att du är korkad, Tobbe. Men eftersom du av egen utsago är lat, så låt mig då hjälpa dig att spara lite tid genom att räta ut dina frågetecken åt dig:

  Om det verkligen handlar om ”Europa som helhet” blir det ju närmast helt ointressant. Nej, vi tror inte att Polen eller Vitryssland kommer att tas över av muslimer. Om vi istället talar om EU blir det lite mer relevant, men man måste komma ihåg att Sverige är extremlandet när det gäller invandring per capita i EU. Här går det fort.

  Med ”Europa” avses i detta fall inte marginalstater i Östeuropa, nej, utan EU-länderna samt Norge och Schweiz. Det vill säga just det ”Västeuropa” du oroar dig så för.

  Sverige är – precis som du påpekar – ett av de länder där den muslimska andelen växer allra snabbast. OM alla mina listade förutsättningar skulle stämma (invandringen håller minst oförändrad takt, skillnaden i nativitet är minst oförändrad och därtill oförändrad hos andra- och tredje generationens invandrade muslimer, osv…) skulle Sverige alltså, högt räknat, kunna nå en andel på 15% muslimer kring 2050.

  Dock finns det alltså goda belägg för att förutsättningarna inte håller, så den verkliga siffran lär i själva verket stanna märkbart lägre än så.

  Sedan är det lite ohederligt av dig att använda just Iran som exempel, vilket jag även tidigare sett någon krönikör göra. Saken är nämligen den att Iran är en av regionens mest sekulariserade och moderniserade länder, troligen tack vare sekulär diktatur under shaherna. Varför inte nämna nativiteten i Somalia och Afghanistan, varifrån dagens invandring faktiskt kommer? Då hamnar du flera gånger högre än svenskens.

  Fair enough. Iran är ett något speciellt exempel, så stryk det då. Sant är att t.ex. Somalia har högre nativitet än både Iran och Sverige, om än kanske inte riktigt de ”flera gånger högre” du nämner. Värt att upprepa – eftersom du inte riktigt verkar ha uppfattat det första gången – är dock att alla som invandrar till Sverige inte har (så många) barn, alla som kommer hit skaffar inte så många barn efter sin ankomst, och deras barn kommer i sin tur (som regel redan under första Sverige-födda generationen) att ha en nativitet som matchar den för ”etniska” svenskar.

  …och då skall du alltså komma ihåg att den teoretiska maxandelen muslimer i Sverige 2050, 15%, bygger på att man ändå bortser från ovanstående, utan förutsätter att ditt resonemang är det korrekta (vilket det bevisligen alltså inte är).

  Jag föreställer mig inte nödvändigtvis att vi sitter och väntar på det magiska året då muslimer uppgår till 51% och vi alla underkastas sharia-lagar. Det har nämligen visat sig att ett land inte behöver en majoritet av muslimer för att få problem. En ganska liten minoritet räcker gott. Problemet med just islam är dess mängd krav på omgivningen, kombinerad med förakt för otrogna och våldsbenägenhet. För att brutalisera lite: 5% muslimer i ett västland är dåligt, 8% är sämre.

  Fel! Det muslimer i t.ex. Frankrike, Tyskland och USA har gemensamt är att de är mindre benägna än dessa länders icke-muslimska innevånare att se accepterande på t.ex. dödsstraff och stridsåtgärder mot civila i krigstid. Likaså uppvisar muslimer en oväntat snabb sekularisering i dessa länder, och deras syn på religionen som styrande faktor i deras liv är ungefär i paritet med innevånare av andra trosinriktningar.

  Sant är att bilden är något annorlunda i England, som också har haft vissa problem med islamistisk fundamentalism. Där är den muslimska populationen något mer ”välvillig” till våld, även om det fortfarande är en tydlig minoritet som har den inställningen.

  Om du av någon anledning har fått för dig att jag tycker islamistisk fundamentalism är okej, så har du fel. Extrema ideologier skall motarbetas av alla moderna demokratier, vare sig den yttrar sig i form av nazism, wahhabism eller rasistisk ultranationalism. Dock är den muslimska populationen som helhet inte extremistisk, och det är viktigt att inse att ett sådant yttrande är fördomsfullt.

  Slutligen, vilket jag diskuterat med dig tidigare, tycker jag det är lite inkonsekvent av invandringsvurmarna att alltid tona ner siffrorna, så att de nästan helt försvinner. Vi är ju alla lika, invandring berikar, och vi kommer alla uppgå i en lycklig regnbågsfamilj, så varför ens diskutera huruvida vi får 5, 10, eller 50% muslimer, eller om vi tar emot 10 000, 20 000 eller 100 000 invandrare per år.

  Tja, har du sådana issues med några ”invandringsvurmare” så får du väl ta det med dem. Jag har inte tonat ned några siffror, utan endast styrt upp några av dina missuppfattningar kring vilka siffror som faktiskt gäller (hur PUT fördelas, var folk immigrerar ifrån, hur stor den muslimska populationen kan tänkas bli osv).

  Sedan vet jag inte om jag ”vurmar” för något alls, eller har låtit påskina att man inte får diskutera invandringspolitik. Självfallet kan (och bör) vi diskutera om det är viktigt för oss att Sverige som land är ett humanistiskt föredöme, hur vårt flyktingmottagande skall finansieras, hur vi hanterar segregation och utanförskap, samt hur vi bemöter eventuella utslag av religiös extremism och/eller förtryck.

  Jag tycker bara att diskussionen skall baseras på fakta och förnuft, och inte på missuppfattningar, överdrifter eller rasistiska fördomar.

 • 10. Tobbes Medieblogg  |  mars 26, 2013 kl. 19:04

  Det blir ju lite svårt att ta ställning till den förvånansvärt ”låga” siffran (även om den förstås är alldeles för hög) för 2050, då jag fortfarande inte sett någon sorts matematisk uppställning. Jag tror den är rejält underdriven, men ok, det bygger ju inte heller på någon riktig beräkning.

  Ur min synpunkt är det dock inte helt avgörande när andelen muslimer uppnår en viss procentsats. För varje procentenhet den ökar, blir landet sämre.

  Framför allt förstår jag inte nödvändigheten och oundvikligheten av att Västeuropas länder måste gå i afrikansk och arabisk riktning. Islam har väl iallafall i runda slängar ett trettiotal länder att odla sin kultur i, och där har man ju lyckats väl eller? Jag skulle vilja påstå att exempelvis de skandinaviska länderna lyckats bättre på områden som välstånd, fred och mänskliga rättigheter, men nu skall vi av någon obegriplig anledning bara låta oss omvandlas till ett tredje-världen-land.

  När det gäller nativitet, visade det sig att det var sosse-bimbon Kielos som körde det gamla Iran-tricket. Så här sa jag då:

  ”Självklart väljer hon här Iran, som visserligen officiellt är en islamisk republik, men som torde ha en av de modernaste och mest sekulära kulturerna bland muslimska länder. Dock tvivlar jag på att ens den uppgiften stämmer. Nedanstående karta har jag själv hittat på nativitet i världen:
  För lite mer pålitliga källor än Aftonbladet, vänder jag mig till CIA World Factbook. Sverige har ett födslotal (alltså oavsett ursprung) på 10,24 per 1000. För Somalia är siffran 42.12. Alltså fyra gånger högre. För Iran är den för övrigt 18,52.”

  Fyra gånger högre, är väl ändå flera gånger?

  Sedan har du en väldigt snäv tolkning av problematik kring islam. Det handlar inte främst om stora planer på kalifat och sharialagar. Arabisk/muslimsk kultur visar sig inkompatibel med västerlandet i en mindre skala – ett lågintensivt krig om du så vill, i form av kriminalitet, våld och allehanda krav på det omgivande samhället.

  Ditt sista avsnitt gör mig nästan lite ledsen:

  ”Självfallet kan (och bör) vi diskutera om det är viktigt för oss att Sverige som land är ett humanistiskt föredöme, hur vårt flyktingmottagande skall finansieras, hur vi hanterar segregation och utanförskap, samt hur vi bemöter eventuella utslag av religiös extremism och/eller förtryck.”

  Ja, det var ju inte mycket bredd på den diskussionen i så fall? Nej, det är inte viktigt för oss att vara något ”humanistiskt föredöme”, vi är snarare ett avskräckande exempel. Aldrig säger någon i Norge eller Finland att ”vi borde nog mångdubbla vår flyktingmottagning så att vi når upp till vårt föredöme Sveriges nivå”. Även om det faller utanför de ramar du tycker är acceptabla för diskussionen, så har jag svar på de tre frågorna. Det behöver inte finansieras, det blir inget utanförskap och vi får ingen religiös extremism, eftersom vi helt enkelt skall sluta ta emot dessa människor. Förödelsen av vårt land är inte av ödet bestämd, den skapas aktivt av det medie- och politikeretablissemang vi därför föraktar så djupt.

  • 11. certatio  |  mars 26, 2013 kl. 20:58

   Så var det ju det där med mina källor… Eftersom det inte bara är du som är lat ibland 😉 tänker jag inte skriva ut en formell källförteckning i fullt format, men skall ändå kortfattat försöka ge några exempel på källor:

   ”The Fertility of Ethnic Minorities in the UK 1960-2006”. Studie publicerad i Population Studies #1 2010.

   ”The Future of the Global Muslim Population: Projections for 2010-2030”. Rapport från Pew Research Center och deras avdelning Forum on Religion & Public Life.

   ”Muslim Americans: No Signs of Growth in Alienation or Support for Extremism”. Också det en rapport från Pew.

   ”Muslims in Europe: Promoting Integration and Countering Extremism”. Rapport från amerikanska Congressional Research Service.

   ”On the Politics and Practice of Muslim Fertility”. Artikel i Medical Anthropology Quarterly, #1 2006.

   ”Fertility of Immigrants: A Two-Generational Approach in Germany”. Fackbok, författare Nadja Milewski.

   ”Religiousness and Fertility among European Muslims”. Artikel i Population and Development Review, #4 2007.

   ”Integrating Islam: Political and Religous Challenges in Contemporary France”. Fackbok, författare Jonathan Laurence och Justin Vaisse.

   ”The Gallup Coexist Index 2009: A Global Study of Interfaith Relations”. Studie från Gallup.

   ”Muslims in Europe: A Report on 11 EU Cities”. Rapport från amerikanska Open Society Institute.

   ”Vems Islam?” Fackbok, författare Mohammad Fazlhashemi.

   ”French Muslims Favor Integration into French Society”. Rapport från Office of Research, US Department of State.

   ”Study on the Social and Labour Market Integration of Ethnic Minorities”. Studie från Institute for the Study of Labour.

   ”Muslim Integration: Challenging Conventional Wisdom in Europe and the United States”. Studie från amerikanska Center for Strategic and International Studies.

   ”The Myth of the Muslim Tide”. Fackbok, författare Doug Saunders.

   Det där borde väl utgöra läsning nog för dig, åtminstone till att börja med? Du kan få fler tips när du är klar med dessa.

   …eller menar du kanske att alla dessa författare, forskare och institutioner antingen är en del av det (av dig) föraktade svenska ”medie- och politikeretablissemanget”, och/eller en del av en globalt omfattande islamistisk konspiration, och därför ogiltiga som faktakällor? Nej, jag tänkte väl det.

 • 12. certatio  |  mars 26, 2013 kl. 20:29

  Ur min synpunkt är det dock inte helt avgörande när andelen muslimer uppnår en viss procentsats. För varje procentenhet den ökar, blir landet sämre.

  Hade du sagt att ”för varje ökning av hur mycket valfri religion, t.ex. islam, begränsar vår frihet och våra liv, blir läget sämre” hade jag köpt det. När du nu istället säger att landet blir sämre bara för att andelen muslimer ökar, alldeles oavsett hur sekulära och icke-militanta de än kan tänkas vara, är det inget annat än plump intolerans. Du vet, nästan som det där R-ordet vi brukar prata om, du och jag…

  Framför allt förstår jag inte nödvändigheten och oundvikligheten av att Västeuropas länder måste gå i afrikansk och arabisk riktning. […] Jag skulle vilja påstå att exempelvis de skandinaviska länderna lyckats bättre på områden som välstånd, fred och mänskliga rättigheter, men nu skall vi av någon obegriplig anledning bara låta oss omvandlas till ett tredje-världen-land.

  Om andelen muslimer i Sverige om 40 år skulle uppgå till maximalt 15%, kan det knappast sägas motsvara att landet ”går åt afrikanskt eller arabiskt håll”. (Dessutom brukar du ju vara noga med att det inte handlar om etnicitet utan enbart om kultur, så vad fan har världsdelen med saken att göra?)

  Vidare, om du på allvar tror att ett Sverige med 15% muslimer skulle förvandlas till ett ”tredje-världen-land”, kan jag verkligen bara beklaga att du har så mycket otur när du tänker.

  När det gäller nativitet, visade det sig att det var sosse-bimbon Kielos som körde det gamla Iran-tricket.

  ”Sosse-bimbon”…? Jag tror minsann att ditt rätta jag börjar skina igenom lite.

  Det handlar inte främst om stora planer på kalifat och sharialagar. Arabisk/muslimsk kultur visar sig inkompatibel med västerlandet i en mindre skala – ett lågintensivt krig om du så vill, i form av kriminalitet, våld och allehanda krav på det omgivande samhället.

  Nej, det är inte rimligt att kalla det ”krig”. Eftersom det är en väldigt liten minoritet av Europas muslimer som hänfaller till våldshandlingar och kriminalitet (och när så är fallet oftast för att de nekas delaktighet i samhällsgemenskapen och därmed förpassas till tuffa ekonomiska villkor, socialt utanförskap och segregerade enklaver) är det orättvist på gränsen till medvetet bedrägligt att formulera sig på det viset.

  Återigen, det fåtal militanta imamer som faktiskt finns har jag ingen som helst respekt för, lika lite som jag har för nazister eller anarkist-revolutionära vänsterfalanger. Våldspropaganda är fel, punkt slut. Dock är majoriteten av Europas muslimer högst välintegrerade, och inte det minsta i krig med någon alls.

  Snarare är det väl i så fall DU som inte är kompatibel? Du har ju definitivt större problem med Sveriges muslimer än de har med dig.

  Ja, det var ju inte mycket bredd på den diskussionen i så fall? Nej, det är inte viktigt för oss att vara något ”humanistiskt föredöme”, vi är snarare ett avskräckande exempel.

  Du menar alltså att land som har ambitionen att inte vara så själviskt som möjligt är ett avskräckande exempel – och så undrar du varför jag emellanåt vill diskutera människosyn och humanism med dig…? Vidare så tror jag inte att det reflexmässiga upprapandet av fördomsfulla floskler rent tekniskt kan sägas motsvara ”bredd” på diskussionen, tack så mycket.

  Förödelsen av vårt land är inte av ödet bestämd, den skapas aktivt av det medie- och politikeretablissemang vi därför föraktar så djupt.

  Om det är någon här inblandad part som står för ”förödelsen av vårt land”, är det i så fall sådana som tänker som du. Människoförakt, rasism och egoism är definitivt av större skada för nationen Sverige än ett nagg i kanten på statsfinanserna och/eller en knappt märkbar kulturell influens utifrån.

  Du får naturligtvis tycka som du vill, men personligen lever jag jävligt mycket hellre i ett Sverige med 10-15% (mestadels högst fredliga och integrations-villiga) muslimer än ett med 10-15% personer med din människosyn.

  • 13. Tobbes Medieblogg  |  mars 26, 2013 kl. 23:49

   Ah, det ser ut som jag har utrymme för något svar till. Ok, möjligen skruvade jag upp retoriken lite där, eller gjorde den plumpare kanske. Jag känner nämligen ibland att jag i mina försök att få dig att förstå blir lite väl tillmötesgående, så att det ser ut som att jag befinner mig i konstant försvarsställning. Du skrev ju själv någon gång att jag ”bedyrade” något, som om jag avkrävdes ansvar av domaren.

   Ja, jag valde att nämna just muslimer, dels för att din artikel ju faktiskt handlar om det, och ja, jag tror att en stor invandring av buddhister är mindre skadlig för ett civiliserat samhälle än en stor invandring av muslimer. Det är nämligen olika religioner och olika kulturer. Det är här någonstans du brukar få svårt med nyanserna. Islam är inte en ras. Skepticism inför ideologin islam eller dess anhängare är därför inte rasism. En annan motdebattör började i det här läget tala om ”kulturessentialism”, vilket kanske ligger närmare sanningen. Ja, jag tror att olika kulturer (inte raser, gener, hårfärger) har olika förmåga att skapa fungerande samhällen. Empirin säger mig att islam inte leder till harmoni.

   Världsdelarna, eller länderna, har väl ett samband med kultur? Ett stort nordafrikanskt inslag har inte visat sig fördelaktigt för vare sig Paris, Bryssel eller Amsterdam. Om jag varit rasist, och inte kulturessentialist eller vad jag nu skall kallas, skulle jag troligen haft invändningar mot exempelvis svarta kanadensare också? Nej, det handlar om religion och kultur, och det handlar framför allt om islam, som är den religion som växer i Europa.

   ”Sosse-bimbon” – haha, jag tvekade innan jag drog till med det, eftersom jag förstås aldrig skulle uttrycka mig så på min egen blogg, men det var en blinkning till din status som manschauvinist. Tänk vad tröttsamt om jag i alla debatter med dig skulle gnälla om att du ser ner på kvinnor och försvarar våldtäktsmän, ungefär som du gärna vill dra till med människosyn och rasism så snart jag dyker upp.

   Nej, på sätt och vis kan man väl säga att jag inte är helt kompatibel med det samhälle vi nu formar, det är ju därför jag engagerar mig. Du är ju inte helt kompatibel med de feministiska strömningarna, så därför bemöter du dessa – det är väl inget konstigt med det?

   Angående föredömen, så får vi väl se. Den framtida regnbågsnationen Sverige kanske blir det mest framgångsrika landet, medan homogena Japan avundsjukt tittar på. Själv tror jag på motsatsen, att ester och vitryssar kommer att skaka på huvudet och undra vad vi egentligen höll på med, medan de försökte resa sig från kommunismen.

   Mot slutet låter du känslorna spåra ur en smula. Kom igen nu, vi har ju lyckats hålla en någorlunda civiliserad ton hittills. Det blev väldigt mycket ”sådana som du” där. Någon gång får du gärna förklara varför invandringskritik genererar så fantastiskt mycket ilska hos meningsmotståndarna. Om jag skulle ändra åsikt i denna fråga, skulle jag inte hata alla som var skeptiska mot invandringen…Sedan finns det ju faktiskt ungefär 10-15% människor med samma ”människosyn” som jag… 😮

   Jag tror inte att den här polariseringen är särskilt hälsosam – jag tror att den leder till radikalisering hos båda sidor. Om ni tyckte det kändes jobbigt när SD kom in i riksdagen, så är det en västanfläkt jämfört när folk i ren desperation röstat in även SvP där. Grejen är att det faktiskt finns gott om riktiga rasister också, och även rena nationalsocialister, så passa på att uppskatta oss snälla sverigedemokrater, som faktiskt vill ha en debatt och lösa problemen demokratiskt.

   • 14. certatio  |  mars 27, 2013 kl. 07:57

    Skepticism inför ideologin islam eller dess anhängare är därför inte rasism.

    Fine, låt oss säga att det inte är rasism då. Likafullt är spridandet av nedlåtande, förminskande kommentarer baserade på fördomar och felaktigheter förkastliga. Din negativa uppfattning om muslimer i stort är ogrundad, alldeles oavsett vilken befogad kritik som kan riktas mot militanta individer.

    ”Sosse-bimbon” – haha, jag tvekade innan jag drog till med det, eftersom jag förstås aldrig skulle uttrycka mig så på min egen blogg […].

    Ha, ha; humor! Det du på din blogg skriver om medlemmar ur ditt föraktade medie- och politikeretablissemang är ofta minst i paritet med det epitetet. Just nu hinner jag inte, men jag kan – om det kniper – ta fram exempel, så försök inte spela oskyldig.

    Tänk vad tröttsamt om jag i alla debatter med dig skulle gnälla om att du ser ner på kvinnor och försvarar våldtäktsmän, ungefär som du gärna vill dra till med människosyn och rasism så snart jag dyker upp.

    Skillnaden är väl att om jag upprepat uttryckte mig förminskande om kvinnor och/eller försvarande gentemot sexualbrottslingar, vore kritiken befogad. Det gör jag inte. Du, däremot, uttrycker dig på din blogg regelbundet nedsättande om muslimer, romer, namngivna mediepersonligheter och politiker.

    Någon gång får du gärna förklara varför invandringskritik genererar så fantastiskt mycket ilska hos meningsmotståndarna.

    Någon gång hoppas jag att du lär sig skillnaden på kritik av invandringspolitk och på kritik av invandrare. Skillnaden är relevant.

    Grejen är att det faktiskt finns gott om riktiga rasister också, och även rena nationalsocialister, så passa på att uppskatta oss snälla sverigedemokrater, som faktiskt vill ha en debatt och lösa problemen demokratiskt.

    Här håller jag delvis med dig. Det är ett problem när de etablerade partierna inte dar debatten med SD, utan nöjer sig med att kalla er rasister. Då får ni ”martyrpoäng” helt i onödan, vilket öppnar upp ytterligare möjlighet för er populism.

    Dock har jag inte bara påpekat att SD är ett till historik och idéprogram främlingsfientligt parti, utan även med hjälp av vetenskapliga, opartiska källor påvisat att själva grunden för SD:s islamofobi är ogrundad. Här bevisar du att det inte handlar om politik, eftersom du vägrar att ta till dig fakta. Det handlar alltså enbart om värderingar, och det faktum att du hyser fördomar (som du inte är villig att släppa) mot muslimer.

    Case closed.

    • 15. Tobbes Medieblogg  |  mars 27, 2013 kl. 10:04

     Nej, jag är definitivt ingen expert på islam, men det jag sett, inte minst hur denna religion manifesterar sig i praktiken, tycker jag ändå berättigar mig till viss skepticism. Jag tror inte att du är någon expert på nationalsocialism, men något gör ändå att du har betänkligheter inför den ideologin (ja, det har även jag).

     Och så det här med grupper, individer, fördomar och diskriminering. Om jag försöker ge ett omvänt exempel kanske det blir lite klarare. Svenskar, som grupp, har tydligen ett rykte om sig att supa och svina runt i Alperna och Medelhavet. Alla gör förstås inte det, men det ligger troligen någonting bakom fördomen. Svenskar, som grupp, uppvisar ju en del sådant beteende även på hemmaplan. Det är ett liknande resonemang som ligger bakom när jag diskuterat diskriminering av romer. Det framställs som att en helt slumpmässig fördom om tiggeri och tjuveri dykt upp i olika tider, i olika länder, kring denna grupp. Vad jag någon gång försökt säga, är att, förutom att majoritetssamhället förstås inte skall diskriminera baserat på etnicitet, även gruppen kanske har ett ansvar för hur den uppfattas. På samma sätt har människor på något sätt fått intrycket att islam är en totalitär och våldsbejakande religion, vilket man aldrig hör om buddhism. Du menar att detta är en rent slumpmässig fördom, jag menar att det kanske finns lite eld bakom röken.

     Sedan är det faktiskt så att jag ganska sällan skriver om islam eller romer överhuvudtaget. Min blogg är riktad mot medier och politiker, vilket du också verkar ha noterat. Offentliga personer som har makt och uttalar sig om samhället, tycker jag är helt legitima måltavlor för kritik. För det mesta försöker jag att attackera deras alster, och inte själva individerna, men det sker säkert övertramp här och där. Jag hoppas förstås att du läser alla mina inlägg, då får du en lite mer nyanserad bild av vad bloggen faktiskt handlar om; och det är inte en attack mot ”invandrare”. On topic i sammanhanget är ju exempelvis mitt senaste inlägg, där du kan njuta av lite Geert Wilders: http://tobbesmedieblogg.blogspot.se/2013/03/hollands-uppvaknande-geert-wilders_27.html

     Sedan har jag ett öppnare sinne än vad du tror. Eftersom jag faktiskt tycker att du resonerar mestadels rationellt, och mestadels med en hyfsad ton, läser jag och begrundar det du skriver. Jag skulle gärna bli övertygad om massinvandringens och islams välsignelser, men ingenting har hittills fått mig att byta uppfattning. Det får bli din uppgift Certatio! 😉

   • 16. Kinizsi  |  mars 27, 2013 kl. 15:16

    Tack Tobbe att det ännu finns människor som du, som lever i verkligheten och kan se, inte bara titta. Det känns som om de flesta andra sitter framför TVn eller datorn, letar efter hemsidor och statistik som bekräftar deras egna teorier. Allt detta förstås i en lägenhet eller hus någonstans i ett ”svenskt” område. Det måste kännas trevligt att framtiden ser så ljust ut om man lever på vissa ställen och filtrerar verkligheten tillräckligt noga.

    Jag skulle gärna byta min lägenhet här i en av måga getton, så att de här individerna skaffar sig lite verklig livserfarenhet och att det finns mer än luft bakom deras inlägg.

    Problemet med muslimer man kan jämföra med problemet med zigenare, som vi i östra Europa har haft och fortfarande har. Jag har levt 24 år som granne med zigenare, har haft skolkamrater och även lärare med detta ursprung. Sedan kom Sverige: 8 år med grannar som var bara svenskar och nu 12 år med muslimska grannar och arbetskamrater. Jag tror att det räcker så mycket egen erfarenhet för att jag ska kunna säga några saker om detta.

    Zigenarna (det finns alltid undantag) kunde inte integreras i flera hundra år. Allt var inte deras fel förstås, men man måste anstränga sig och vilja anpassa sig. Och det är samma möster man ser hos många muslimer. De flesta jag känner kom inte till Europa därför att de brinner för kulturen här eller friheten i allmänhet. De vill leva som de gjorde i sina hemländer, minus krig och fattigdom.

    Som du skrev, det behövs inte 51% av sådana för att påverka livet för andra och oftast negativt. Det ser man här i Sverige också, om man VILL se: fler och fler moskeer, segregerad tid till bad, snart böneutrop här och där, fler och fler kvinnor inte bara med hucklor utan heltäckande ”tält”, bråk om halal mat o.s.v. Det är inte bara islamister som vill ha allt detta utan ”vanliga” muslimer också. Jag känner många asiater också men jag vet inte ens om de är buddhister, konfucianister eller vad, därför att som många av oss europeer det är inte religionen som är viktigast för de, och de sköter det privat. Det är nästan omöjligt att umgås med en muslim en längre tid utan att DERAS religion blir involverad.

    Jag ”levde” 24 år under kommunisterna och frihet är det jag sökte här i Sverge. Man kan nog förstå att jag blir inte precis glad att byta / bli påverkad av ett lika inskränkt, intolerant … vad ska jag kalla: levnadssätt, religion som islam. Och jag är övertygad att de flesta svenskar vill inte heller, men:
    1 – många kan bo segregerad, ha sina barn i bättre skolor (dvs utan för många invandrare i allmänhet) och jobba på bättre arbetsplats (dvs samma sak som för skola) och drabbas de inte direkt, finns inte problemet
    2 – den här så kallade demokratin tillåter val var fjärde år och de flesta röstar efter plånboken, dvs efter kortsiktiga mål utan att förstå att detta påverkar ekonomin också, förr eller senare. Folkomröstningar, som skulle vara en självklarhet i en riktig demokrati är inte precis vanliga företeelser.

    Så ursäkta att jag låter som en pessimist men jag är inte tillräckligt rik att flytta och bo i en bubbla.

    • 17. Tobbes Medieblogg  |  mars 27, 2013 kl. 20:05

     Kul Kinizsi med en liten ryggdunkning – ibland känns det här som på Aftonbladets kulturredaktion. Är du möjligen från Ungern?

     Magyar vagy? Magyarorzagot szeretem!

    • 18. Kinizsi  |  mars 27, 2013 kl. 21:22

     Hej Tobbe!
     Ja, jag är ungrare men tyvärr från Rumänien, det är det som är problemet.

    • 19. certatio  |  mars 28, 2013 kl. 09:36

     Välkommen, Kinizsi.

     Det är jäkligt lustigt, det där, att folk så regelbundet förutsätter att om jag inte instämmer i deras fördomar så beror det på att jag ”inte lever i verkligheten”, utan istället lever och/eller har levt i ”skyddad verkstad”, företrädesvis då i form av ett helsvenskt övre medelklass-villaområde.

     Jag har bott ett ungefär ett decennium i en sketen liten svensk landsortshåla, som fick ta emot en oproportionerligt stor grupp flyktingar från Kosovo. Jag har sett slitningarna det ledde till, och slagsmålen på skolgården. Jag kan idag (som tänkande, kännande vuxen) också se att om dessa flyktingar inte hade bemötts med en så tydlig misstänksamhet, ovänlighet och generell anda av ”ni är inte välkomna här” så hade det hela säkert avlöpt betydligt bättre.

     Jag har bott ett annat decennium i en väldigt invandrartät stadsdel i en större stad, en stadsdel med många kulturer, religioner och klädstilar, och följaktligen sett som ”lågstatus” och ”dålig” av folk mer etniskt homogena områden. Jag vet också att jag som boende i detta område inte kände mig otrygg, och att de människor från t.ex. mellanöstern som jag där träffade var precis lika trevliga som mina svenskfödda bekanta.

     Jag har också levt under – dvs. inte på, utan verkligen under – existensminimum under en (för all del kortare) period av mitt liv, och (under något längre tid) varit socialbidragstagare. Jag har stått där i kassakön på Konsum med sex varor i korgen, räknat mynten i plånboken och fått ställa tillbaka den enda mjölktetran eftersom jag inte hade råd.

     I min lägenhet då fanns det mögel bakom badrumstapeterna, is på insidan av fönstren vintertid, och källarspindlar som regelbundna besökare inomhus. Senare blev jag hotad med vräkning för att jag låg efter med hyran, och fick låna pengar av släktingar för att reda upp det hela.

     Visst, idag bor jag i det där lugna villaområdet, och visst, idag är jag högutbildad och fastanställd inom privat sektor. Det innebär inte att jag inte har livserfarenhet av relevans för frågor om ekonomiska prioriteringar och/eller integrationspolitik.

     Dessutom – och det är av vikt att notera för er som tror att jag bara yttrar mina humanistiska värderingar för att jag nu sitter i en trygg sits – har jag alltid haft den här synen i de här frågorna. Oavsett livssituation har jag alltid tyckt att Sverige bör bedriva en human (generös) flyktingpolitik, och att etnicitet och/eller kultur inte påverkar en individs människovärde.

     Följaktligen betackar jag mig för ”klapp på huvudet-attityd” från rasistiska besserwissrar som tror de är de enda som har sett ”sanningen”…

    • 20. certatio  |  mars 28, 2013 kl. 09:46

     @Kiniszi

     En grej till: Det är på sätt och vis ganska tragikomiskt att du väljer att ge Tobbe en ”ryggdunk”, och tackar för att det finns sådana som honom. Du har ju själv invandrat till Sverige för att få chansen att undkomma politiskt förtryck (kommunism) och för chansen att bygga dig ett bättre liv här. Dvs. av exakt samma anledningar som majoriteten av dagens invandrare kommer hit. Hade det varit upp till sådana som Tobbe hade du inte varit välkommen när du anlände – kanske något värt att tänka på…?

     @Tobbe

     Innan du börjar protestera, så visst. Att du idag kan ha visst överseende med ungrare kan jag förvisso köpa. Ungern är ju = Jobbik, och det lär du ju tycka att är ett gäng ”fina killar”…

     Principen håller dock. Enligt det tänkande du företräder hade Kiniszi inte varit välkommen till Sverige när han kom hit, varför jag ser ditt ”röstfiske” hos honom som synnerligen populistiskt.

 • 21. Nurse Naughty  |  mars 26, 2013 kl. 21:25

  Gillar hur du tänker,Certatio. Och jag tror det handlar mer om skicklighet än om tur 🙂

 • 22. Skyddad verkstad my ass! | Certatio  |  mars 28, 2013 kl. 10:35

  […] meningsutbyte i kommentarerna till inlägget Eurabia är ett falsarium fick mig att känna att jag behöver vidareutveckla en grej. Så fort jag eller andra som delar […]

 • 23. Tobbes Medieblogg  |  mars 28, 2013 kl. 17:06

  Käre Certatio, skulle du inte kunna omvärdera din kommentarspolicy – jag tycker iallafall att det kan vara intressant att tjafsa i några led till.

  Japp, helt rätt, jag välkomnar Kinizsi med öppna armar. Tycker dock det är lite märkligt att du ser honom/henne som en representant för Jobbik – det var väl lite generaliserande i överkant eller? Eftersom du inte ens ser niqabister som något märkvärdigt, eller muslimer som bärare av någon ideologi, behöver ju inte någon med ungerskt ursprung vara fullfjädrad Magyar Garda, eller? Och nej, det är inte samma sak som vad jag gör. En muslim är bärare av islam, en nazist är bärare av nazism, men en ungrare kan väl ha vilken politisk färg som helst, eller?

  Och nu då till punkten där du brukar dra fram rasistkortet. Ja, jag har inga större problem med invandring från Ungern. De ungrare som kom exempelvis 1956 arbetade och blev en integrerad del av samhället, precis som 60-talets italienare och jugoslaver. En muslimsk invandring är inte samma sak. Religionen och kulturen sätter bra mycket större käppar i hjulet för integration. Dessutom talar vi idag om otroliga volymer. Antalet ungrare 1956 var inte på samma nivå som antalet somalier idag. Dessutom var arbetsmarknaden då gynnsammare. Och du, hudfärgen bryr jag mig inte det minsta om. Förresten, du vet väl att Anna Hagwall, riksdagsledamot för SD, är ungerska, med brytning och allt? I vårt eget distrikt har vi för övrigt bland annat ett par adopterade killar, den ene svart, den andre indisk. Och tänka sig, inte bara har de sökt sig till vårt parti, ingen känner heller någon motvilja mot dem!

  Kinizsi – glöm förresten inte att läsa min blogg!

  • 24. certatio  |  mars 28, 2013 kl. 22:06

   Tycker dock det är lite märkligt att du ser [Kinizsi] som en representant för Jobbik – det var väl lite generaliserande i överkant eller?

   Varifrån fick du uppfattningen att jag såg Kinizsi som Jobbik-representant? Citera mig gärna. Det jag avsåg var istället naturligtvis att ge dig en liten halvt skämtsam, halvt allvarlig passning. Eftersom du på din blogg så ofta höjer andra främlingsfientliga organisationer i Europa till skyarna, och kallar dem för SD:s ”bröder”, antar jag att du även ser Jobbik som ett föredöme? (Jag menar, vem bryr sig väl om lite armbindlar och sånt…?)

   En muslim är bärare av islam, en nazist är bärare av nazism, men en ungrare kan väl ha vilken politisk färg som helst, eller?

   En nazist är en nazist, och ungrare kan ha väldigt många olika politiska hemvister, ja. Så långt är vi överens. Sedan verkar du lite obildad just när det gäller islam, vilket kan tyckas lite lustigt, med tanke på hur ofta och gärna du diskuterar ämnet. Detta eftersom du inte har koll på att en muslim också kan ha väldigt många olika ”grader” av religiositet, och att ett extremt litet fåtal kan sägas vara militanta fundamentalister.

   Kul fakta, förresten: Europol klassificerade under 2001-2009 närmare 7000 brott i Europa som av karaktären ”terrorhandling”. Av dessa kunde cirka 1% klassificeras som kopplade till extremistisk islam och/eller jihad. Med tanke på att muslimer utgör mellan 3-4% av kontinentens befolkning, är de alltså strikt matematiskt mindre terrorbenägna än icke-muslimer. Go figure, huh?

   Dessutom talar vi idag om otroliga volymer.

   Nej, det gör vi ju faktiskt inte. Av de dryga 100 000 PUT vi delar ut per år är det – vilket vi avhandlat tidigare – endast cirka 1/4 som är flyktinginvandring, och då är inte alla dessa muslimer. (Av de resterande 3/4 är en klar majoritet återvändande exilsvenskar, arbetskraftsinvandring eller anhörig-dito från västländer.)

   Säg cirka 20 000 muslimska immigranter per år (vilket alltså bör vara aningen högt räknat snarare än tvärtom) och en befolkning på cirka 9 000 000. Det blir 0,22%. Vem det än var som började lalla om massinvandring á la islamisering, borde den ta och göra om sin research…

 • 25. Tobbes Medieblogg  |  mars 29, 2013 kl. 02:22

  Visst, det stämmer att jag känner sympati för det främsta nationalistiska partiet i olika länder, även om jag självklart inte köper hela partiprogrammet. Front National har ju en viss osund koppling till katolicismen, och verkar idag framför allt ägna sig åt EU-motstånd. Dock är det ju i mina ögon det enda alternativet i Frankrike. När det gäller Jobbik så är juryn fortfarande ute. Av princip borde jag ju stödja även dem, men de har haft en del märkliga aktiviteter för sig. Greklands Gyllene Gryning är jag definitivt skeptisk till.

  Sedan blir du lite ologisk, vilket förvånar mig. Du hävdar alltså att en muslim inte tillhör islam, med motiveringen att inte alla är fundamentalister…Tja, det finns väl olika grader av hängivenhet bland nazister också, men det finns väl en gemensam ideologi? Och inte ens du kan väl hävda att koranen inte är grunden för alla muslimer? Och att sedan dra till med ”obildad” och liknande är inga vidare argument, för att inte tala om det andra inlägget där din motstöt var att jag antingen var korkad eller ljög eller hur det nu var.

  Den där Europol-studien får du nog titta närmare på, och då med ett kritiskt öga, för den har sågats sedan länge. Kritiken går ut på att man är väldigt generös när man räknar på vad exempelvis irländare och basker hittar på, vilket gör siffrorna helt snedvridna. ETA, IRA osv har allt möjligt fuffens för sig, men till skillnad från islamister gör de inte allt för att maximera dödstal. Du minns väl London och Madrid? Nu nämnde jag ju i och för sig inte ett ord om terrorism, så jag vet inte riktigt varför du tog upp det.

  • 26. certatio  |  mars 29, 2013 kl. 13:35

   När det gäller Jobbik så är juryn fortfarande ute. Av princip borde jag ju stödja även dem, men de har haft en del märkliga aktiviteter för sig.

   Bara att du ens överväger att ge (i princip öppet nazistiska) Jobbik ditt stöd säger väl egentligen det som behöver sägas… En liten strimma hopp kanske det ändå finns, givet att du åtminstone tycker att deras öppna, militanta, våldsromantiska rasism bitvis är ”märklig”.

   Du hävdar alltså att en muslim inte tillhör islam, med motiveringen att inte alla är fundamentalister…[…] Inte ens du kan väl hävda att Koranen inte är grunden för alla muslimer?

   Citera mig gärna så det framgår var jag säger att en muslim inte bekänner sig till islam. Om du inte kan hitta ett sådant citat, sluta snacka skit. Jag har däremot konstaterat att alla muslimer inte är islamister, men det är liksom rätt stor skillnad på de två – vilket du mycket väl är medveten om.

   Vidare är så klart Koranen grunden för Islam. Dock är långt ifrån alla muslimer bokstavstroende, vilket du gärna (återigen medvetet bedrägligt) brukar låta påskina. Lika lite som alla ”kristna” följer påbuden och livsåskådningarna från Bibeln, även om Bibeln är grunden för kristendomen. SD brukar ju gilla att framhäva sig som försvarande ”kristna värderingar” – innebär det då att de tycker att man skall stena kvinnor till döds om de inte är oskulder när de gifter sig (likt Gamla Testamentet anser)?

   Nej, tänkte väl det. Allvarligt, Tobbe, om du inte slutar med din straw man-retorik jäkligt snart kommer jag att tappa tålamodet. Det är okej att ha en avvikande åsikt, men inte okej att medvetet förvanska sanningen.

   Och att sedan dra till med ”obildad” och liknande är inga vidare argument, för att inte tala om det andra inlägget där din motstöt var att jag antingen var korkad eller ljög eller hur det nu var.

   Läs igen, fast noga den här gången. Jag skrev uttryckligen att du inte var korkad. Dock står min anklagelse om att du är intellektuellt ohederlig fast, eftersom du medvetet väljer att bortse från bevis som uppenbarligen motsäger dina teser (korkad hade du varit om du inte förstod bevisen, men det gör du).

   Till skillnad från islamister gör [ETA, IRA osv] inte allt för att maximera dödstal. Du minns väl London och Madrid? Nu nämnde jag ju i och för sig inte ett ord om terrorism, så jag vet inte riktigt varför du tog upp det?

   Nej, vi säger väl det. IRA och ETA har naturligtvis väldigt oskyldiga uppsåt med sina bombdåd… Humor! Vidare finns det naturligtvis även illasinnade islamistiska terrorister, och dessa förtjänar precis lika mycket som icke-muslimska diton att ruttna bort bakom lås och bom, men återigen: alla muslimer är inte militanta, hur många gånger du än upprepar den tesen.

   Att jag tar upp det är för att du regelbundet pratar om hur muslimer i Europa för ”krig” mot oss andra, hur muslimsk invandring kommer att leda till terror, våldsdåd och allmänt kriminellt förfall. Då kanske det är relevant att det finns tydliga belägg för att muslimer i Europa är mindre benägna både att nyttja och acceptera våld som politiskt medel än vad icke-muslimer är? (Retorisk fråga.)

 • 27. Bibbi  |  april 15, 2013 kl. 12:55

  Jag tycker nog att du slåss mot en halmgubbe/nidbild av Eurabia. Iden med Eurabia är knappast att hela Europa/Sverige kommer att tas över av radikala muslimer. Det är snarare att den kraftiga invandringen av muslimer kommer att leda till en starkare position/roll för politisk Islam i samhället. Fallet Omar Mustafa är ett utmärkt exempel på detta. Även om muslimer kommer att fortsätta vara en minoritet totalt sett i landet kan de mycket väl komma att utgöra den största minoriteten eller t o m majoriteten i en viss region/stad/stadsdel. I synnerhet om den inhemska befolkningen väljer att flytta. Södertälje, Malmö och Landskrona är exempel på detta. I dessa områden kan kraven från de mest militanta islamisterna komma att få genomslag. Då är det inte bara fråga enbart om kvinnokvällar i simhallen itan om könsseparerade dagis, förbud mot griskött på den locala ICA handeln och tranasserier mot flickor med håret synligt eller som är på väg till fester. Titta på delar av UK. Eller saker som händer i Tensta/Rinkeby för den delen.

  • 28. certatio  |  april 15, 2013 kl. 13:57

   Alltså, visst håller logiken i ett påstående som: ”om X% av alla muslimer är militanta, kommer en ökning av antalet muslimer att innebära en ökning – i absoluta tal – av antalet militanta muslimer”.

   Samtidigt finns det fortfarande föga anledning att oroa sig. Precis som jag går igenom i inlägget kommer vi högt räknat att om cirka 40 år kunna ha 10-15% muslimer i Sverige, varav då en liten minoritet är militanta.

   Risken att just dessa får ett så starkt politiskt inflytande att det hämmar livskvalitén för de som inte delar wahhabitiska åsikter, är att se som liten.

   Sedan är det naturligtvis viktigt att svenska politiker och myndigheter tar sitt ansvar för att upprätthålla de sekulära värderingar vi bygger vårt samhälle på. Trakasserier av icke-troende, hedersvåld, tvångsgifte och könsstympningar skall inte tolereras, och inte heller separata ”lagböcker” för troende och icke-troende.

   Det svenska (och även brittiska) myndigheter så här långt lite för ofta gör fel, är att när de söker dialog med den muslimska världen (vilket i sig är berömvärt) väljer de som diskussionspartners de som talar med högst röst – vilket ofta är de på den mer konservativa skalan.

   De flesta muslimer i Västeuropa lever tämligen sekulariserat, men deras syn på vad det innebär med ”religiös tolerans” får sällan chansen att föras fram. Synd av flera skäl: dels för att det alltid är olyckligt när en avvikande minoritet för en majoritets talan, dels för att det spär på fördomarna hos aktörer som t.ex. SD.

 • 29. certatio  |  april 15, 2013 kl. 14:07

  @Bibbi:

  Känner att jag vill kommentera även dina mer konkreta farhågor:

  Södertälje, Malmö och Landskrona är exempel på detta. I dessa områden kan kraven från de mest militanta islamisterna komma att få genomslag. Då är det inte bara fråga enbart om kvinnokvällar i simhallen utan om könsseparerade dagis, förbud mot griskött på den lokala ICA-handeln och trakasserier mot flickor med håret synligt eller som är på väg till fester.

  Skattefinansierade, kommunala simhallar och förskolor bör inte tvingas ta hänsyn till religiösa grupperingar. De har ingen skyldighet att tillhandahålla könsseparerade verksamheter. Vill man kunna bada könsseparerat får man öppna en egen simhall i privat regi; finns det efterfrågan nog bär sig konceptet ekonomiskt, annars inte. Oavsett vilket finns det i så fall ingen orättvisa i det.

  Inte heller kan någon ICA-butik tvingas att inte sälja griskött. Däremot finns det inget som säger att en butiksinnehavare i ett muslim-tätt område inte frivilligt kan välja att avstå, givet att en stor del av den tänkta kundkretsen annars bojkottar butiken. Återigen är det marknadskrafterna som bör få styra det, och inga ”påbud” vare sig av islamistisk eller islamofobisk karaktär.

  Avslutningsvis: trakasserier av icke-troende, eller av icke-ortodoxa sådana, bör (som sagt) inte möta någon som helst tolerans. Ett brott är ett brott, oavsett eventuell variant av gudstro.

  Det som är viktigt att komma ihåg är att det inte finns någon given motsättning mellan att tillåta en fortsatt human migrationspolitik med hög inflyttning, och att stå upp för sekulära, humanistiska värderingar. Det är bara en fråga om att kombinera mänskligt hjärta med politiskt mod – knappast en omöjlighet…

  Inte heller är islamofobi lösningen, för (igen: som sagt) de flesta muslimer här i Sverige och övriga Västeuropa lever förhållandevis sekulärt, och har föga intresse av att tvinga på andra religiösa livsregler.


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

 • 88 211

%d bloggare gillar detta: