Normativa barnkläder kontra föräldraansvar

augusti 23, 2012 at 15:39

Malin Nilsson går på Aftonbladet i clinch med H&M: ”Har fåglarna i Angry Birds snoppar?” är titeln på den artikel där hon ondgör sig över klädkedjans uppdelning i killkläder och tjejkläder.

Jag är – som vana läsare av bloggen vet – helt för breda och fria könsroller, samt en stor samhällelig tolerans inför olikheter och individuella val. Samtidigt kan jag inte låta bli att tycka att Nilsson gör det lätt för sig, vilket kan illustreras genom ett par snabba kontrollfrågor:

Hur uppstår normer?
Det är självklart olyckligt ifall en social norm blir så tvingande att normbrytare bemöts med fientlighet, förakt eller hån. Därför kan jag hålla med Nilsson om att det är lite trist med etiketter som ”killkläder” eller ”tjejkläder”, eftersom det ökar risken att de som väljer ”fel” blir retade.

Samtidigt är normer resultatet av de val som folk historiskt sett har gjort, om och om igen. Normer uppstår inte på magisk väg, som en del av något slags diffus konspiration mot den personliga friheten, utan genom att vissa (frivilliga) beteendemönster är vanligare än andra.

Dagens uppdelning i kill- och tjejkläder är måhända inte ideal, men den beror inte på ondsinta klädkedjor, utan på att killar och tjejer generellt tenderar att ha distinkt olika preferenser.

Pink SpidermanUnisex idealet även för Nilsson själv?
Låt gå för att könen – även utan yttre påverkan t.ex. i form av reklam – tenderar att ha olika preferenser, men måste kläderna verkligen hängas på separata avdelningar? De killar som vi ha en svart Star Wars-tröja kan väl välja den på en unisex-avdelning lika väl som på en separat killavdelning?

Svaret är givetvis ja, visst kan de det. Samtidigt undrar jag ifall Nilsson själv skulle vilja behöva bläddra igenom (vad som vanligen skulle ses som) herrkläder när hon är på jakt efter en ny topp eller blus? Eller om hon kanske tycker att det är ganska bekvämt att ha det utbud hon primärt är intresserad av bekvämt samlat?

Säg så här: jag känner inte alltför många småbarnsföräldrar som med förbehållslös glädje och entusiasm tillbringar överdrivet långa stunder på shoppingtur med barnen i välbefolkade affärer… Att då ha det (åtminstone sannolikt) efterfrågade utbudet lättillgängligt ses nog av många som ett plus – även om Nilsson verkar se det som ett utslag av klädbolagens trångsynta stockkonservatism.

Om Nilsson på allvar skulle föredra att även vuxenavdelningarna var blandade ”unisex”, köper jag hennes resonemang. Annars inte.

Vem står i vägen för alternativen?
Antag att man nu inte tycker den könsuppdelning H&M och de andra klädjättarna begagnas sig av är acceptabel. Finns det då inte möjlighet att spendera sina pengar på annat håll; lever vi inte i en marknadsekonomi?

Nilsson verkar mena att föräldrar mest ger upp inför ”omöjligheten” att bejaka sina barns individualism. För egen del tror jag nog att de flesta föräldrar ändå försöker ge sina barn möjlighet att vara mer än blott normativa kloner. Om klädbutiker med unisex-avdelningar i mycket högre grad bidrog till detta – hade de då inte frodats i vart och vartannat gathörn?

Vad hände med det egna ansvaret?
Barn är förvisso små mästare på att kategorisera sin omvärld, och lär sig snabbt vad som är ”normal” klädsel för pojkar respektive flickor. Därför kan jag hålla med Nilsson om att det är olyckligt ifall vi vuxna inte ger dem signaler om att många olika val är lika acceptabla.

Ett sätt är naturligtvis att kräva att klädbolagen skall ha unisex-sektioner. Ett annat är att som förälder faktiskt gå i bräschen och köpa de kläder åt sitt barn som barnet vill ha, även om det bryter mot könsnormer. Då finns naturligtvis risken att de blir retade; det är (tyvärr) sällan smärtfritt att vara normbrytare. Samtidigt verkar det lite magstarkt att peka finger åt klädföretagen och begära att de skall vara föredömen för ens barn, om man inte ens vågar vara det själv.

Det är en svår balansgång, det medges. Själv har jag inga problem med att köpa rosa eller glitter åt mina söner, och ifrågasätter när de använder etiketter som ”killtröja” eller ”tjejtröja”. Samtidigt drar jag en gräns vid att köpa figursytt. Även om jag alltså inte är helt fri från konventionerna, skulle det ändå aldrig falla mig in att se det som klädföretagens uppgift att lära mina barn tolerans; det är mitt föräldraansvar.

* * * * *

Så, låt oss summera:

1. Normer uppstår på grund av upprepade, (åtminstone initialt) frivilliga val grundade på faktiska skillnader i preferenser.

2. Att klädavdelningarna är könsindelade är följaktligen mer en praktisk fråga – att lättast möjligt hitta det som sannolikt efterfrågas – än en om tankekontroll.

3. Att vara normbrytare är sällan enkelt, men samtidigt något som rimligen kan avkrävas de som pekar finger åt andra och beklagar sig över deras normativa val.

4. Det är åtminstone inte helt orimligt att man som förälder bär ett större ansvar för sina barns värderingar, än vad de klädkedjor där barnens kläder inhandlas gör.

Jag håller som sagt med Nilsson om grundtanken att för rigida könsstämplar på kläder kan vara av ondo, men menar nog ändå att det i skenet av detta går att ifrågasätta med vilken rätt Nilsson hackar på H&M. För det första: Har de verkligen ett så pass mycket större ansvar att vara föredöme än vad hon själv har? För det andra: är den rådande normen i sig verkligen så upprörande, eller är det kanske okej att könen har olika klädpreferenser – även redan som barn?

Annonser

Entry filed under: Jämställdhet & Genus. Tags: , , , .

Mer än 15 barn varje dag Gubbplogat vs kärringskottat


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

  • 85,861

%d bloggare gillar detta: