10 snabba om religion

Du är alltså kritisk till religion? Är ateism verkligen en mer befogad inställning, med tanke på att du knappast kan bevisa att Gud inte finns?

För det första behöver jag inte bevisa att Gud inte finns; det är de som påstår att Gud finns som har bevisbördan. Hört talas om Russels tekanna? Antag att jag hävdar att en tekanna, för liten för att ses ens med våra starkaste rymdteleskop, ligger i omloppsbana mellan Jorden och Mars. Om du inte kan bevisa att den inte finns där, innebär det då att alla måste tro på mitt påstående?

För det andra är det skillnad på gudatro och organiserad religion som fenomen. Tro kan jag acceptera även om jag inte delar den, då jag är en varm anhängare av åsiktsfrihet, men organiserad religion leder sällan till något gott.

Hur kan du påstå att religion sällan leder till något gott? Ta kristendomen som exempel; det är väl den tydligaste källan av alla till god moral och medmänsklighet?

Nej, faktiskt inte. Ett flertal omfattande antropologiska studier visar att de flesta kulturer – oavsett om de ens har en religion och i så fall vilken – delar en grundläggande moralkodex. I tillsynes kniviga moralfrågor kommer folk världen över att i mycket stor utsträckning svara samma sak, oavsett religiös tillhörighet.

Sedan har du naturligtvis rätt i att vissa troende gör välgärningar, men det handlar nog mer om personliga egenskaper än om kristendomens. Betänk alla missgärningar som genom historien begåtts i Guds namn: korståg, tvångsfrälsning följt av avrättning, häxbränning, homofobi, kvinnoförtryck, religiösa krig, inkvisitorisk tortyr, skuldbeläggning och hat riktat gentemot personer av fel tro eller livsstil.

Du kan väl trots allt inte förneka att det finns gott om belägg för en gudomlig existens? Se bara på den otroligt intrikata mångfalden i vår värld – hur osannolikt är det inte att den skulle ha uppstått genom evolutionär slump?

Slump är till att börja med verkligen helt fel ord. Vilka mutationer som uppstår är förvisso slumpartat, men vilka mutationer som överlever är det inte.

Vidare kan jag hålla med om att det är en svindlande tanke, att en amöba bara genom tid och genetisk förfining skulle förvandlas till dig eller mig. Dock är alternativet än mer svindlande. Du kanske är bekant med diskussionen om den ultimata Boeing 747:an? Om denna avancerade värld inte har utvecklats fram, utan skapats med ett enda grandiost penseldrag av Gud – hur skapades då Gud?

Du säger att religionen inte har alla svar, men det har inte vetenskapen heller. Varför är då din snäva sinnevärld, där allt reduceras till själlös matematik och fysik, att föredra framför den troendes?

Det där är ett tankefel. Bara för att du ser Gud som ett spännande mysterium, innebär det inte att min gudlösa värld är mindre spännande. Min aktning för de vetenskapliga principerna gör att jag kan behålla min nyfikenhet och vetgirighet inför världen, istället för att bekänna mig till givna sanningar. Att låta frågorna ”hur?” och ”varför?” endast ha ”Gud” som möjligt svar kommer garanterat att begränsa det mänskliga sinnet mer än någon vetenskaplig princip någonsin kan göra.

För att säga dig vara för åsiktsfrihet är du väldigt fördömande mot religion. Varför kan du inte bara låta oss som tror få ha vår tro ifred?

Åh, men er personliga tro får ni absolut ha ifred, hur ogrundad den än må framstå som. Det jag har problem med är religiösa grupperingars tendens att vilja förkunna sin syn kring rätt sätt att leva på till alla oss andra. När religiösa ledare fördömer homosexuella, förtrycker kvinnor och hjärntvättar barn samtidigt som de framställer sig själva som ”rättrogna”, sparkar humanisten i mig bakut.

Visa mig en religion som på allvar tillmäter alla – oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet och tro – samma människovärde, och som låter folk söka sig till den utan att försöka omvända och frälsa folk, så lovar jag att visa acceptans.

För övrigt är det lite av att kasta sten i glashus när religioner åberopar åsiktsfrihet som försvar mot kritik. Det verkar som om man gärna behåller yttrandefriheten att t.ex. yttra fördömande åsikter om homosexuella, medan religionsfriheten alltid skall väga tyngre än yttrandefriheten när det gäller att tysta kritik mot just de åsikterna. Den motsägelsen är typiskt för det religiösa hyckleriet.

Apropå det här med olika religioner… Är du lika kritisk till alla religioner, eller är det bara kristendomen du hyser agg mot?

Jag hyser inte agg, utan argumenterar bara för ett mer accepterande och vidsynt samhälle. Det är väl snarare kristendomens svavelosande haranger om helveteseld som låter aggressiva, eller hur?

Nåväl. Jag erkänner att jag är skeptisk till alla läror där någon obevisbar övernaturlighet hålls föremål för dyrkan. Problemen med likformighet, förtryck och maktmissbruk brukar dessutom tendera att bli samma oavsett gudom. Härom året lät Iran meddela att de ämnade begränsa högre lärosätens utlärande av bland annat juridik, kvinnostudier, filosofi, psykologi och statsvetenskap, då sådana ämnen sågs som motsägande de gudomliga islamska lärorna. Den typen av kulturellt och humanistiskt bakåtsträvande ser jag aldrig som lyckat.

Förresten, apropå att som ateist vara religionskritisk i allmänhet: är inte kristna själva ett lysande exempel på det? Det finns hundratals erkända gudomar i olika religioner världen över, varav de avsäger sig tro på alla utom en. Om jag är 100% ateist är de alltså något i stil med 99,5% ateister.

Finns det då inget undantag från din antipati mot religion? Hinduism? Buddhism? Scientologi?

Jag gör inte anspråk på att kunna värdera alla världens religioner på rättvisa grunder – men än så länge har jag inte stött på någon jag ser som tydligt berättigad. Hinduismens kastsystem förklarar och bibehåller klassklyftor och sociala orättvisor på religiösa grunder. Buddhismen är förvisso mer sympatisk än många ”konkurrenter”, men jag är inte helt bekväm med dess förekomst av heliga varelser och att andra liv än det nuvarande tillmäts så stor betydelse. Varför inte bara försöka leva väl (både mot sig själv och mot andra) i detta liv, utan att blanda in övernaturligt flum?

Kvar har vi då scientologin, och där finns det en hel del att säga…

Du är alltså kritisk även mot scientologin? Vad kan det möjligen finnas att invända mot några som arbetar för icke-rasism, yttrandefrihet och religionsfrihet?

Det är sant att scientologin sprider en del vettiga humanistiska värderingar, och det är naturligtvis hedrande. Samtidigt talar man om människan som ett ”odödligt andligt väsen”, vilket obönhörligen placerar läran under kategorin religiöst flum. Detta trots att scientologin egentligen är en personkult som dyrkar L Ron Hubbard och hans metodik för psykoanalys och psykoterapi, dianetik, snarare än en renodlad religion.

När det gäller dianetiken har flera forskare (t.ex. Fischer och Fox) genom vetenskapliga studier lyckats påvisa att de förväntade förbättringarna av mentala förmågor uteblir. Själva grunden som läran bygger på är alltså bristfällig, vilket inte hindrar scientologer från att ta betalt för att ”hjälpa” folk.

Därtill nedvärderar man icke-troende. Hubbard själv har sagt att ”…det är en empirisk observation att personer utan en stark och varaktig tro på ett högre väsen är mindre kapabla, mindre etiska och av mindre värde för sig själva och samhället”. Avslutningsvis arbetar man aktivt för att genom nyrekrytering stärka sin egen ställning.

Även om du är kritisk mot religion, kan du väl inte förneka att dess levnadsregler oftast främjar välmåendet hos samhället och dess innevånare?

Jodå. Det tydligaste exemplet är förmodligen det med religioners sexualmoralism, och de negativa konsekvenser den medför för mänskligheten. Ta t.ex. det här med hur kristendomen fördömer kondomer och andra preventivmedel, en inställning med vissa brister:

1. Faktisk avhållsamhet minskar förvisso problemen med könssjukdomar och tonårsgraviditeter, men enligt empiriska undersökningar ger ett ensidigt propagerande för avhållsamhet rakt motsatt effekt. Ungdomar världen över kommer att ligga med varandra oavsett vad deras präst säger, och när de gör det är det bättre att de skyddar sig än låter bli.

2. God tillgång till – och information om – preventivmedel är ett viktigt inslag i kvinnlig frigörelse. Annars kan riskerna med fri sexualitet användas som ett verktyg för att bibehålla samhällsstrukturer där framför allt kvinnor begränsas.

En sista fråga: finns det verkligen ingenting med religion du ser som positivt, som det kulturarv den föder, eller dess tröstande funktion?

Visst finns det saker på pluskontot, även om inga av dem är värden som är unika för religionen. T.ex. är kyrkor vackra och kulturellt viktiga byggnader, och även religiösa texter och sånger är i viss bemärkelse en stor del av vårt kulturarv. Dock går det alldeles utmärkt att skapa vacker arkitektur och kultur även utan religiösa inslag.

Avslutningsvis finns det säkert de som i svåra stunder finner tröst i sin tro, och därmed lättare uthärdar tillvaron. Det kan väl möjligen ses som positivt, även om det på sätt och vis är självbedrägeri. Så länge det inte finns några hållbara belägg för att Gud finns, vore det kanske bättre att aktivt agera för att lösa sina problem än att be för förändring? Ta t.ex. alla de religiösa föräldrar som enbart ber för sina sjuka barn, medan barnen i brist på adekvat, medicinsk behandling tynar bort och dör.

Så för att kort svara på din fråga: nej, egentligen inte.

Wumo 120304


TILLBAKA TILL ”10 SNABBA”

TILLBAKA TILL BLOGGENS STARTSIDA

7 kommentarer Add your own

 • 1. Patrik  |  juli 2, 2011 kl. 14:53

  Du är alldeles för snäll mot scientologin. I hård konkurrens är det en av de ondaste religionerna i världen.

  Svara
  • 2. certatio  |  juli 14, 2011 kl. 23:17

   @ Patrik

   Jo, jag är med på att det finns mer att säga om scientologin… Nu kände jag att utrymmet var begränsat, och då jag gissar att medelsvensson inte är hundra insatt i just den ”religionen” höll jag kritiken kort och (hoppas jag) koncis! 🙂

   Svara
 • 3. Björnssons orimliga tolkningsfrihet « Certatio  |  augusti 25, 2011 kl. 11:29

  […] En sak har Björnsson förvisso helt rätt i, och det är att ateism och sekularism inte utgör någon garant för fördomsfrihet. Det är fullt möjligt att vara ateist och samtidigt vara en rabiat rasist, kvinnohatare, homofob eller bara otrevlig i allmänhet på andra sätt. Dock kanske den gode Björnsson skulle ta och fundera på ifall religion verkligen minskar risken för sådana strömningar, eller om det kanske till och med kan vara tvärtom…? […]

  Svara
 • 4. Det handlar inte om tro « Certatio  |  oktober 14, 2011 kl. 10:13

  […] många som bekämpar organiserad religion, eftersom sådan alldeles för ofta visar sig leda till inhumana yttranden, beteenden och livsregler. Jacobsson behöver med andra ord förmodligen inte oroa sig nämnvärt för att någon skall vilja […]

  Svara
 • […] småpotatis att jag faktiskt inte ens orkar kommentera det nämnvärt. Låt mig bara konstatera att mina aversioner mot organiserad religion (till skillnad från individuell tro som jag kan respektera; alla är i full rätt att be till […]

  Svara
 • 6. Gu(l)d skall väl inte kunna rosta? | Certatio  |  maj 6, 2013 kl. 10:35

  […] hela är egentligen väldigt enkelt. Gud finns inte. Religionerna är formade av människan, och så länge vi människor har mänskliga fel och […]

  Svara
 • 7. Beer home delivery  |  augusti 27, 2018 kl. 09:13

  Thanks for finally talking about >10 snabba om religion | Certatio <Liked it!

  Svara

Lämna ett svar till Patrik Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggare gillar detta: