Moralpanik á la 2012

januari 12, 2012 at 15:07 4 kommentarer

Unreal TournamentFör en tid sedan presenterade Statens Medieråd en genomgång av samtliga studier kring sambandet mellan spelandet av våldsamma datorspel och aggression, som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter mellan år 2000 och 2011.

Deras översikt (sammanfattning HÄR, fullversion HÄR) påvisade förvisso att det finns ett samband mellan spelande av våldsamma datorspel och aggression, MEN…

– att det inte går att belägga att datorspel orsakar våldsamt beteende i den verkliga världen.

– att det inte går att avgöra ifall korrelationen även innebär kausalitet, dvs. ifall det är datorspelen som styr nivån på aggressioner eller det senare som styr valet av datorspel.

– att det fåtal studier som faktiskt tagit höjd för bakgrundsfaktorer som familjesituation, psykisk ohälsa och social status, samtliga visar att sådana omständigheter är betydligt bättre förklaringsfaktorer är datorspelsvanor.

Därmed kanske man kunde tro att saken skulle vara utredd, men icke. Nu har nämligen tre stycken herrar vid Karolinska Institutet gått ihop och fått kollektiv moralpanik. I en debattartikel i DN betitlad ”Våldsamma datorspel kan visst påverka ungas hjärnor” försöker de tillbakavisa slutsatsen från Statens Mediaråd.

De tre herrarna (hädanefter hänvisade till som KI) kraschar och brinner dock ganska illa på flertalet punkter i sin sakframställning. Tillåt mig exemplifiera:

Medierådet har redan tidigare ifrågasatt i fall man över huvud taget bör se på frågan utifrån ett hälsoperspektiv:  ”Att särskilja dem [datorspel] från övriga medier och politiskt definiera dem som en hälsofråga snarare än en mediefråga skulle vara unikt i den demokratiska världen och svårförenligt med den svenska yttrande- och informationsfrihetstraditionen”. Uttalandet är ungefär som att hävda att vi inte får debattera reklam för rökning eller alkohol utifrån ett hälsoperspektiv, eftersom det handlar om yttrandefrihet. Detta trots att hälsoaspekten ligger i uppdragets formulering om ”skadlig mediepåverkan”.

1. Det finns distinkta vetenskapliga bevis för de hälsovådliga aspekterna av tobak och alkohol, bevis som det därtill råder stor konsensus kring. Detsamma gäller alltså inte för våldsamma datorspel.

2. Även om det nu fanns sådana bevis, är det i så fall lika relevant att ställa frågan ”borde vi inte tillåta reklam för alkohol och tobak?” som det är att ställa frågan ”borde vi inte förbjuda våldsamma datorspel?”. I ett liberalt, upplyst samhälle har folk rimligen ansvar för sin egen hälsa.

3. Varför skall egentligen dataspel skiljas från andra medier innehållande våldsskildringar, så som TV, film, teater och böcker? Om KI menar att ungdomar inte lever sig in även i dessa medier, måste de ha haft en synnerligen torftig uppväxt själva…

[Medierådets granskning] ger en gravt felaktig bild av var forskningsfältet i dag befinner sig. Därför är de konklusioner som granskningen skapat i medier ofta också helt felaktiga. Den nämner över huvud taget inte att flera internationella expertförbund (bland annat barnläkarförbunden i USA, Kanada och Australien och det amerikanska hälsodepartementet) har slutit sig till att VS ökar sannolikheten för aggressivt beteende.

Statens Medieråd har alltså granskat 106 stycken i vetenskapliga journaler publicerade undersökningar. KI verkar vara av meningen att fyra  (om än tunga)  instanser utgör ett bättre underlag än dessa 106. Rimligt…?

Granskningen nämner endast kort det amerikanska psykologiförbundet (APA) som har den internationellt tyngst vägande expertisen inom området. APA drar slutsatsen att orsakssambandet mellan VS och aggressivt beteende är klart belagt. Medierådets slutsats står därför i bjärt kontrast mot en samlad internationell beteendevetenskaplig expertis.

Varför har KI rätt att avgöra att APA har den tyngst vägande expertisen inom området? Och även om vi nu godtar det, innebär det verkligen att slutsatsen från Statens Medieråd står i kontrast mot en ”samlad expertis”?  Mig veterligen verkar det fortfarande finnas ett ganska stort antal undersökningar som inte ger stöd för orsakssambandet.

Granskningens författare uppvisar brist på kunskap om hörnstenar inom vetenskaplig metod. De har till exempel missat att man i experimentella studier slumpmässigt fördelar försökspersoner till de grupper som man avser att jämföra innan studierna påbörjas. Därmed är inte information om sociala eller andra bakgrundsvariabler nödvändig för att testa i fall VS påverkar beteende på kort eller lång sikt.

Det var väl intressant? Just de bakgrundsvariabler som verkar kunna bevisas orsaka aggressivitet, är alltså inte nödvändiga att inkludera i sammanhanget?

Dessutom slår det mig som en smula arrogant att anklaga Statens Medieråd för bristande kunskap i vetenskaplig metod, när KI själva inte på något sätt lyckas påvisa varför Medierådets kritik mot viss ”bevisföring” inte skulle äga giltighet. Själva verkar de t.ex. inte ha förstått att det finns en skillnad mellan begreppen ”korrelation” och ”kausalitet”.

…men vad fanken, det kanske är lika bra att vi går KI tillmötes och låter moralpaniken flöda: förbjud skiten bara, och inte bara våldsamma datorspel. Nej, även rock ‘n’ roll, manga, gladporr, politisk satir och jazzmusik! Bort med alla former av kulturyttringar som inte är i enlighet med sunt moralkonservativa värderingar. När vi ändå håller på bör vi även förbjuda alla tävlingsidrotter med kampmoment, så som fotboll och ishockey, eftersom även dessa för stunden stimulerar aggressivt beteende. Basta!

Eller inte. Jag avslutar med ett citat från Statens Medieråd:

När Statens medieråd beslutar om åldersgränser på biograffilmer är dessa inte baserade på överväganden om hur mycket våld filmerna innehåller. Istället bedömer man, med en formulering från FN:s barnkonvention, om de kan skada barns välbefinnande.

Samma resonemang skulle kunna tillämpas på datorspel: en ensidig fokusering på våldet i spelen gör att vi glömmer andra innehållsliga frågor. Kan vissa spel – eller filmer, litteratur eller teaterföreställningar – skapa oro, förvirring, skräck eller ångest?

Om vi vuxna slutar med att lägga all energi på förekomsten av våld i datorspel kan vi istället börja ställa oss frågor som forskningen aldrig kommer att kunna besvara: vilka värderingar, normer och ideologier vill vi vidarebefordra till våra barn?

Annonser

Entry filed under: Kultur & Media, Moral & Etik. Tags: , , , , .

Konstapel Saida? Humor är allvarliga saker

4 kommentarer

 • 1. Ullis  |  januari 14, 2012 kl. 17:37

  1 nej det råder inte konsensus huruvida alkohol i måttlig mängd är skadligt eller kanske tom bra för tex. hjärtat.

  2a Förstår inte din jämförelse med om vi bårde tillåta reklam för det som är farlig. Kostaterar bara att jag skulle kunna betala mindre än hälften i skatt om jag slapp betala för alla skador alkohol och tobak åstadskommer. Om vi pratar varje persons ansvar för sin egen hälsa borde alkoholskadade OCH de som skadar andra pga alkohol få betala sjukvpårdsnotan själva! INTE via mina skattepengar.

  2b vuxna har definitivt ett ansvar för sityt eget liv men nu pratar vi om barn! Vuxna har dessutom skapat ett samhälle där alla ska jobba deltid, hemmafruar motarbetas på alla plan, Män behöver inte längre betala underhåll till sina fd fruar (bara i undandtagsfall för barnet om han vägrar ha boendet mer än 40%). vi har tex. som enda land i världen ett pensionsystem som inte kompenserar kvinnors frånvaro från förvärvsarbete pga barnansvar. osv.osv. pga den politiken har också hela samhället ett ansvar för vad barnen gör de timmar föräldrarna omöjligt kan ha uppsikt över dem.

  3 Dataspel behöver inte alls skiljas från andra medier innehållande våldsskildringar. Tvärt om. I andra medier tex. om du ska gå på bio eller hyra film finns klara åldersgränser. Våldsamma datorspel spelas även av så unga grabbar som 8åringar. Våldsskildringarna i datrospel ingår sällan i något sammanhang utan är själva poängen i spelen oftast den enda poängen i spelen. Våld i en dokumentärfilm om tex diktaturen i Irak har en annan mening och sammanhang.

  För övrigt:
  Problemet har aldrig varit att barn blir rädda för våld, inte heller i 1:a hand våldsamma. Problemet har varit att barn blir avtrubbade.

  Våldsamma tävlingsidrotter tex. kampsport och också tex fotboll och ishockey har väldigt mycket ansvar för hur träningen bedrivs, vilka värderingar ledarna förmedlar osv. Ledare ska anmäla till soc om något barn verkar må dåligt och/eller inte klara av att skilja på spel och verklighet.

  Det är redan bevisat sedan länge hur tex tillgången på porr har påverkat våra barn negativt. Skolsköterskorna har bevisligen sett en ökning av tjejer i grundskolan som har skador efter tex analsex och annan avanserad sex sen det blev lätt att via datorer surfa in på den typen av sidor.

  Kort sagt. Jag som mamm är Dj—ligt trött på att hålla på och betala massa skatt till alkoholisters och knarkares vård samtidigt som jag pressas att jobba heltid och tvinga mina barn långa dagar på dagis och fritids eller att tvinga barnen att vara hemma själva för jag tvingas jobba heltid. Det minsta jag som mamma kräver av samhället som tvingar mig till detta är att samhället åtminstonne tar sitt ansvar och begränsar skadligheter som våldsspel mm. kan ställa till med.

  • 2. certatio  |  januari 14, 2012 kl. 23:47

   @ULLIS

   Mycket text där, men jag skall försöka att i alla fall svara lite kort:

   1. Nej, det råder inte konsensus kring huruvida alkohol i måttlig mängd är skadligt eller kanske tom bra för tex. hjärtat.

   Håller inte med. Min uppfattning är att det visst råder konsensus om att måttliga mängder alkohol ÄR bra för hjärtat, och att överdriven konsumtion är skadligt på allehanda vis.

   2a. Förstår inte din jämförelse med om vi bårde tillåta reklam för det som är farligt.

   Bilkörning är skadligt för miljön och medför olycksrisker, men är ett väldigt praktiskt sätt att ta sig fram över långa distanser. Bilreklam är tillåtet. Alkohol är skadligt vid överdriven konsumtion, både vid långvarigt bruk och vid tillfällig överdosering, men ett trivsamt (och ofta gott) socialt smörjmedel. Vad är skillnaden?

   Det blir lätt väldigt vanskligt när staten skall avgöra vad som är hälsosamt för oss. Självklart måste den det i viss utsträckning, men det är nog klokt att försöka hålla det till ett minimum. Vad blir annars nästa steg? Att godisreklam förbjuds pga. de negativa hälsoeffekterna av socker, eller kanske skattepåslag för de som inte stämplar in på gymmet två gånger i veckan…?

   2b. Vuxna har definitivt ett ansvar för sitt eget liv, men nu pratar vi om barn!

   Det gör vi, ja. Det jag inte är med på är att de alla tydligen är föräldralösa – eller menar du att det finns något annat bra skäl till varför föräldraansvaret inte skall gälla avseende just dataspel? Jag låter inte mina barn se vilka TV-program eller filmer som helst, och inte heller spela vilka TV-spel som helst. Varför skulle jag – som är en kapabel förälder – avkräva lagstiftning av staten för att ”skydda” mina barn mot något jag själv mycket väl kan avstyra?

   3. Våldsamma datorspel spelas även av så unga grabbar som åttaåringar, och våldsskildringarna är ofta själva poängen med spelen.

   Se föregående punkt. Som du säger, det finns åldersgränser på spelen, och det är föräldrarnas ansvar att styra vad deras åttaåringar får spela – inte statens.

   4. Problemet har aldrig varit att barn blir rädda för våld, inte heller i första hand våldsamma. Problemet har varit att barn blir avtrubbade.

   Okej, men nu handlade ju den här diskussionen just om huruvida våldsamma datorspel borde förbjudas på grund av att de skulle bidra till att göra barnen våldsamma. Vilket de alltså inte kan bevisas göra.

   5. Det är redan bevisat sedan länge hur t.ex. tillgången på porr har påverkat våra barn negativt.

   Ursäkta, kör du något slags Lars Ekborgsk ”bunta ihop dom och slå ihjäl dom bara!” här, eller vad? Håll dig till ämnet. Porr och våldsamma datorspel är väl ändå aningen skilda saker, tycker du inte?

   6. Det minsta jag som mamma kräver av samhället som tvingar mig till [heltidsjobb och skattefinansiering av alkoholistvård] är att samhället åtminstone tar sitt ansvar och begränsar skadligheter som våldsspel m.m.

   Lägger du inte själv märke till inkonsekvensen? Du ogillar när staten använder styrmedel i syfte att påverka rikets produktivitet, men skriker efter att den skall använda det inom ett annat område.

   Och du, det där med att dina och mina nyktra och skötsamma skattepengar går till vård av alkoholister och annat ”löst folk”? Det kallas solidaritet och medmänsklighet – you might wanna try it out sometime…

 • 3. certatio  |  januari 15, 2012 kl. 00:24

  Insåg att det möjligen kan uppfattas som en smula inkonsekvent att jag först anför att folk har ett ansvar för sin egen hälsa (varför reklam för potentiellt skadliga produkter eventuellt skulle kunna tillåtas) för att sedan framhäva vikten av solidaritet och medmänsklighet.

  Grejen är den att det är skillnad på att begränsa folks valfrihet i ”förebyggande syfte”, och på att stötta dem ifall de har gjort okloka val. Låt oss göra en jämförelse:

  Person A dricker regelbundet stora mängder alkohol. Synnerligen oklokt, och ett medvetet val med förutsägbara konsekvenser. I det här fallet blir konsekvensen alkoholism och en därav orsakad skrumplever Enligt Ullis borde A alltså få bekosta en eventuell levertransplantation själv.

  Person B kör bil utan bälte. Synnerligen oklokt, och därtill i strid med rådande lagstiftning. Även detta ett medvetet val med förutsägbara konsekvenser. I det här fallet en olycka med skallskador som följd. Här kommer då frågan jag ställer mig: skulle Ullis vara konsekvent nog att hävda att B inte skall få den livsräddande operationen, eftersom denna dyra procedur inte bör skattesponsras pga. det egna ansvaret…?

  Ergo: Börjar man måla världen i svartvitt blir det lätt lite besvärligt. Därför är det kanske trots allt klokt att – så gott det går – försöka kombinera en liberal inställning till förmynderi med en medmänsklig solidaritet?

  PS. På temat förmynderi, läs gärna Mattias Svenssons utmärkta bok ”Glädjedödarna”!

 • 4. Leif-Gudrun  |  januari 16, 2012 kl. 01:10

  Jättesvår fråga. Föräldrarnas ansvar´absolut och en normal unge med normal uppväxt och som blivit överöst med kärlek och lärdomar om empati osv, reagerar troligen inte med agressivitet på våldsamma spel. Och troligen så låter inte de föräldrar som ger sina barn en normal, kärleksfull uppväxt sina telningar spela spel som inte bedöms som ok för åldersgruppen. MEN , alla de där ungarna som INTE har en ”normal” uppväxt; som inte har föräldrar som orkar/kan ta det ansvaret som de borde göra för sina barns uppväxt, det är de som påverkas mest tror jag. Har inte föräldrarna kunnat pränta in vanlig empati, medmänsklighet och sunt förnuft i barnen, så finns risken att de påverkas negativt av våldsamma spel ( vfilmer också för den delen) och det är säkerligen oftast de barnen som TILLÅTS att spela de spelen, eftersom föräldrarna inte har kontroll.
  Svår fråga som sagt….

  Nästa: ska en självförvållad skada hamna längre ner på prioriteringslistan än en icke-självförvållad skada? Ska en rökare få vänta längre på en lungtransplantation än en patient med cystisk fibros? Omöjlig fråga att svara på, samtidigt som jag känslomässigt vill svara JA! Men rent etiskt, moraliskt, medmänskligt och allt annat bra, så svarar jag NEJ.

  För övrigt angående din diskussion om vad ”som borde förbjudas i så fall” ; Japp, jazzmusik borde verkligen förbjudas!!


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

 • 85,861

%d bloggare gillar detta: