Bestäm er, FI – är det skillnad på våld och våld eller inte?

januari 17, 2012 at 14:44 4 kommentarer

FI är igång igen, och skriver på Newsmill om hedersvåld och ”mäns våld mot kvinnor”. Hur gärna jag än vill utgå från att de har goda intentioner, kan jag inte låta bli att anmärka på en del i deras sakframställning:

Problemet med hedersbegreppet är att det bidragit till en uppdelning av våldet där vissa typer av våld – ”invandrares” våld – förklaras med patriarkal kultur och tradition, medan ”svenska” mäns våld förklaras med svartsjuka eller psykisk sjukdom.

Självklart är det dumt att börja generalisera alltför grovt i förklaringar till hur ett våldsdåd uppkom, då såväl förövare, offer och omständigheter i övrigt är individuella. Samtidigt är det oerhört blåögt att hävda att det inte finns generella skillnader mellan våld mot närstående i olika kulturer.

JealousyForskning visar väldigt tydligt att just svartsjuka, socialt utanförskap och psykisk instabilitet i västvärlden är vanliga förklaringsfaktorer till partnervåld, medan religiöst grundade traditioner föga förvånande hamnar längre ner på listan.

En rimlig brasklapp här är dock att det kan vara vanskligt att skilja på ”hedersvåld” och ”vanlig” svartsjukeframkallad misshandel, då båda grundar sig i en önskan av kontroll över den andre partens sexualitet. Detta till trots gör FI förmodligen utsatta invandrarkvinnor en otjänst genom att inte särskilja kulturellt betingat våld från situationsbaserat.

I Sverige har vi länge byggt upp en nationell självbild av ett jämställt, öppet land som respekterar de mänskliga rättigheterna. Detta är en falsk självbild som måste utmanas eftersom vi ser hur kvinnor dagligen diskrimineras och begränsas av olika maktstrukturer.

De där strukturerna blir inte mer sanna bara för att man upprepar dem sönder och samman. Så pass allvarliga påståenden bör backas upp av vetenskapliga bevis, något som verkar en smula knepigt att ro iland.

Enligt Socialstyrelsens uppskattning utsätts årligen ungefär 75 000 kvinnor i Sverige för våld i nära relationer. Omfattningen av mäns våld mot kvinnor är så stor att den kan betecknas som ett folkhälsoproblem.

En enda kvinna som utsätts för partnervåld är en för mycket, och visst kan det vara rimligt att etikettera partnervåld som ett folkhälsoproblem. Dock är det i så fall ALLT partnervåld som utgör problemet, och inte bara mäns våld mot kvinnor. Cirka 1/3 av de som skadas fysiskt är trots allt män.

Därför är en feministisk analys av hela samhällsstrukturen nödvändig för att eliminera våldet.

Edit: därför är en vetenskaplig analys av våldets orsaker nödvändig för att eliminera våldet, inte en teoretisk/filosofisk dito.

Att män står för mer än 90 % av alla våldshandlingar runtom i världen är en av orsakerna till att feminister länge har pratat om mäns våld. Detta för att synliggöra att det handlar om en struktur där män befäster sin överordning genom våld och hot om våld.

En snabb fråga: Om syftet med manligt våld är att befästa sin överordning gentemot kvinnor, hur kommer det sig då att en klar majoritet av manligt våld riktar sig mot andra män, och inte mot kvinnor?

Men att alltid prata om mäns våld mot kvinnor istället för att använda det vidare begreppet våld i nära relationer kan vara missvisande när förövaren inte är en man och brottsoffret inte är en kvinna.

Tack, FI; ni anar inte hur glad jag blev över att läsa det där… Det finns hopp för framtiden!

Det patriarkala, homofoba och transfoba våldet tar sig olika uttryck men finns överallt i samhället och får sin näring av de genomgripande maktstrukturerna som råder.

Om artikelförfattarna med det vill antyda att jag bidrar till att upprätthålla homofobi och transfobi bara för att jag är man (och därmed en viktig kugge i det patriarkala förtryckets maktstruktur) föreslår jag att de läser mitt förra inlägg här på bloggen. Kollektiv skuldbeläggning känns sååå 2011, tycker ni inte…?

Personalen ska omfattas av kompetenskrav så att de har förutsättningar att kunna identifiera de barn och ungdomar som är offer för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och sexuella övergrepp. 

Varför skilja på ”mäns våld mot kvinnor” och ”våld i nära relationer”? Är en viss slags offer värda mer stöd och hjälp på grund av sitt kön – det känns väl i så fall inte värdigt ett genusprogressivt parti som FI…?

PS. Bitte Assarmo har även hon gett sig in i leken, och kommer med replik på FI-representanternas artikel. Mest talande är kanske följande citat:

Numera vågar [FI] inte längre gå så långt att de kallar svenska män för talibaner, troligen för att de inte vill riskera att uppfattas som fördomsfulla mot talibanerna […].

Ouch.

Annonser

Entry filed under: Jämställdhet & Genus. Tags: , , , , , , , , .

Do you dare to go AllOut? Hål i huvudet, Engelholm

4 kommentarer

 • 1. d3mocritus (@d3mocritus)  |  januari 21, 2012 kl. 11:53

  Härligt att läsa dina tankar och reflektioner i inlägget ovan!

  Trist att ingen reagerat och kommenterat, men det kanske är ett tecken i tiden?

  Ska definitivt lägga till dig på min ”läslista” framöver.

  /d

  • 2. certatio  |  januari 23, 2012 kl. 10:37

   Tack och bock!

 • 3. Margarethe Müntzing  |  januari 27, 2012 kl. 11:35

  Hej! jag är politiker i det enda feministiska parti i världen som finns i ett parlamentarisk sammanhang, sitter för F! i socialnämnden i Simrishamn där vi är tredje största parti. F! är ett demokratiprojekt, det får man inte glömma. F! formas av sina medlemmar och påverkas av människor och samhällsföreteelser i hela världen. Jag tycker att det är skitbra att frågan om våld med hedern som drivkraft kontra våld av andra skäl i nära relationer debatteras! Vi har inte talat klart om detta i vårt parti utan för ett ständigt samtal, som vi gör om mycket! Talespersonernas artikel ser jag som en start på ett samtal om detta, det behövs och ska utvecklas. Åsikterna i artikeln är inte skrivna i sten! Det viktigaste, vilket talespersonerna även framför, är att denna fråga inte alls är något som F! blundar för, tvärtom! Själv är jag med i ett nätverk som heter ”kuratorer mot hedersvåld”. Nej, män är inte talibaner, att döma en hel organisation utifrån vad en och annan människa uttalar som självständig individ är lika generaliserande som att säga att alla män är kvinnoförtryckare…Självklart har organisationen ett ansvar om vad som kommuniceras ut till medborgarna men det är även viktigt att se att politik är att utveckla och fördjupa samhällsfrågorna. Vi vill ha debatt! Vi vill, tillskillnad från andra partier, ha en genomlyst och öppen debatt och vi redogör öppet om vad vi sysslar med. Se vår hemsida http://fiosterlen.wordpress.com/ så ser du att vi ständigt rapporterar om vårt politiska aktiva arbete och att vi finns i i alla dela av samhällsbyggandet. MVH // Margarethe

  • 4. certatio  |  januari 27, 2012 kl. 19:54

   Hej Margarethe, och tack för din kommentar!

   ”Nej, män är inte talibaner, att döma en hel organisation utifrån vad en och annan människa uttalar som självständig individ är lika generaliserande som att säga att alla män är kvinnoförtryckare…”

   Sant; självklart skall man fråga den individ man möter om dennes specifika åsikt, och inte göra förhastade antaganden. Därför har jag nog heller aldrig sagt eller skrivit att alla som röstar på FI ser män som förtryckare.

   Dock kvarstår det faktum att FI som parti förespråkar tesen om en könsmaktordning, där alla män förutsätts bidra till att upprätthålla ett kollektivt könsförtryck mot kvinnor. Att på det viset utpeka halva befolkningen som förtryckare är knappast värdigt ett ”demokratiprojekt”, för att använda den term som du själv lanserade…

   Faktum är ju att det verkar finnas väldigt dålig faktamässig grund för teorierna om könsmaktordningen: 10 snabba om radikalfeminism.

   Ta nu för all del inte det faktum att jag ifrågasätter inriktningen – ja, på sätt och vis själva grunden – för ditt parti som ett angrepp på dig personligen. Du har besökt min sida med vänlig ton, och jag hoppas du känner att den återgäldats!


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

 • 85,861

%d bloggare gillar detta: