Var är nyttoanalysen, Rudin?

december 18, 2011 at 19:16 2 kommentarer

Oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S) från Stockholm skriver på Newsmill om vikten av att bryta den mansdominerade statsplaneringen, trots att han medger att majoriteten stadsarkitekter just i Stockholm för närvarande inte är män.

”Sveriges regering har satt upp ett par jämställdhetsmål som vi alla förväntas arbeta för att uppnå. I vilken mån det görs varierar, men inom stadsbyggnadspolitiken lyser genusmedvetenheten med sin frånvaro. ”

Nu tillhör jag inte den skara som reflexmässigt är emot allting med etiketten ”genus”, utan menar att ett balanserat ifrågasättande av hur kön påverkar våra mentala processer och vårt agerande kan vara hälsosamt. När Rudin konstaterar följande:

Kvinnors resande ser exempelvis annorlunda ut än mäns, med fler oregelbundna resor, fler stopp på vägen till och från jobbet och betydligt mer kollektivtrafik. En relevant fråga att då ställa sig är vems resevanor som varit utgångspunkt när staden planerats.

…är jag därför böjd att hålla med; den frågeställningen känns rimlig. Samtidigt kan jag inte låta bli att tycka att Rudins artikel som helhet är en enda stor, innehållslös floskel. Ta till exempel följande två passager:

Genus i stadsplanering handlar för mig om att å ena sidan belysa genusskillnader, maktordningar och hur genussystemet osynliggör kvinnors erfarenheter och perspektiv.

Att genus i stadsutveckling innebär att vi försöker skapa miljöer och förutsättningar som också bryter genusstrukturer, men också att vi inte bara tänker kvinnor och män utan också ser hur olika kvinnor och olika män beroende på klass, etnicitet och så vidare har olika perspektiv på staden, olika förutsättningar i staden. 

Said what? Alltså, det är en sak att ifrågasätta om allmänna transportmedel finns tillgängliga på ett sätt som passar båda könen, men en något annan att konstatera att stadsplanering bör handla om att belysa ”maktordningar”… Självklart skall en stadsplanerare försöka skapa en stadsbild som passar så många som möjligt, oavsett kön och social klass – men det är väl precis det som normal stadsplanering handlar om? Eller har Rudin några belägg för att våra ”manliga” städer av idag är sämre i den bemärkelsen än vad kvinnliga är / vore?

N.Y. city trafficNja, inte i sin artikel i alla fall. En annan sak som också lyser med sin frånvaro i Rudins text är konkreta förslag och tankar kring förändringar. Kanske skulle han få mer gehör för sin agenda om han faktiskt gav något exempel på hur stadsbilden skulle kunna se annorlunda ut för att bättre passa nu missgynnade grupper? Några sådana presenteras dock inte; inte ens den uppenbara öppningen kring annorlunda kollektivtrafik nyttjas.

Istället för att faktiskt säga något med innehåll landar därför Rudin i att bara rapa upp populistiska floskeltermer, något som knappast gagnar vare sig acceptansen för genustänk eller Socialdemokraterna. Genusanpassad stadsplanering i all ära, men nästa gång kanske något slags nyttoanalys vore på sin plats…?

Annonser

Entry filed under: Jämställdhet & Genus, Politik & Juridik. Tags: , , , , .

Kyäni, det gudomliga bäret Hägg visar selektiv syn på partnervåld

2 kommentarer

 • 1. Ullis  |  december 19, 2011 kl. 18:50

  ”Självklart skall en stadsplanerare försöka skapa en stadsbild som passar så många som möjligt, oavsett kön och social klass – men det är väl precis det som normal stadsplanering handlar om? ”

  Tyvärr är det inte alls självklart. Tyvärr tvärt om. Att kvinnor oftare måste åka kollektivt på sena kvällar samt att kvinnor oftare än män gör flera stopp på vägen till och från arbete finns det många som inte tror på och /eller vill tysta ner. Tyvärr är det fortfarande många som inte alls lyssnar när kvinnor försöker komma med sina livserfarenheter utan kvinnor får ofta höra att dom är
  hispiga
  överdrivr
  får skylla sig själva för att dom tar ett större ansvar för hämta/lämna barn
  osv.

  Tyvärr, tyvärr är det ett typiskt exempel på maktstrukturer att det har tagit så lång tid innan någon lyssnat på kvinnors behov vid resor.

  • 2. certatio  |  december 19, 2011 kl. 22:36

   @Ullis

   Jag har all respekt för att dina erfarenheter på det här området kan skilja sig från mina. Är det så att du personligen har fått höra att du får ”skylla dig själv” eller att du är hispig ifall du känner dig otrygg i det offentliga rummet, är det självklart upprörande.

   Med det sagt är det ett ganska starkt uttalande att påstå att det är många som vill tysta ner kvinnors behov av t.ex. kollektivtrafik – ett som därmed kanske också fordrar lite uppbackning av konkreta exempel?

   Vad har du för belägg för att kvinnor aktivt tystas ned, och för att dagens utformning av kollektivtrafik (som mig veterligen har tätast turer just vid de tider på dygnet när dagtidsarbeten, skolor och dagis börjar och slutar) i för liten utsträckning bygger på kvinnors behov?

   Det är enkelt att ropa ”maktstrukturer!”, men bara för att någon gör det innebär det inte att det är sant. Och, även om vi nu utgår från att det vore det, gör du väl ändå samma misstag som Rudin?Du beklagar dig över vad du ser som kvinnodiskriminering – men utan att på något sätt säga hur du skulle vilja ha det…

   Kom med i matchen och var konstruktiv! Om det nu är så att kvinnor inte blir hörda tillräckligt ofta, ta chansen att tala om hur stadsplaneringen du skulle vilja ha ser ut. Och inte bara för mig, utan även för dina förtroendevalda.

   Som Rudin, till exempel – så får han något konkret att utgå ifrån, och slipper stanna vid vag populism…


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

 • 85,861

%d bloggare gillar detta: