Positiv manlighet – finns det?

mars 15, 2012 at 11:37 7 kommentarer

För ett par dagar sedan skrev jag ett inlägg betitlat ”Management by skott i egen fot”, som handlade i det vanskliga i att försöka motarbeta manligt våld genom radikalfeministisk propaganda och kollektiv skuldbeläggning. Mycket tyder nämligen på att just känslor av skuld och skam är starka utlösande faktorer för manligt våld.

"Real men play on 10" t-shirtSom slutkläm på det inlägget konstaterade jag att ifall man ville göra en insats, var det förmodligen bättre att lyfta fram och uppmuntra positiva uttryck för manlighet och den manliga könsrollen. Här fick jag ett visst mothugg av kommentatorn Lottie, som undrade vilka sidor av manligheten jag såg som så pass positiva att jag vill bevara dem. Kanske är jag lätt paranoid, men jag fick känslan av att hon själv inte såg några sådana.

Oavsett om så var fallet, eller om hon faktiskt bara var genuint nyfiken, vill jag naturligtvis stå till tjänst och besvara frågan. Innan jag gör det är det värt att poängtera ett par saker – särskilt som jag vet att det i den här typen av diskussioner alltid finns någon som bara väntar på att hitta något att vinkla, feltolka och slå ner på. Alltså:

1. Jag diskuterar genomsnitt och generaliseringar. Det är förmodligen långt ifrån alla män som har alla de egenskaper jag listar, och vissa män äger kanske inte ens en enda. Dock menar jag att det är så pass vanliga egenskaper hos män att det är mer sant att kalla dem ”typiskt manliga” egenskaper än ”atypiska” diton.

2. Även om jag ser dessa egenskaper som typiskt manliga enligt ovanstående definition, innebär det inte att bara män kan inneha dem. Självklart kan kvinnor också äga dessa egenskaper, och skillnaderna mellan individer av samma kön är som regel större än de genomsnittliga skillnaderna mellan könen.

3. Alla listade egenskaper är inte nödvändigtvis enbart av godo; det finns säkert vissa följder av dem som kan problematiseras. Dock menar jag att det finns tillräckligt mycket gott som kommer av dem för att de skall vara värda att ta upp.

4. Vad som är den manliga ”könsrollen” och vad som är manlig biologi / genetik är förmodligen en svår definitionsfråga. Jag ämnar inte här försöka avgöra vilka beteenden och egenskaper som är socialiserade eller medfödda, utan fokuserar enbart på vad som yttras som ”positiv manlighet”.

5. Jag tycker inte att män är bättre än kvinnor (eller vice versa heller, för den delen). Båda könen är lika värda, alldeles oavsett om de delar samma positiva egenskaper eller bär på unika sådana.

Då så; är vi på det klara med det? Bra. Här kommer då alltså några egenskaper jag ser som positiva uttryck av manlighet:

Målmedvetenhet. Mäns förmåga att ta sig en an en uppgift, fokusera på målet, och med envetenhet, koncentration och beslutsamhet kämpa för att uppnå detta, är förmodligen något som varit mänskligheten till stor nytta genom historien. När män ger sig fanken på att de skall sätta sin fot på månen, är det i princip bara en tidsfråga innan det sker.

Lojalitet. Jag vet att mina närmaste manliga vänner skulle dra i krig för mig utan att tveka, och jag vet att jag skulle göra detsamma för dem. Styrkan hos de band som kan uppstå mellan manliga vänner, eller män som ingår i samma militära förband och/eller idrottslag, är enastående.

Offervilja. Män har genom historien – och än idag – sällan haft problem med att underordna sig det allmännas bästa, när situationen så kräver. De som villigt tar på sig riskabla och farliga roller i syfte att skydda eller skona andra (poliser, brandsoldater, soldater, räddningsdykare, sanerare vid kärnkraft-olyckor, siste person kvar på den sjunkande båten och så vidare) är allt som oftast män.

Tävlingsinstinkt. Inte utan att emellanåt få problematiska konsekvenser, är den manliga tävlinsinstinkten ett drag som resulterat i mycket gott. Om inte män genom historien tävlat med varandra om att skapa det snabbast flygplanet, den säkraste bilen, den energisnålaste lampan, den växtkraftigaste grödan eller den bästa rocklåten, var hade mänskligheten stått då…?

Rakt på sak. Män tenderar att vara raka och tydliga i sin kommunikation. De kan sällan missförstås avseende vad de verkligen tycker om något, och har som regel inte problem med att framföra distinkta åsikter direkt till den som berörs.

Trygghet. Det finns gott om studier som påvisar att männen i heterosexuella förhållanden som regel vet mer om kvinnans problem och orosmoln än tvärtom, och att det är vanligt att män undertrycker sina egna bekymmer i syfte att ”skona” sina kvinnliga partners. Visst skulle man kunna hävda att detta egentligen handlar om bristande kommunikation från mäns håll, men generellt verkar kvinnor ändå föredra klassiskt ”tysta och stabila” män framför män som gärna diskuterar sina egna problem, farhågor och tillkortakommanden. Detta kombinerat med att det alltså oftast är män som i parrelationer har rollen som stöttepelare, ger vid handen att trygghet är en uppskattad manlig egenskap.

Tja, där har ni ett urval av egenskaper jag menar att kan ses som positiva uttryck för manlighet, så som den idag yttrar sig. Kanske håller ni med; kanske inte. Oavsett vad ni hade valt för exempel gäller mitt tidigare råd: vill du bidra till att bygga en positiv manlighet, uppmuntra då hellre de specifika egenskaper du uppskattar än att att klanka ner på det du inte gillar.

Möjligen är nämligen även detta en typiskt manlig egenskap: om någon ger oss en sockerbit, kliar oss bakom örat och talar om för oss hur duktiga vi är, finns det nästan ingen gräns för hur långt och snabbt vi kan springa… 😉

Annonser

Entry filed under: Jämställdhet & Genus. Tags: , , .

Tele2 tar kundservice till helt nya… djup Gud behöver bättre PR-folk

7 kommentarer

 • 1. AV  |  mars 15, 2012 kl. 16:17

  Skulle kanske lägga till principfast – att stå för sina åsikter, och att bevara sin barnsliga nyfikenhet av det okända.

  I den manliga könsrollen ligger att man vågar stå upp för sina åsikter. Det kan givetvis gå över in absurdum i tjurig envishet, men att inte vända kappan efter vinden för minsta lilla bris är manligt. Och att bry sig lagom om vad andra tycker. På ”Venus” är det många som har åsikter om vad andra bör göra, ha på sig, rätt accessoarer mm. Och ger spydiga kommentarer för de som inte följer trenden. På ”Mars” skulle man svara tillbaka: Skit på dig!

  En annan god manlig egenskap är att tillåta sig att vara barnslig och nyfiket gå in i det okända. Såg nyligen några program om att bygga några av DaVincis maskiner och testa om de verkligen skulle fungerat. Den barnsliga glädjen de visade när en bakladdad kanon skulle kunnat fungera flera hundra år före den verkligen kom i bruk, är nog ganska typisk manlig. Nyfikenheten som säger ”tänk om man gjorde så här istället” har lagt grunden för mycket utveckling. Att det kan behöva kompletteras med lite kvinnlig skeptisk broms ibland är ett faktum. Beskrivet bra av Euskefeurat i Lingonrap.

  • 2. certatio  |  mars 15, 2012 kl. 17:16

   Sant. Både principfasthet och nyfikenhet på hur världen fungerar (”upptäckaranda” kanske man kunde kalla det?) kan nog läggas till på listan. Bra där! 🙂

 • 3. Sanjo  |  mars 15, 2012 kl. 17:09

  Bra inlägg!!

 • 4. Musse Pig  |  mars 16, 2012 kl. 07:29

  En egenskap som kanske är mindre framstående, i genomsnitt, bland vuxna män än bland små pojkar är en sprudlande kreativitet och skaparglädje. Det tycker jag är ett av de mest framträdande uttrycken hos uppväxande pojkar, men tragiskt nog något som inte alls värderas och snarast blir ett stort problem i klassrummen. Samhället verkar gå in stenhårt för att tvinga pojkar att undertrycka, skambelägga, skuldbelägga och förneka sina kreativa impulser.

  • 5. certatio  |  mars 16, 2012 kl. 11:23

   Jag kan hålla med om att den svenska skolan av idag har en del att jobba med avseende hur den bemöter pojkar, men vill nog ändå mena att problemet i vuxen ålder inte är lika stort som du gör gällande.

   Ser man hur stor andel män som förekommer i skapande/kreativa roller som arkitekter, ingenjörer och musiker (för att ta några random exempel) verkar det som om ganska många av oss trots allt får utlopp för kreativitet.

 • 6. Musse Pig  |  mars 16, 2012 kl. 12:13

  Det var inte min poäng. Min poäng var, visserligen vid sidan om vad som är manligt, att en egenskap som är vanlig inom det manliga könet, mer synlig hos pojkar än vuxna män, är en kreativ energi och skaparlust MEN med tillägget att pojkar ofta snarast straffas för denna positiva egenskap under sin uppväxt eftersom den inte passar in i förväntningarna och kraven i skolsituationen. Denna egenskap vantolkas, missförstås, erkänns inte, bekräftas inte, utan många pojkar får lära sig att det är fel på dem och de får lägga en stor del av sin energi på att undertrycka sina mest vitala impulser.

  • 7. certatio  |  mars 17, 2012 kl. 10:46

   Jag menar nog fortfarande att vi egentligen är rätt överens om problemformuleringen, men att vi har något olika uppfattning om magnituden. Gott så.


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

 • 85,839

%d bloggare gillar detta: