Det är ALLTID ovärdigt om våld inte tas på allvar!

november 25, 2011 at 21:03 3 kommentarer

Angela Beausang, ordförande i ROKS (riksorganisationen för landets kvinnojourer), skriver på Newsmill om hur hon finner det ovärdigt att Sveriges rättsväsande inte tar våld mot kvinnor och barn på allvar. Hon väljer sin dag väl; idag, den 25 november, är det FN-dagen för bekämpandet av våld mot kvinnor. Hon för fram sex punkter som ROKS önskar få genomslag för, och jag känner att jag vill kommentera dem:

Kartlägg och analysera domar efter 2006! Enligt en studie från Barnombudsmannen från 2005 beslutades det om gemensam vårdnad i 43 procent av fallen där en förälder dömts till våldsbrott mot en familjemedlem. Hur ser det ut i dag?

Låter vettigt med en sådan analys. Att så ofta döma till gemensam vårdnad i de fall det finns fällande domar för våld inom familjen, låter onekligen inte helt rimligt.

Utbilda samhällets aktörer om mäns våld kvinnor och barn! Familjerätt, rättsväsende och socialtjänst måste ha kännedom om hur våldets mekanismer fungerar och hur barn påverkas av att uppleva och utsättas för våld hemma.

Nja, det vore väl ännu bättre att utbilda samhällets aktörer om alla former av partnervåld, samt om alla former av föräldrars våld mot barn? Eller finns det något gott skäl till varför vi medvetet skall välja att ha skygglappar mot vissa företeelser, även om de skulle råka vara i minoritet?

Låt barnen komma till tals! Sverige måste leva upp till barnkonventionen. Barn måste bli tillfrågade och bli tagna på allvar i familjerättsliga processer. Deras vilja ska även kunna påverka domstolens beslut.

Inga invändningar från min sida rörande principen som sådan. Samtidigt är det svårt i praktiken, eftersom barn som är rädda för – eller helt enkelt bara älskar – någon eller båda av sina föräldrar inte alltid säger det de verkligen tänker. Ambitionsnivån Beausang nämner bör dock helt klart hållas.

Förbättra kvaliteten i riskbedömningar! I tvistemål i familjerätten ska barnets bästa stå i fokus. Om familjerättssekreterare glider in i en ”brottsmålslogik” och därför inte vill ställa ledande frågor om våld så länge det inte finns en dom i en straffrättsprocess, har de frångått sitt uppdrag.

Synnerligen tveksamt. Att ställa ledande frågor till barn under press är synnerligen vanskligt – vilket historien påvisat flera gånger om. Att verkligen ge dem möjlighet att berätta, ja, men att försöka dra saker ur dem, nja…

Ge stöd åt barn i tid! Våga tala med barnen om våldet och utarbeta metoder för stödarbetet som bygger på förståelse för hur barn påverkas av att uppleva våld hemma.

I second that; no objections.

Lyssna på kvinnor och barn när de vittnar om våld och övergrepp! När barnet uttryckligen inte vill umgås med en våldsam förälder och på så vis motsätter sig normen om ”behov av båda föräldrarna” måste barnets vilja erkännas som ”verklig”, och inte som påverkad av mamman. Självklart kan föräldrar påverka sina barn, att påstå något annat vore verklighetsfrånvänt, men kvinnojourernas erfarenhet är att det oftare förekommer att mammor och barn förminskar omfattningen av våld och övergrepp än förstorar.

Nu är vi där igen… Varför inte lyssna på alla som vittnar om våld och övergrepp – även män? Bör inte de tillmätas samma människovärde och rättigheter som kvinnor?

Child in courtNär det sedan gäller kvinnojourernas erfarenhet att våld snarare tonas ner än överdrivs, är det kanske så. Jag vet inte hur det ligger till, och skulle därför aldrig hävda att Beausang har fel när hon påstår detta. Dock kan jag tycka att det – när vi ändå diskuterar grunder för lagstiftning – vore bra att utgå ifrån riktig forskning på området; officiell statistik och vetenskapliga studier från mer än en källa (särskilt när källan i det här fallet så att säga är en part i målet).

För att runda av kan jag väl konstatera att jag är helt enig med Beausang och ROKS om att allt våld mot kvinnor och barn är förkastligt, men att jag har lite svårt för tesen att samhället inte skulle ta det på allvar.

Vilken dag sade vi t.ex. att det var idag…? Vidare: under förra mandatperioden satsade regeringen mellan 800 och 1100 miljoner kr på att förebygga partnervåld ”från män mot kvinnor och inom samkönade relationer”, men exakt 0 kronor på att förebygga partnervåld mot män inom heterosexuella relationer. Mönstret går igen i dagsläget, där ett exempel utgörs av Uppsalas enda mansjour som får 50 000 kr i bidrag, medan stadens (flertal) kvinnojourer får cirka 9 miljoner kr. Detta trots att det finns goda indikationer på att partnervåld knappast är en så enkelriktad företeelse som ROKS vill göra gällande.

Vad säger ni, ROKS – kan vi inte enas om att allt partnervåld och föräldravåld är av ondo, och ta gemensamma tag framåt utifrån den gemensamma grunden? Deal?

Annonser

Entry filed under: Jämställdhet & Genus, Politik & Juridik. Tags: , , , , .

Smörgåsbord Bildillustration av ”nya SD”

3 kommentarer

 • 1. Ullis  |  november 26, 2011 kl. 12:38

  Du skriver ”Nu är vi där igen… Varför inte lyssna på alla som vittnar om våld och övergrepp – även män? Bör inte de tillmätas samma människovärde och rättigheter som kvinnor?”
  Därför att papparättsgrupper sen en längre tid har fört fram teorier om att kvinnor bara har PAS och ljuger. Dessa papparättsgrupper har fått skattemedel för att åka runt om föreläsa om denna teori som grundades av en amerikans pedofil som begick självmord.

  http://sanningenompapparattsrorelsen.wordpress.com/

  Så med tanke på att detta samhällsstöd dessa papparättsgrupper har fått så är det hög tid att just ta mammor på allvar igen.
  (Varför kvinnor skulle vilja slippa avlastning och stöd av den andra föräldern har jag aldrig fattat och tror själv inte att det existerar om inte mamman verkligen har sjkäl för att förhindra växlevis boende)

  Du pratar om grunder för lagstifting men det ROKS pratar om handlar mycket om bedömningar i vårdnadstvister. Det går aldrig att lagstiftningsvägen detaljstyra utan där jandlar det om riktlingjer för soc bedömningar. Vi kan däremot bara konstatera att dagens latgstifting handlar helt och hållet om vuxnas krav på en rättvis fördelning samt om genuspolitik INTE om vad som är bäst för ett barn. Dagens lagstiftning är att barn alltid ska delas lika 50/50 om inte väldigt allvarliga skäl talar emot det. Det finns MASSOR med forskning och fakta om att detta flackande och bollande med barn INTE är bra för barnet. Barn har bara blivit ett redskap i jämlikhetsdebatten och mammor som lider av att barnet bår dåligt blir bara smutskastad och motarbetad Pappor som låter barnvakter ta hand om barnet och inte har så speciellt bra kontakt med sitt barn eller inte bryr sig blir däremot alltid trodda och tagna på allvar när de påstår att barnet INTE far illa varannnan vecka.

  Män HAR större muskelmassa än kvinnor. Därför kan inte kvinnor misshandla sina män på samma sätt som män kan misshandla sina kvinnor. Män blir inte heller isolerade i hemmen på samma sätt som mammor blir eftersom det nästan bara är mammor som blir hemmafruar. Män är inte heller ekonomiskt beroende av sina fruar på samma sätt som ofta kvinnor är av sina män. Den dag män väljer att ta ut lika mycket vårdnadsbidrag som kvinnor gör och lika ofta som kvinnor tar hur HELA föräldraledigheten samt jobbar delitd lika mycket som kvinnor gör DEN DAGEN kan jag hålla med dig om att samhället bör börja undersöka kvinnors våld mot män i nära relationer men vi är INTE där än på låååååånga lååånga vägar. Att satsalika mycket på kvinnors våld mot sina män som mäns vård mot sina kvinnor våre både ett slöseri med skattemedel och ett förlöjligande och osynliggörande av kvinnovåldsproblematiken.

  • 2. certatio  |  november 26, 2011 kl. 13:23

   @ Ullis

   ”Varför inte lyssna på alla som vittnar om våld och övergrepp – även män?” Därför att papparättsgrupper sen en längre tid har fört fram teorier om att kvinnor bara har PAS och ljuger.

   Personligen har jag nog inte hört någon papparättsaktivist föreslå att ALLA kvinnor BARA ljuger; det var nyheter för mig. Sedan kan jag hålla med om att PAS är ett svårhanterligt begrepp; att det förekommer råder det ingen tvekan om, men det får inte bli en helig ko, ett mantra som inte får ifrågasättas.

   Jag noterar vidare att du fortfarande verkar tycka att två fel gör ett rätt, dvs. att om vissa individer överdriver PAS-farhågorna är det bäst att kompensera för detta genom att ignorera våldsutsatta män. Ett tämligen inhumant sätt att resonera, måste jag säga.

   Du pratar om grunder för lagstifting men det ROKS pratar om handlar mycket om bedömningar i vårdnadstvister. Det går aldrig att lagstiftningsvägen detaljstyra utan där handlar det om riktlinjer för soc bedömningar.

   Okej, det där är väl egentligen hårklyverier, men fine. Det kanske inte handlar uteslutande om lagstiftning, men både lagstiftning och fastslagna riktlinjer för socialtjänstens bedömningar är samhälleliga policys för hur sådana här frågor skall hanteras – och då står min bedömning fast: en solid faktagrund är ett nödvändigt beslutsunderlag, åsikter är det inte.

   Pappor som låter barnvakter ta hand om barnet och inte har så speciellt bra kontakt med sitt barn eller inte bryr sig blir däremot alltid trodda och tagna på allvar när de påstår att barnet INTE far illa varannnan vecka.

   Okej, så pappor generellt låter barnvakter ta hand om barnen och har dålig kontakt med dem, men blir alltid trodda, medan kvinnor generellt alltid är superföräldrar men aldrig blir trodda? Jag tänker inte ens kommentera det där, utan låter läsarna själva avgöra huruvida den världsbilden är verklighetsförankrad eller ej…

   Män HAR större muskelmassa än kvinnor. Därför kan inte kvinnor misshandla sina män på samma sätt som män kan misshandla sina kvinnor.

   Helt riktigt. Visserligen använder kvinnor oftare tillhyggen när de misshandlar, men mäns större fysiska styrka och större benägenhet att misshandla upprepat och med grövre våld, leder till att ungefär dubbelt så många kvinnliga som manliga offer skadas fysiskt av partnervåld. Nu har jag i och för sig heller aldrig påstått något annat, eller sagt att den uppmärksamhet som riktas mot kvinnliga offer bör skalas ned – bara att de manliga offer som idag i princip ignoreras helt förtjänar att uppmärksammas de med.

   Att satsa lika mycket på kvinnors våld mot sina män som mäns våld mot sina kvinnor vore både ett slöseri med skattemedel och ett förlöjligande och osynliggörande av kvinnovåldsproblematiken.

   Se föregående svar. Att satsa lika mycket öronmärkta pengar på manliga offer som kvinnliga offer vore orimligt, ja, eftersom de (sett till fysiska skador) är cirka hälften så många. Däremot kan fördelningen med närmare en miljard kr till kvinnliga offer och 0 kr till manliga offer synas lite skev… Frågar du mig vore det allra bästa att inte könsmärka pengarna alls, utan satsa dem på att förebygga partnervåld, punkt – och så hjälper vi förbehållslöst den individ som råkar behöva hjälpen mest, oavsett dennes kön.

   Det hade varit en sant humanistisk och behovsanpassad approach, men jag gissar att du inte tycker att män förtjänar en sådan…

 • 3. Män, kvinnor och partnervåld | Rutrutan  |  november 29, 2011 kl. 22:38

  […] Certatio: Det är ALLTID ovärdigt om våld inte tas på allvar! […]


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

 • 85,839

%d bloggare gillar detta: