Mördande missuppfattningar om etnicitet

september 26, 2011 at 15:43 6 kommentarer

Hedi Bel Habib skriver på Newsmill en artikel med titeln ”Högre frekvens av dödligt våld i etiskt homogena samhällen”, och precis som titeln antyder är hans poäng att länder där folkgrupper och kulturer blandas är mindre drabbade av dödligt våld (läs: mord).

Till exempel jämförs etniskt homogena Finland med det mer heterogena Schweitz, två länder vars likartade vapenlagar gör dem lämpliga för jämförelse. Finland har en klart högre mordratio. Ett annat stycke statistik som presenteras är att mordration i t.ex. Sverige minskat i takt med att andelen utlandsfödda i vår befolkning ökat. Bel Habib lägger till det ett par observationer rörande alkoholkonsumtion och ekonomisk jämlikhet inom ett lands gränser, och landar i slutsatsen att etnisk heterogenitet har en hämmande effekt på dödligt våld.

Som väntat är det fler som säger emot än det är som instämmer. Vissa kommentarer är uppenbart osakliga, som den från en skånsk kvinna som konstaterar att hon inte behöver någon ”…statistik för att konstatera att dessa förut så lugna och idylliska platser [Malmö och Landskrona] är utsatta för brott dygnet runt numera”. Dygnet runt, minsann?

Afrikanska barnsoldater

Natural born killers...?

Några personer kommer dock med vad som först verkar vara mer sakliga mothugg, som de som påpekar att Bel Habib utelämnat t.ex. USA och Sydafrika i sin statistik. Hur kan han förklara deras skyhöga mordratios när båda länderna har en påtagligt heterogen befolkning?

Även dessa personer hamnar dock lite snett i sin tankeprocess. USA:s vapenlagar är knappast jämförbara med särskilt många andra västländer, vilket de definitivt måste ta i beaktande. Annars gör de själva samma misstag som de menar att Bel Habib gör, att utelämna för jämförelserna relevanta uppgifter.

Även i fallet Sydafrika finns det faktorer värda att väga in utöver befolkningens etniska sammansättning. Vad sägs t.ex. om den relativa fattigdomen i landet? Att resursbrist av olika slag föder brottslighet är ju knappast en hemlighet… Det finns ytterligare en sak som inte får glömmas bort: Sydafrika må ha en etniskt heterogen befolkning, men det finns fortfarande en hel del våldsfödande motsättningar som kommer sig av landets historia – en historia som stavas S-E-G-R-E-G-A-T-I-O-N.

Kanske något för vår skånska väninna ovan att ta i beaktande? Problemet i Malmö är kanske inte så mycket andelen utlandsfödda, som deras möjligheter att känna sig välkomna i det svenska samhället när de förpassas till väldigt – just det – homogena invandrargetton?

Efter att ha läst så här långt tror ni kanske att jag är helt enig med Bel Habib, men fullt så enkel tror jag inte den här diskussionen är.

Ta en titt på statistiken över antalet mord per innevånare i olika delar av / länder i världen. Jag tycker mig se ett lika tydligt som logiskt mönster här. Just graden av etnisk heterogenitet ser i mina ögon inte ut att vara en lika stark förklaringsfaktor som tja, allmänt välstånd i det berörda landet.

Ett land med välstånd, trygghet, god hälsovård, politisk stabilitet och restriktiv vapentillgång kommer att ha låg mordratio. Ett land med fattigdom, svält, förtryck, farsoter, utbrett missbruk, politisk korruption och tillgång till vapen kommer att ha hög mordratio – i princip oavsett om landet har en etniskt homogen eller heterogen befolkning.

Annonser

Entry filed under: Hat & Fördomar. Tags: , , , , , .

Ojämställd vård – fakta eller myt? Det är synd om SD

6 kommentarer

 • 1. Musse Pig  |  september 26, 2011 kl. 15:59

  Finland och Schweiz är nog inte så lämpliga att jämföra. Finland har en helt annan alkoholkultur. Det finns en stark koppling mellan alkoholkonsumtion och våldsbrott. Finland har något av en romantisk relation till sprit och fylla.

  • 2. certatio  |  september 26, 2011 kl. 21:24

   Det är väl lite det jag är ute efter; att det hela tiden går att hitta variabler med potentiellt större förklaringskraft är just befolkningens heterogenitet eller homogenitet. Följaktligen verkar varken Bel Habib eller hans (SD-orienterade?) kritiker ha ensidigt rätt; mängden utlandsfödda spelar av allt att döma påtagligt liten roll för mordration.

 • 3. AV  |  september 26, 2011 kl. 23:07

  Schweiz är visserligen språkligt heterogent, men knappast kulturellt i övrigt. I olika landsdelar dominerar ett visst språk (franska i Geneve, tyska i Zürich, italienska i södra delarnaoch rätoromanska i Graubünden), men kulturen är ganska lika. Samma dominerande religion, samma matvanor, helgdagar, syn på demokrati, familj mm. Mycket mera direktval än här uppe. Ganska mycket självbestämmande i varje kanton, men skillnaden mer politisk (ofta konservativt) än kulturell. Lika låg andel utomeuropeiska invandrare som Finland. Flera kantoner röstade ju mot invandring (muslimer i synnerhet) för ett tag sedan. Så att måla ut Schweiz som ett multikulti-land är nog lite förhastat.

  Dock har de några av Alpernas högsta berg, vilka är roliga att klättra upp på. En blomstrande turism som vida överstiger Finlands, högre välstånd per capita och folk som är ganska måna om att folk förstår dem. Till skillnad från finländare som tror alla pratar finska. Dessutom är de Europas ”mittens rike” och Finland är Europas yttersta periferi.

  • 4. certatio  |  september 27, 2011 kl. 08:24

   Det verkar alltså sannolikt att det är Schweiz högre grad av välstånd (mer självbestämmande, högre grad av involvering i internationell politik, sundare alkoholvanor) snarare än den etniska sammansättningen som ger dem en lägre mordratio än Finland.

   …vilket iofs inte emotsäger min tes, utan snarare stödjer den. Även om en hög andel utlandsfödda inte sänker mordration, höjer den knappast densamma heller. Det verkar helt enkelt inte vara en stark förklaringsfaktor.

   • 5. AV  |  september 27, 2011 kl. 20:59

    Nej, tesen håller nog. Länder med välstånd, utbildning och liten fattigdom har färre mord. Finland ligger väl inte så högt i mordligan heller?

    Kan tilläggas att Schweiz har något som Sverige saknar: Tåg som går i tid!

 • 6. susanna svensson  |  september 27, 2011 kl. 22:03

  Finland har också 3 språk finska, svenska och samiska


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

 • 85,839

%d bloggare gillar detta: