Utan Gud blir etiken… etisk

oktober 11, 2011 at 10:47

Prästen Tobias Bäckström skriver på Newsmill om hur etiken blir godtycklig utan Gud, en artikel avsedd att bemöta Birgitta Forsmans artikel om hur etiken borde befrias från religionens bojor.

I sin text ger Bäckström uttryck för den uråldriga missuppfattningen att den allmänmänskliga etiken bottnar i religion; primärt då – om man likt Bäckström har sin hemvist i Svenska Kyrkan – i kristendomen.

Bad Religion logoJag skulle egentligen kunna sammanfatta motargumenten på ett väldigt koncist sätt: Steven Pinker, ”The Blank Slate”, samt Richard Dawkins, ”The God Delusion”.

Klappat och klart – varje läskunnig människa kan därmed enkelt avgöra att den allmänmänskliga, gemensamma moralkodexen inte alls är avhängig av en specifik religion, eller ens religion över huvud taget.

För att åtminstone utveckla det hela ett steg längre väljer jag att återge en passage i Bäckströms text:

Finns det en objektiv moral så måste den vara grundad i Gud. Det betyder att moralen ytterst sett är oföränderlig, eftersom Gud är detta.

Så vitt jag kan avgöra kan detta endast utläsas som att vår gemensamma moralkodex är – och bör vara – oföränderlig över tid, eftersom det som en gång återgetts i Herrens ord (Bibeln) är att se som konstanta sanningar.

Det innebär i så fall att Bäckström bör se sig nödd och tvungen att försvara fenomen som kvinnoförtryck, homofobi, slaveri och annat myspysigt som på förekommande ställen i Bibeln ses som acceptabelt.

Gör han inte det, utan menar att sådana moraliska ställningstaganden kan (och bör) uppdateras i enlighet med sin samtid –  ja, då är plötsligt inte moralen oföränderlig, och den evige Guden inte någon vidare bra grund för moraliska ställningstaganden…

Det går med andra ord alldeles utmärkt att vara en hedervärd, principfast och omtänksam biologisk varelse, även om man råkar vara en gudlös hedning.

Annonser

Entry filed under: Moral & Etik, Vetenskap & Vidskepelse. Tags: , , , , , .

Vart skall vi utvisa oss själva? Jag får väl göra en insats och dö ung


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

  • 85,839

%d bloggare gillar detta: