Ojämställd vård – fakta eller myt?

september 26, 2011 at 14:00

Aftonbladet skriver idag en ledare där de hävdar att klass och kön avgör vilken vårdkvalité en person erhåller. Jag får erkänna att jag är skeptisk.

Visst, när det gäller klassfrågan säger det sig självt att bättre bemedlade personer kan köpa sig privat hälso- och sjukvård utöver vad den allmänna sjukvården kan tillhandahålla. Likaså kan man tänka sig att VD:arna Lisa och Bengt i kontakten med den allmänna vården får mer gehör för sina anspråk på besvär och krämpor, än alkisarna Maggan och Stoffe. När det gäller klass verkar det därför naturligt att förutsätta åtminstone ett visst fog för tanken om skillnader i vårdkvalité.

Min skepsis rör dock i högre grad det andra påståendet, det om kön. Finns det verkligen belägg för ett påstående om könsmässiga skillnader i vårdinsats;  obefogade sådana, alltså?

Nu är det långt ifrån alltid jag håller med om vad som skrivs på Pär Ströms blogg GenusNytt, men i det här fallet är den respons han fått från Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg faktiskt intressant. Som källa till sitt påstående anger Anders föreningen Kunskapscentrum För Jämställd Vård.

Doctors at workKFJV har dock inga fakta som stödjer påståendet på sin hemsida. De presenterar visserligen några tabeller som visar hur många män respektive kvinnor som vårdats för olika sjukdomstillstånd, men dessa säger naturligtvis inte något om ifall skillnaderna mellan könen beror på diskriminering – eller bara på faktiska skillnader i hälsa. KFJV presenterar även lite av den forskning de bedriver (eller har bedrivit). De enda redan publicerade studierna vi kan ta del av handlar om diabetesvård för utlandsfödda respektive information inför höftprotesoperationer, och jag kan svårligen se hur endera studien skulle utgöra fullgod grund för det generella påståendet om att kvinnor får sämre vård än män.

Värt att poängtera här är att jag inte på något sätt menar att utmåla KFJV som oseriösa, eller påstå att det är onödigt att undersöka könsskillnader inom vården. Tvärtom; kön utgör självklart en viktig variabel när medicinska förhållanden studeras.

Inte blir stödet för Aftonbladets linje starkare när man börjar gräva i fakta lite mer på allvar. Läkemedelsverket konstaterar t.ex. att kvinnor deltar i kliniska studier (på vilka utvecklingen av läkemedel baseras) i precis samma utsträckning som män. Socialstyrelsen noterar i sin tur att kvinnors sjukvård i Sverige kostar 50 miljarder kr mer per år än mäns, att fler kvinnor än män sjukskrivs för samma symtom och att fler kvinnor än män får medicin utskrivet. Ett vanligt – mer specifikt – påstående är att kvinnor får sämre hjärtsjukvård än män, men skall man tro en stor andel av Sveriges kunskapselit inom området är inte heller detta sant.

Så vad skall man tro, egentligen? Finns det en utbredd könsbunden orättvisa rotad i den svenska vården, eller är det helt enkelt så att män och kvinnor är olika, och därmed (ibland) får olika prioritering?

Beror det faktum att färre män får anti-depressiva mediciner utskrivna åt sig trots att klart fler män begår självmord i sviterna av depressioner på diskriminering, eller helt enkelt på att färre män söker vård? Beror det faktum att män ges större uppmärksamhet och resurser inom akut hjärtsjukvård på att vårdpersonalen inte värderar kvinnliga liv lika högt, eller helt enkelt på att 4 gånger fler män än kvinnor under 60 insjuknar i  hjärt-/kärlsjukdomar?

Ni kanske kan gissa vad jag tror?

Återigen: jag säger inte att förekomsten av faktiska orättvisor mellan könen är noll. Jag säger bara att det kanske kan vara klokt att basera den allmänna hållningen i sådana här frågor på fakta, framtagen genom seriös forskning i ämnet – och inte på förutsatta ”sanningar” om könsbundna underlägen…

Annonser

Entry filed under: Jämställdhet & Genus, Vetenskap & Vidskepelse. Tags: , , , , , , .

Konsten att kasta sten i arbetsmarknadspolitiska glashus Mördande missuppfattningar om etnicitet


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

  • 85,861

%d bloggare gillar detta: